શનિવાર, 25 માર્ચ, 2023

ચૈત્ર માસમાં નિત્ય વાંચો "" ઓખાહરણ ભાગ -21 -30 "" | Okhaharan Part 3 Kadva 21 to 30 | Okhaharan In Gujarati |

 ચૈત્ર માસમાં નિત્ય વાંચો "" ઓખાહરણ ભાગ -21 -30  "" |  Okhaharan Part 3 Kadva 21 to 30 | Okhaharan In Gujarati |

 

okhaharan-part-3-kadva-21-to-30-okhaharan-in-Gujarati
okhaharan-part-3-kadva-21-to-30-okhaharan-in-Gujarati

 

 શ્રી ગણેશાય નમઃ સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું  ચૈત્ર માસમાં ઓખાહરણ વાંચવાથી તાવ તારીયો એકન તરીયો આવતો નથી  અંખડ સોભાગ્ય પ્રાપ્તિ નું વ્રત છે . આ કથા કવિ પ્રેમાનંદજી એ 93 કડવાં ના રૂપ મા છે જેમાં આપણે આજે 21-30 કડવાં વાછીશું.,.

   શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે 

              કડવું-૨૧  

ઓખા અને ચિત્રલેખા વચ્ચે વાતૉલાપ  

ચિત્રલેખા એણીપેર બોલી, સાંભળ સહિયર વાત;  

તારે કાજે નહિ પરણાવે, બાણ તારો તાત. (૧)  

 

તારે કાજે જો પરણાવે, છેદાયે રાયના હાથ;  

તારે કાજે નહિ પરણાવે, પ્રધાન મારો તાત. (૨)  

 

તાત કેરી આજ્ઞા લઈ, આવોને ઔખાય;  

વચન સાંભળ ઓખા વળતી, ત્યાંથી ચાલી જાય. (૩)  

 

તાત આપો આજ્ઞા તો, શંભુ પૂજવા જાઉં;  

બાણાસુર પ્રત્યે પુત્રીએ, વચન પ્રકાશી કહ્યું (૪)  

 

ઘેલી પુત્રી એમ ન કહીએ, બેસી રહો મંદિરમાંય;  

ઘર આવે મહાદેવજી, પૂજીને લાગો પાય. (૫)  

 

વચન સાંભળી ઓખા ચાલ્યાં, પોતે  તેણીવાર:  

ચિત્રલેખા સહિયર મહારી, ઉપાય કરવો સાર. (૬)

    

              કડવું-૨૨  

ઓખા ચિત્રાત્મક વણૅન  

ઓખા તારે શ્રવણે ઝબુકે ઝાલ રે,  

ઓખા તારા રાતા ગાલ રે;  

ઓખા તું ચાલે હંસની ચાલ રે,  

ચોળીને રંગે ઓખા તારા ચૂદંડી રે. (૧)  

 

ઓખા તારે બાંયે બાજુબંધ રે,  

ઓખા તારું મુખડું પુનમ ચંદ રે;  

ઓખા તારે મન ઉપજ્યો આનંદ રે,  

ઓખા તારે સાળુડે કસબી કોર રે (૨)  

 

ઓખા તારા શોભીતા શણગાર રે,  

ઓખા તારે પાવલે નેપુર વાગતા રે. (૩)  

   

              કડવું-૨૩  

 

સાખી  

 

હાંરે બેની તારે, વિછુવા કર કંકણ મુદ્રિકા ને હાર;  

એ પુરુષ વિના પહેરે પ્રેમદા, તેનો ધીક પડ્યો અવતાર. (૧)  

 

સેંથો ટીલડી રાખડી, નયને કાજળ કુમકુમ આડ;  

પુરુષ વિના કરે પ્રેમદા, તેનો ધીક પડ્યો અવતાર. (૨)  

 

(ચોપાઈ ચાલફેર)  

 

બાઈએ છોડી નાખ્યા હાર રે,  

આ તું લે તારો શણગાર રે;  

