મંગળવાર, 12 ઑક્ટોબર, 2021

નવરાત્રીમાં એકવાર જરૂર પાઠ કરો | શ્રી ભગવતી સ્રોત ગુજરાતી અથૅ સહિત | bhagwati stotram lyrics Gujarati | Okhaharan

નવરાત્રીમાં એકવાર જરૂર પાઠ કરો | શ્રી ભગવતી સ્રોત ગુજરાતી અથૅ સહિત | bhagwati stotram lyrics Gujarati | Okhaharan

bhagwati-stotram-lyrics-gujarati-bhagwati-stotram-meaning
bhagwati-stotram-lyrics-gujarati-bhagwati-stotram-meaning

 

 શ્રી ભગવતી સ્રોત

જય ભગવતિ દેવી નમો વરદે

જય પાપ વિનાશિન બહુ ફલદે |

જય શંભુ નિશંભુ કપાલ ઘરે

 પ્રણમામિ તું દેવિ નરાર્તિ હરે ।…1

અથૅ

  હેવરદાવિનિ દેવી | હે ભગવતી | તમારો જય થાઓ, હે પાપોને નષ્ટ કરનારી અને અનંત ફળ આપનારી દેવી ! તમારો જય થાઓ. હે શંભુ-નિશંભુના મુડોને ધારણ કરનારી દેવી ! તમારો જય થાઓ ! હે મનુષ્યોની પીડા હરનારી દૈવી હું  તમને પ્રણામ કરું છું ।૧। 

lalita-panchak-gujarati-lyrics

 


જય ચન્દ્રિવાકરનેત્ર ધરે

જય પાવક ભુષિત વક્ત્ર વરે।

જય ભૈરવ દેહ નિલીન પરે .

જય અન્ધક દેત્ય વિશોષ કરે …2

અથૅ

હે સૂર્ય ચંદ્રમારૂપી નેત્રોને ધારણ કરનારી તમારો જ્ય થાકે હે અગ્નિ સમાન દૈદીપ્યમાન મુખથી શોભિત થનારી ! તમારો જ્ય થાઓ. હે ભૈરવ શરીરમાં લીન રહેનારી અને અંધકાસુરનું શોષણ કરનારી દેવી ! તમારો જય થાઓ, જય થાઓ


 જય મહિષવિમર્દિની શૂલ કરે,

જય લોક સમસ્તક પાપ હરે |

જય દેવિ પિતામહ વિષ્ણુનતે,

 જય ભાસ્કર શક્ર શિરોડવનતે ..3

અથૅ

  હે મહિષાસુરનું મદન કરનારી, શૂલધારિણા અને લોક નાં સમસ્ત પાપોને દૂર કરનારી ભગવતિ ! તમારો જય થાઓ. બ્રહ્મા , વિષ્ણુ, સૂર્ય અને ઇન્દ્રથી નમસ્કૃત થનારી હે દેવી ! તમારો જય થાઓ.


જય ષણ્મુખ સાધુ ધઈશનુતે

જય સાગર ગામિનિ શમ્ભુનુતે ।

જય દુઃખ દરિદ્ર વિનાશ કરે

જય પુત્ર ક્લત્ર વિવૃદ્ધિ કરે …4

અથૅ

સશસ્ત્ર શંકર અને કાર્તિકેયજી દ્વારા વંદિત થનારી દેવી !તમારો જય થાઓ. શિવ દ્વારા પ્રશંસિત અને સાગરમાં મળનારી ગંગારૂપિણી દેવી ! તમારો જય થાઓ અને દરિદ્રતાનો નાશ તથા પુત્ર-ક્લત્રની વૃદ્ધિ કરનારી હે દેવી ! તમારો જય થાઓ. જય થાઓ


 જય દેવી સમસ્ત શરીર ધરે

જય નાકવિદર્શિની દુઃખ હરે |

જય વ્યાધિ વિનાશિનિ મોક્ષ કરે

 જય વાંછિત દાયિનિ સિદ્ધિવરે ...5

અથૅ

હે દેવી! તમારો જય થાઓ. તું સમસ્ત શરીરોને ધારણ કરનારી, સ્વર્ગલોકનું દર્શન કરાવનારી અને દુઃખહારિણી છો. હે વ્યાધિનાશિની દેવી ! તમારો જય થાંઓ. મોક્ષ તમારા કરતલગત છે. હે મનોવાંછિત ફળ દેનારી અષ્ટ સિદ્ધિઓથી સંપન્ન પરાદેશ! તમારો જય થાઓ. 

Devi-Pratah-Smaranam-gujarati-lyrics

 


 એતદ વ્યાસ કૃતં સ્તોત્ર યઃ પઠેન્નિયતઃ શુચિઃ।

 ગૃહે વા શુદ્ધ ભાવેન પ્રીતા ભગવતી સદા …6

અથૅ

જે ગમે ત્યાં રહીને પવિત્ર ભાવથી નિયમપૂર્વક આ વ્યાસફ્ત સ્તોત્ર પાઠ કરે છે અથવા શુદ્ધ ભાવે ઘર પર જ પાઠ કરે છે એના પર ભગવતી સદાય પ્રસન્ન રહે છે.


॥ ઇતિ વ્યાસકૃતં શ્રી ભગવતી સ્તોત્ર સમ્પૂર્ણમ્‌ ॥

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