ગુરુવાર, 15 એપ્રિલ, 2021

ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 12 ચાડાલણીએ બાણાસુર વાંઝિયા પણાનુ ભાન કરાવ્યું - Okhaharan Kadvu 12 banasur without son

ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 12 ચાડાલણીએ બાણાસુર વાંઝિયા પણાનુ ભાન કરાવ્યું - Okhaharan Kadvu 12 banasur without son

Okhaharan-kadvu-12-Okhaharan-banasur-without-kids
Okhaharan-kadvu-12-Okhaharan-banasur-without-kids

 

આજે આ ગુજરાતી ભકતિ લેખમાં ચૈત્ર માસની ઓખાહરણ કથામાં કડવું 12 શિવજી છોકરાઓ જોઈને ગુસ્સે થાય છે અને શિવજી ગણેશજી નો ઘડ ત્રિશુલ વડે કાપે છે. ગણેશજી ના મૃત્યુ નો ઉમિયાજીયે કરેલ વિલાપ.ત્યાર બાદ શ્રી ગણેશજી નો મહિમા બતાવામાં આવ્યો છે. પછી ઉમિયાજી એ ઓખા ને શાપ આપ્યો. 
 

  ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 13 દશ પ્રકારના ના ચાંડાલ અહી ક્લિક કરો.   

 

ઓખાહરણ ફીમા Youtube પર સાંભળી શકાય છે 93 કડવાં સાથે છે જેની લિંક નીચે આપેલી છે. એ 3 ભાગમાં છે. 

Part 1 Kadva 1-29 👇👇

https://youtu.be/p-O2fKhb-JQ 

 
Part 2 Kadva 30-65 👇👇

https://youtu.be/EO-6IXxW5dg 

Part 3 Kadva 66-93 👇👇

https://youtu.be/JXaN4MeSQ-o 


લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો 

 

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

 okhaharan-book-in-gujarati 

Okhaharan-kadvu-13-Okhaharan-story-in-gujaarati-dash-prakar-na-chandal

 Okhaharan-kadvu-11-Okhaharan-okha-ne-umiyae-apel-shap

ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 11 ઓખાને ઉમિયાજી એ આપેલ શાપ - Okhaharan Kadvu 11 Umiyaji e Okha ne apel sap

ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 11 ઓખાને ઉમિયાજી એ આપેલ શાપ - Okhaharan Kadvu 11 Umiyaji e Okha ne apel sap

Okhaharan-kadvu-11-Okhaharan-okha-ne-umiyae-apel-shap
Okhaharan-kadvu-11-Okhaharan-okha-ne-umiyae-apel-shap

 

આજે આ ગુજરાતી ભકતિ લેખમાં ચૈત્ર માસની ઓખાહરણ કથામાં કડવું 8 શિવજી છોકરાઓ જોઈને ગુસ્સે થાય છે અને શિવજી ગણેશજી નો ઘડ ત્રિશુલ વડે કાપે છે. ગણેશજી ના મૃત્યુ નો ઉમિયાજીયે કરેલ વિલાપ.ત્યાર બાદ શ્રી ગણેશજી નો મહિમા બતાવામાં આવ્યો છે. પછી ઉમિયાજી એ ઓખા ને શાપ આપ્યો.


 

ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 12 ચાડાલણીએ બાણાસુર વાંઝિયા પણાનુ ભાન કરાવ્યું અહી ક્લિક કરો.  

  

ઓખાહરણ ફીમા Youtube પર સાંભળી શકાય છે 93 કડવાં સાથે છે જેની લિંક નીચે આપેલી છે. એ 3 ભાગમાં છે. 

Part 1 Kadva 1-29 👇👇

https://youtu.be/p-O2fKhb-JQ 

 
Part 2 Kadva 30-65 👇👇

https://youtu.be/EO-6IXxW5dg 

Part 3 Kadva 66-93 👇👇

https://youtu.be/JXaN4MeSQ-o 

 

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો 

 

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

 okhaharan-book-in-gujarati 

 

 

Okhaharan-kadvu-13-Okhaharan-story-in-gujaarati-dash-prakar-na-chandal

 

  

 

 

 

ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 10 ગણેશજી નો દશૉવેલ મહિમા - Okhaharan Kadvu 10 Ganeshji no mahima

ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 10 ગણેશજી નો દશૉવેલ મહિમા - Okhaharan Kadvu 10 Ganeshji no mahima