હું તો નહિ પામું ભરથાર રે,  

નહિ ઓઢું ઘાટડી રે. (૧)  

 

બાણાસુર મારો બાપ રે,  

મારા કોણ જનમનાં પાપ રે;  

મુને નહિ પરણાવે આપ,  

નહિ જોઉં વાટડી રે. (૨)  

 

              કડવું-૨૪  

ઓખા વિરહ વેદના  

વર વરવાને યોગ્ય થઈને, પ્રગટ્યાં સ્ત્રીનાં ચેનજી;  

ઓખા કહે છે ચિત્રલેખાને, વાત સાંભળ મારી બહેનજી,  

સહિયર શું કીજે હા હાં રે અંનિહા રે કે વિષ ધોળીધોળી પીજે

દાડલા કેમ લીજે મારી બેની રે,દોષ કર્મને દીજે;ટેક  

 

આજ મારે ભૂંડું જોબનિયું, મદ પૂરણ મારી કાયજી;  

પિતા તે પ્રીછે નહિ, મારો કુંવારો ભવ કેમ જાય રે. સહિયર. (૧)  

 

સાસરે નિત્ય જાય ને આવે, મુજ સમાણીજી;  

હું અપરાધણ હરખે પીડાણી, આંખે ભરું નિત્ય પાણી રે. સહિયર. (૨)  

 

એ રે દુઃખે હું દુબળી, અને અન્ન ઉદક ન ભાવેજી;  

આ વાસ રૂપી શૂળીએ સુતાં, નિદ્રા કઈપેરે આવે રે. સહિયર. (૩)  

 

જળ વિનાની વેલડી ને, પાત્ર વિના જેવું અન્ન રે;  

ભરથાર વિના ભામની, એ તો દોહલા કાઢે દન રે. સહિયર. (૪)  

 

ધન્ય હશે કામનીને, જેણે કંઠે કંઠ ગ્રહી રાખ્યો જી;  

હું અભાગણીએ પરણ્યા પિયુનો, અધર સુધારસ નવ ચાખ્યો રે. સહિયર. (૫)  

 

મરજાદા માટે માણસ કરે, આંખનો અણસારોજી;  

તે સુખ તો મેં સ્વપ્ને ન દીઠું, વ્યર્થ ગયો જન્મારોજી. સહિયર. (૬)  

 

સ્વામી કેરો સંગ નહિ શ્યામાને, એથી બીજું શું નરતું જી;  

હવે નવ રહી આશા પરણ્યા કેરી, મુજ જોબન જાયે ઝુરતું રે. સહિયર. (૭)  

 

બીજી વાત રુચે નહિ, મુજને ભરથાર ભોગમાં મનજી;  

આંહી પુરુષ આવે પરણું, નવ પૂછું જોશીને લગન રે. સહિયર. (૮)  

 

વચન રસિક કહેતાં તરુણી, ભારે આવે લટકતી ચાલેજી;  

પ્રેમ કટાક્ષે પિયુને બોલાવે, હૃદિયા ભીતર સાલે રે. સહિયર. (૯)  

 

સુખ દુઃખ કર્મે કર્યું છે, હું લેવાઈ મારે પાપેજી,  

બંધોગરી મારાં કર્મે કરી, શૂળીએ ચઢાવી મારા બાપે રે. સહિયર. (૧૦)  

 

મરકલડે મુખ મધુર વચને, મરજાદા નવ આણીજી;  

શાક, પાક પિયુને નવ પિરસ્યાં, આઘો પાલવ તાણી રે. સહિયર. (૧૧)  

 

અકળ ગતિ છે ગોવિંદજીની, શું ઉપજશે બેનીજી;  

ગોપાળને ગમતું થાશે, મનડું મારું રહે નહિ રે. સહિયર. (૧૨)  

  

   આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

              કડવું-૨૫  

ઓખાને ચિત્રલેખા દ્વારા સલાહ  

ઓખાને કહે ચિત્રલેખા જો, તું તો સાંભળ બાળ સ્નેહી જો;

આપણે મોટાં મા-બાપનાં છોરું જો, કેમ કહીએ કાળું કે ગોરું જો. ૧.

