બુધવાર, 30 ડિસેમ્બર, 2020

આજે દત્ત જંયતિ ના દિવસે કરો દત્ત મહામાલા મંત્ર જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે | Datta Maha Mala Mantra Gujarati Lyrics | Okhaharan

આજે દત્ત જંયતિ ના દિવસે કરો દત્ત મહામાલા મંત્ર જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે | Datta Maha Mala Mantra Gujarati Lyrics | Okhaharan।।શ્રી દત્તમહામાલામન્ત્રઃ।।
ૐ નમો ભગવતે દત્તાત્રેયાય ,
સ્મરણમાત્રસન્તુષ્ટાય , મહાભયનિવારણાય,
મહાજ્ઞાનપ્રદાય, ચિદાનંદાત્મને,
બાલોન્મત્તપિશાચવેષાય , મહાયોગિને , અવધૂતાય
અનસૂયાનન્દવધૅનાય,અત્રિપુત્રાય,
ૐ ભવબન્ધવિમોચનાય, આં અસાધ્યસાધનાય
હી્ં સવૅવિભૂતિદાય, કોં અસાધ્યાકષૅણાય,
ઔં વાકૂપ્રદાય,કલીં જગતૂત્રયવશીકરણાય,
સૌઃ સવૅમનઃક્ષોભણાય , શ્રીં મહાસમ્પત્પ્રદાય ,
ગ્લૌં ભૂમણ્ડલાધિપત્યપ્રદાય,


  


 
દ્રાં ચિરંજીવિને, વષટૂ વશીકુરુ વશીકરુ,
વૌષટૂ આકષૅય આકષૅય,હું વિદ્રેષય વિદ્રેષય,
ફટ્ ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય, ઠઃ ઠઃ સ્તમ્ભય સ્તમ્ભય,
ખેં ખેં મારય મારય, નમઃ સમ્પન્નય
સમ્પન્નય , સ્વાહા પોષય પોષય પરમન્ત્ર
પરયન્ત્ર પરતન્ત્રાણિ ચ્છિન્ધિ ચ્છિન્ધિ,
ગ્રહાન્ નિવારય નિવારય,વ્યાધીન્ વિનાશય વિનાશય,
દુઃખં હર હર,દારિધ્રં વિદ્રાવય
વિદ્રાવય દેહં પોષય પોષય,ચિતં તોષય તોષય,
સવૅમન્ત્રસ્વરૂપાય સવૅયન્ત્રસ્વરૂપાય
સવૅતંત્રસ્વરૂપાય , સવૅપલ્લવસ્વરૂપાય ,
ૐ નમો મહાસિદ્રાય  સ્વાહા।।
ૐ નમો ભગવતે દત્તાત્રેયાય ,
ૐ નમો મહાસિદ્રાય  સ્વાહા।।
ઈતિશ્રીદત્તમહામાલામન્ત્રઃ।।શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 રાત્રે એકવાર શ્રી મહાલક્ષ્મીની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

હનુમાનજી રામ નામથી શરૂ થતો સ્ત્રોત છે દરેક કામમાં રક્ષણ આપે 

 

વાંચો "" હનુમાનજી વડવાનલ સ્ત્રોત ""  

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત ""  

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ 

 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આ પાઠ કરવાથી તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ વિષ્ણુ લોક પ્રાપ્તિ થાય છે  

 

 ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ.

 

 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ 


 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