Okhaharan-kadvu-10-Okhaharan-ganeshji-no-mahima
Okhaharan-kadvu-10-Okhaharan-ganeshji-no-mahima

 

આજે આ ગુજરાતી ભકતિ લેખમાં ચૈત્ર માસની ઓખાહરણ કથામાં કડવું 8 શિવજી છોકરાઓ જોઈને ગુસ્સે થાય છે અને શિવજી ગણેશજી નો ઘડ ત્રિશુલ વડે કાપે છે. ગણેશજી ના મૃત્યુ નો ઉમિયાજીયે કરેલ વિલાપ.ત્યાર બાદ શ્રી ગણેશજી નો મહિમા બતાવામાં આવ્યો છે.
 

ઓખાહરણ ફીમા Youtube પર સાંભળી શકાય છે 93 કડવાં સાથે છે જેની લિંક નીચે આપેલી છે. એ 3 ભાગમાં છે. 

Part 1 Kadva 1-29 👇👇

https://youtu.be/p-O2fKhb-JQ 

 
Part 2 Kadva 30-65 👇👇

https://youtu.be/EO-6IXxW5dg 

Part 3 Kadva 66-93 👇👇

https://youtu.be/JXaN4MeSQ-o 

 

 ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 11 ઓખાને ઉમિયાજી એ આપેલ શાપ અહી ક્લિક કરો.  

 

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો 

 

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

 

 

okhaharan-book-in-gujarati 

Okhaharan-kadvu-11-Okhaharan-okha-ne-umiyae-apel-shap

Okhaharan-kadvu-9-Okhaharan-story-rup-vanan-gujarati

 

ચોથા નવરાત્રી દિવસે જાણો માં કૂષ્માંડા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી લખાણ સાથે | kushmanda Maa Navratri | Okhaharan

ચોથા નવરાત્રી દિવસે જાણો માં કૂષ્માંડા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી લખાણ સાથે | kushmanda Maa Navratri  | Okhaharan

goddess-kushmanda-about-gujarati
goddess-kushmanda-about-gujarati
 

ચોથું નવરાત્રી માં નવદુગા નુ ચોથું રૂપ મા કૂષ્માંડાની પૂજન કરવાનો દિવસ

આજે બ્રહ્માંડની રચના કરનાર મા કૂષ્માંડાની પૂજાનો દિવસ , તેમની ભક્તિથી આયુ , યશ , બળ , આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે

ચૈત્ર નવરાત્રી એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે અહી ક્લિક કરો.   

સિંહ પર સવાર માં કૂષ્માંડાનું સ્વરૂપ અષ્ટ ભુજાઓ ધરાવે છે તેમના 7 હાથમાં કમંડળ , ધનુષ , બાણ , કમળ પુષ્પ , અમૃતપર્ણ કળશ તથા ગદા છે આઠમા હાથમાં સૃષ્ટિનાસિદ્ધિઓ અનેનિધિઓ આપનાર જપમાળા છે 

ચૈત્ર નવરાત્રી એકવાર પાઠ શ્રી દેવીકવચ ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે અહી ક્લિક કરો.

જ્યારે સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ નહોતું ત્યારે દેવીએ બ્રહ્માંડની રચના કરી હતી. માં ના આવા તીવ્ર તેજ અને અસરને કારણે દશે દિશાઓમાં અંઘકાર દુર થઈને પ્રકાશ પસરે છે.એવુ માનવામાં આવે છે દેવીએ સમગ્ર પૃથ્વીના પ્રદાથો તથા જીવોની ઉત્પતિ કરી હતી તથા  તેમણે ત્રિદેવ એટલે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ  અને  ત્રિદેવી એટલે કાલી , લક્ષ્મી  અને સરસ્વતી ઉત્પન કર્યા . તેથી તેમને સૃષ્ટિના . આદિ - સ્વરૂપા , આદિશક્તિ માનવામાં આવે છે.

માકૂષ્માંડાની ઉપાસના ભક્તોને તમામ સેગ - શોકથી મુક્તિ આપે છે . તેમની ભક્તિ થકી આયુ યશ , બળ અને આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે . મા કુષ્માંડા સેવા અને ભક્તિ પ્રસન્ન થાય છે 


દેવીના ભકતિ કરવાના મંત્રો  

યા દેવી સર્વભૂતેષુ મા કુષ્માન્દા રૂપેણા સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ  નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ 


YouTube પર મંત્ર સાભળો

દુગા સપ્તસતી પાઠ YouTube પર સાભળો


ઓખાહરણ ફીમા Youtube પર સાંભળી શકાય છે 93 કડવાં સાથે છે જેની લિંક નીચે આપેલી છે. એ 3 ભાગમાં છે. 

