સોમવાર, 13 સપ્ટેમ્બર, 2021

શિવ ના મંત્ર વંદના ,ધ્યાન, શિવ ગાયત્રી મંત્ર , શિવ દશૅન પુણ્ય ફળ | Shiv Mantra | Mahadev Mantra | Okhaharan

 શિવ ના મંત્ર વંદના ,ધ્યાન, શિવ ગાયત્રી મંત્ર , શિવ દશૅન પુણ્ય ફળ | Shiv Mantra | Mahadev Mantra | Okhaharan

Shiv-Mantra-2021-Gujarati-lyrics
Shiv-Mantra-2021-Gujarati-lyrics

 

શ્રી શિવ ગાયત્રી મંત્ર

ૐ તત્પુરુષાય વિહ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો રુદ્ર પ્રચોદયાત

અથૅ

એ મહાપુરુષ મહાદેવને અમે જાણીએ છીએ અને તેમનું ધ્યાન ધરીએ છીએ. તે અમને સારી પ્રેરણા આપો.

Shiv Mantra Gujarati

 

ધ્યાન વંદના મંત્ર

વન્દે દેવમુમાપતિ સુરગુરુ વન્દે જગત્કારણમ્

વન્દે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વન્દે પશૂના પતિમ્

વન્દે સૂયૅશશાકવહિનનયનં વન્દે મુકુન્દપ્રિયમ્

વન્દે ભક્તનાશ્રયં છ વરદં વન્દે શિવં શંકરમ્


શંકર ભગવાનનું ધ્યાન મંત્ર

શાંતાકારં કમલનયનં નીલકંઠં સુરેશમ્

વિશ્ર્વાધારં સ્ફટિકસદ્દશં શુભ્રવણૅ શુભાગમ્

ગૌરીકાન્તં ત્રિતયનયનં યોગિભિધ્યાનગમ્યમ્

વંદે શંભો ભવભયહરં સવૅલોકૈકનાથમ્


શિવ દશૅન પુણ્ય ફળ

પ્રાતઃકાળે શિવ દષ્ટવા નિસિ પાપ વિનશ્યતિ

આજન્મકૃતં મધ્યાન્હે સાયાન્હે સતજન્મનિ

મેરુ કાંચન દત્તાના ગવા કોટિ શતૈરપિ

પંચકોટિતુરંગાણા તત્કલં શિવદશૅનમ્

અથૅ 


પ્રાતઃ કાલમા શિવદશૅન કરવાથી પોતાનાં પાપ નાશ પામે છે. તેમ મધ્યાહન કાલે શિવદશૅન કરવાથી જન્મભરના અને સાયંકાલે શિવદશૅન કરવાથી સાત જન્મનાં પાપ નષ્ટ થાય છે. સોનાનો પવૅત તથા સો કરોડ ગાયો તેમજ પાંચ કરોડ ધોડાનુ દાન કરવાથી જે ફળ મળે છે તે સદાશિવના દશૅન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

 Vishnu-Sahastra-Path-In-Gujarati-Lyrics

Shree-krishna-ashtottara-namavali-krishna-108-name-in-gujarati

 

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો અને  

 દરરોજ આવા ભક્તિ લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