 

બેની લાંછન લાગે કુળમાં જો, પ્રતિષ્ઠા જાય એક પળમાં જો;

અમે તો તમ પાસે ન રહીએ જો, જઈ બાણાસુરને કહીએ જો. ૨.

 

વાત બાણાસુર રાય જાણે જો, આપણા બેનો અંતજ આણે જો;

મને મેલી ગયો તારી પાસે જો, તારો બાપ રહ્યો વિશ્વાસે જો. ૩.

 

તુજમાં દીસે છે અપલક્ષણ જો; કોઈના કરવા દશૅન ઈચ્છે જો .  

બહેની છોકરવાદ ન કીજે જો, તારા બાપ થકી તો બીહીજે જો. ૪.

 

તને દેખું છું મદમાતી જો, નથી પેટભરી અન્ન ખાતી જો;

તારું વચન મુને નથી ગમતું જો, જોબનિયું હશે સહુને દમતું જો. ૫.

 

કામ વ્યાપે સર્વ અંગે જો., બહેની રહીએ પોતાના ઢંગે જો;

તું\'તો બેઠી નિહાળે પંથ જો, કારાગૃહમાં ક્યાંથી હશે કંથ જો ? ૬.

 

તેં તો મુનિને આંખમાં ઘાલી જો, માથે છાણાં થાપી ચાલી જો;

હું પ્રીછે કામનું કારણ જો, બહેની રાખજે હૈયામાં ધારણ જો. ૭.

 

તું તો જુવે લોકમાં ઓઠાં જો, વામણું ક્યાંથી પામશે કોઠાં જો;

બેની ડગલાં ન ભરીએ લાંબા જો, ઉતાવળે ન પાકે આંબા જો. ૮.

 

આવ્યો ચઈતર માસ એમ કરતાં જો, પછી ઓખાવ્રત આચરતાં જો;

મારી ઓખાબાઈ સલુણાં જો, નિત્ય અન્ન જમે અલુણાં જો. ૯.

 

દીપક બાળે ને અવરિએ સુવે જો, માત ઉમિયાને આરાધે જો,

થયું પૂરણ વ્રત એક માસે જો, કોઇ જાણે નહિ એકાંતે જો. ૧૦.

 

(વલણ)  

 

આવાસ એક સ્થંભ વિષે, વ્રત કીધું ઓખાય રે;

સ્વપ્નામાં સંજોગ સ્વામીનો, ભટ પ્રેમાનંદ ગાય રે. ૧૧.  


   

              કડવું-૨૬  

ગોયૅ માં પૂજા  

 

બાઇ તું કુંવારી હું યે કુંવારી; સાંભળ સહિયર વાત;  

ગોર્યમાની પૂજા કરીએ, તો પામીશું નાથ. (૧).

 

કોણ માસે કોણ દહાડે, ગોર્યમાની પૂજા થાય;

મને કરી આપો પૂતળાં, પૂજું મોરી માય. (૨).

 

ફાગણ વદ બીજના દહાડે, કરવું રે સ્થાપન;  

ચૈતર સુદી ત્રીજના દહાડે, કરવું ઉત્થાપન. (૩).

 

ભોંય શય્યા પાથરી, સંદેસરાના ફૂલ;

પૂજી અરચી ઓખા માંગે, જે જે વસ્તુ અમૂલ્ય. (૪).

   

              કડવું-૨૭  

 

ગોર્યમા! માંગુ રે, મારા બાપનાં રાજ;  

માતા સદાય સોહાગણી (૧).

 

ગોર્યમા! માગું રે મારા ભાઇનાં રાજ;  

ભાભી તે હાથ હુલાવતી. (૨).

 

ગોર્યમા! માગું રે મારા સસરાનાં રાજ;  

સાસુને પ્રજા ઘણી. (૩).

 

ગોર્યમા! માગુ રે, દિયર જેઠનાં રાજ;  

દેરાણી જેઠાણીનાં જોડલાં. (૪).

 

ગોર્યમા! માગું રે, તમારી પાસ;

અખંડ હેવાતન ઘાટડી. (૫).

 

ગોર્યમા! માંગું રે, હું તો વારંવાર;  

ચાંલ્લો ચૂડોને રાખડી. (૬).

 

ગોર્યમા! માંગું રે, સરખાં સરખી જોડ;  

માથે મનગમતો ધણી. (૭).

 

  

  નવરાત્રી એકવાર રાત્રે સૂતા પહેલાં માં અંબા ની આ સ્તુતિ કરો જગત જનની પ્રસન્ન રહેશે

              કડવું-૨૮  

ઓખા ગોયૅમાને ઠપકો આપે છે.  

એક દહાડો ચિત્રલેખાને ઊંઘ આવી સાર;  

વાસી પુષ્પે કરતી પૂજા. ઓખા તો નિરધાર. ૧.

 

એટલે ચિત્રલેખા જાગીને જુવે તો, વાત બની વિપ્રિત;  

વાસી પુષ્પ ચઢાવ્યાં દીઠાં, થઈ રહી ભયભીત. ૨.

 

વાસી પુષ્પે પૂજા કીધી, નહિ પામે ભરથાર;

ભરથાર જો હું નહિ પામું, તું સાંભળ મોરી માય. ૩.

 

આ લે તારાં પૂતળાં, મારી પૂજે છે બલાય;  

ઉપર પાણી રેડીએ તો, આફુરાં ધોવાય. ૪.

 

ઊંચેથી પછાડીએ. ભાંગી ભૂકો ન થાય;

તું આ લે રે તારાં પૂતળાં, મારી પૂજે છે બલાય. ૫.

 

પંદર દહાડા પૂજા કીધી, બોલાવ્યા નહિ બોલે;  

તું તો બહેની કહેતી હતી જે, નહિ ગોર્યમા તોલે. ૬.

 

પકવાન પેંડા મેલિયે તો, કકડો કોઇ ન ખાય;

તું આ લે તારાં પૂતળાં, મારી પૂજે છે બલાય રે. ૭.  

   

              કડવું-૨૯  

શિવના લીજે વારણાં, જેને નેત્રે બળ્યો કામ;  

ત્રિપુરા દૈત્યને વિદારીઓ, હું તો કેમ મેલું શિવ નામ રે. ૧.

 

શિવ અખંડાનંદ જેણે ગંગાધારી શીશ;  

ભાગીરથ તપથી ઊઠ્યા, હું કેમ મેલું તે ઇશ. ૨.

 

શિવ ભોળો સુએ સમશાનમાં, ચોળે ત્યારે રાખ;  

માગે ભિક્ષા વ્રત, આપે તેને લાખ. ૩.  

     

              કડવું-૩૦  

ઉમિયાજીની મુલાકાતે ઓખા અને શિવજી જાય છે.  

 

હિમાચળનો ભાણે જ ભાઇ, ગણપતિ મારે વીર;

મહાદેવની પૂજા કરીએ, મન રાખીને ધીર. ૧.

 

ખેચરી ગતમાં ઓખા ચાલ્યાં, તેનો કહું વિસ્તાર;  

સ્નાન કરીને કામનીએ તો, સજ્યા સોળ શણગાર રે. ૨.

 

નેપુર વાજે વિંછવા ગાજે, ઝાંઝરનો ઝમકાર;  

નાગદમણી ઝુમણું ને, વળી ઉર એકાવળ હાર. ૩.

 

જડાવ ચુડલો ઝુલતી દામણી, દામણીએ ચકલીઓ ચાર;  

પગે પાવલાં નેપુર વાજે. ઘુઘરીનો ધમકાર. ૪.

 

વાળે વાળે મોતી પરોવ્યાં. મોતી સેરો સોળ;  

દરપણ લીધું હાથમાં ને, મુખે ભરિયા તંબોળ. ૫.

 

પકવાન થાળ મોતીએ ભરિયો, માંહે શ્રીફળ ફોફળ પાન;

આક ધંતુરો અગથીઓ, શંખાવલિ નિરવાણ. ૬.

 

આકાશમાર્ગે પક્ષિણી તે, વેગે ચાલી જાય;

ઇન્દ્ર કેરું વિમાન ચાલે, એવી તે શોભાય. ૭.

 

મહાદેવ ને પાર્વતી બેઠા, પાસા રમતા સાર;  

મહાદેવ કહે છે પાર્વતીને, ઓ આવી કોઇ નાર. ૮.  

 

શિવ કાંઇ ઘેલા થયા એ, બાણ તણી કુમાર;

હવે તું એમ જાણે છે, ને કરશે અંગીકાર. ૯.

 

પાર્વતીએ મન વિચાર્યું, હવે તો વંઠી વાત;  

મહાદેવજીને કામી જાણી, લોચને દીધો હાથ. ૧૦.  

 

ત્રીજું લોચન ઊઘાડ્યું, શંકરને લલાટ;  

પાસે આવી ઓખા દીઠી, લજ્યા પામ્યા તાત. ૧૧.

 

તેણે સમે ઓખા આવી, ઉમીયાને લાગી પાય;

આવડી ઉતાવળી થઈ આવી, નહિ પામે ભરથાર રે. ૧૨. 

 

  નવરાત્રી એકવાર પાઠ દેવી ક્ષમાપન અપરાઘ સ્ત્રોતમ ગુજરાતી અથૅ સહિત 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ 


ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

બુધવાર, 22 માર્ચ, 2023

ચૈત્ર માસમાં નિત્ય વાંચો "" ઓખાહરણ ભાગ -11 -20 "" | Okhaharan Part 11 to 20 | Okhaharan In Gujarati |

 ચૈત્ર માસમાં નિત્ય વાંચો "" ઓખાહરણ ભાગ -11 -20  "" |  Okhaharan Part 11 to 20 | Okhaharan In Gujarati |

okhaharan-part-11-to-20-okhaharan-in-Gujarati
okhaharan-part-11-to-20-okhaharan-in-Gujarati

    શ્રી ગણેશાય નમઃ સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું  ચૈત્ર માસમાં ઓખાહરણ વાંચવાથી તાવ તારીયો એકન તરીયો આવતો નથી  અંખડ સોભાગ્ય પ્રાપ્તિ નું વ્રત છે . આ કથા કવિ પ્રેમાનંદજી એ 93 કડવાં ના રૂપ મા છે જેમાં આપણે આજે 11-20 કડવાં વાછીશું.,.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે 

 

              કડવું-૧૧  

 

ઓખાને ઉમિયાજી એ આપેલ શાપ  

 

ઓખા ઓખા કહી ઉમિયાએ, સાદ કર્યા બે ચાર;  

ત્યારે ઓખા આવી ઊભી, નીસરીને ઓરડી બહાર. (૧)  

 

મરાવી ભાઈને, તું તો નાસી ગઈ;  

મહાદેવે ગણપતિને માર્યો, તે સુધા મને નવ કહી. (૨)  

 

તારું અંગ ગળજો, લુણે ગળજો કાય,  

દૈત્યના કુળમાં અવતરજે, એણી પેરે બોલ્યાં માય. (૩)  

 

ઓખાબાઈ થરથર ધ્રૂજ્યા, એ તો વાત અટંક;  

અપરાધ પાખે માતા મારી, આવડો શો દંડ ?. (૪)  

 

ઉમિયા કહે મેં શાપ દીધો, તે કેમ મિથ્યા થાય

દૈત્યકુળમાં અવતરજે, દેવ વરી કોઈ જાય . (૫)  