Part 1 Kadva 1-29 👇👇

https://youtu.be/p-O2fKhb-JQ 

 
Part 2 Kadva 30-65 👇👇

https://youtu.be/EO-6IXxW5dg 

Part 3 Kadva 66-93 👇👇

https://youtu.be/JXaN4MeSQ-o 


ચૈત્ર નવરાત્રી એકવાર રાત્રે સૂતા પહેલાં માં અંબા ની આ સ્તુતિ કરો જગત જનની પ્રસન્ન રહેશે અહી ક્લિક કરો.  

 

 ચૈત્ર નવરાત્રી એકવાર પાઠ શ્રી ભગવતી સ્રોત ગુજરાતી અથૅ સહિત અહી ક્લિક કરો.

 

વલ્લભ ભટ્ટ રચિત બહુચર માતા આનંદ ગરબો ના 21 થી 25 છંદ નો અથૅ ‌નો આવો થાય છે  અહી ક્લિક કરો.

 

 ચૈત્ર નવરાત્રી એકવાર સૂતા પહેલા ત્રિદેવીનો આ પાઠ જરૂર કરો અહી ક્લિક કરો.

 

જય શ્રી કૃષ્ણ  રુદ્રાભિષેક ,  લઘુરુદ્ર યજ્ઞ,મહારૂદ્રયજ્ઞ, ગૃહવાસ્તુ પુજન, નવગ્રહ શાંતિ , નવગ્રહ મંત્ર જાપ , કાલસપૅ દોષ , ચાંડાલ દોષ, અંગારક દોષ વગેરે જન્મ કુંડળી ના દરેક દોષોનું નિવારણ , નવચંડી યજ્ઞ, શતચંડી યજ્ઞ, પ્રાણપતિષ્ઠા વિધિ, કરનાર. તેમજ  આ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇 

 

Okhaharan-kadvu-1-Okhaharan-Book-PDF
Okhaharan-kadvu-1-Okhaharan-Book-PDF

 

 Khodiyar chalisa Gujarati

  


 ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 9 રૂપગુણ - Okhaharan Kadvu 9 Rapgun pan jaruri che

 ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 9 રૂપગુણ - Okhaharan Kadvu 9 Rapgun pan jaruri che

Okhaharan-kadvu-9-Okhaharan-story-rup-vanan-gujarati
Okhaharan-kadvu-9-Okhaharan-story-rup-vanan-gujarati

 

 આજે આ ગુજરાતી ભકતિ લેખમાં ચૈત્ર માસની ઓખાહરણ કથામાં કડવું 8 શિવજી છોકરાઓ જોઈને ગુસ્સે થાય છે અને શિવજી ગણેશજી નો ઘડ ત્રિશુલ વડે કાપે છે. ગણેશજી ના મૃત્યુ નો ઉમિયાજીયે કરેલ વિલાપ.
ચૈત્ર માસની પવિત્ર કથા ઓખાહરણ કડવું 10 ગણેશજી નો દશૉવેલ મહિમા અહી ક્લિક કરો.  

ઓખાહરણ ફીમા Youtube પર સાંભળી શકાય છે 93 કડવાં સાથે છે જેની લિંક નીચે આપેલી છે. એ 3 ભાગમાં છે. 

Part 1 Kadva 1-29 👇👇

https://youtu.be/p-O2fKhb-JQ 

 
Part 2 Kadva 30-65 👇👇

https://youtu.be/EO-6IXxW5dg 

Part 3 Kadva 66-93 👇👇

https://youtu.be/JXaN4MeSQ-o 


લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો 

 

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

 

 

okhaharan-book-in-gujarati 

Okhaharan-kadvu-10-Okhaharan-ganeshji-no-mahima

Okhaharan-kadvu-7-Okhaharan-story-shivji-cut-ganeshji-head-gujarati
Okhaharan-kadvu-7-Okhaharan-story-shivji-cut-ganeshji-head-gujarati

 

Okhaharan-kadvu-8-Okhaharan-katha-ganeshji-umiyayji-gujarati
Okhaharan-kadvu-8-Okhaharan-katha-ganeshji-umiyayji-gujarati