 

ચૈત્રના મહિનામાં બાઇ, તારો રે મહિમાય;  

ઓખાહરણ જે સાંભળે, મહારોગ થકી મૂકાય. (૬)  

 

ચૈત્રમાસના ત્રીસ દહાડા, અન્ન અલુણુ ખાય;  

ત્રીસ નહિ તો વળી પાંચ દહાડા. પાછલા કહેવાય. (૭)  

 

પાંચ દિવસ જો નવ પળે તો, ત્રણ દિવસ વિશેક;  

ત્રણ દિવસ નવ થાય તો, કરવો દિવસ એક. (૮)  

 

એ પ્રકારે વ્રત કરવું, સમગ સ્ત્રીજન;  

અલવણ ખાએ ને અવની સુવે, વળી એક ઉજ્વળ અન્ન. (૯)  

 

દેહ રક્ષણ દાન કરવું, લવણ કેરું જેહ;  

પાર્વતી કહે પુત્રીને, સૌભાગ્ય ભોગવે તેહ. (૧૦)  

 

વૈશાખ સુદી તૃતિયાને દિને, તું આવજે મુજ પાસ;

ગૌર્ય કરીને પુત્રી મારી, પૂરીશ મનની આશ. (૧૧)  

 

શુકદેવ કહે રાજા સુણો, અહીં થયો એહ પ્રકાર;

હવે બાણાસુરની શી ગત થઈ, તેનો કહું વિસ્તાર. (૧૨)  

 

વલણ—  

કહું વિસ્તાર એનો, સુણી રાજા નિરધાર રે;  

હવે બાણાસુર ત્યાં રાજ કરતો, શોણિતપુર મોઝાર રે. (૧૩)

 

                 કડવું-૧૨  

ચાડાલણીએ બાણાસુર વાંઝિયા પણાનુ ભાન કરાવ્યું  

 

રાય બાણાસુરને બારણે, વાળવા આવી રે ચંડાળણી;

નીત્ય પ્રત્યે રજ વાળતી કરતી ઝાકઝમાળ. બાણાસુરને બારણે. (૧)  

 

રાય મેડિયેથી હેઠો ઉતર્યો, થયો પ્રાતઃકાળ;  

મુખ આગળ આડી ધરી સાવરણી તે સાર. બાણાસુર (૨)  

 

રાય બાણાસુર વળતી વદે, મનમાં પામી દુઃખ;  

મુજને દેખીને કેમ ફેરવ્યું, અલી તારું રે મુખ. બાણાસુર૦. (૩)  

 

ત્યાં ચંડાળણી વળતી વદે, સાંભળીયે રાય;  

તમો ઊંચ અમો નીચ છું, મુખ કેમ દેખાડાય.? બાણાસુર. (૪)  

 

ત્યારે બાણાસુર વળતી વદે, સાંભળ રે ચંડાળણી;  

સાચું રે બોલને કામની, કરું બે કકડાય. બાણાસુર. (૫)  

 

ત્યારે ચંડાળણી; વળતી વદે, સાંભળો રાજન;  

સાચું બોલું જેવો ઘટે, તેવો દેજો દંડ. બાણાસુર૦. (૬)  

 

પ્રાતઃકાળે જોઇએ નહિ, વાંઝિયાનું વદન;

તમારે કાંઇ છોરું નથી, સાંભળો હો રાજન. બાણાસુર.(૭)  

   આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

              કડવું-૧૩  

દસ પ્રકારના ના ચાંડાલ  

ચંડાળ તો કોઇ એક નથી રાય ! દશ વિધના કહેવાય;  

પહેલો ચંડાળ તેને કહીએ, નદી ઊતરી નવ નહાય. (૧)  

 

બીજો ચંડાળ તેને કહીએ, પુત્રીનું ધન ખાય;  

ત્રીજો ચંડાળ જેને કહીએ, દૂભે માતા પિતાય. (૨)  

 

ચોથો ચંડાળ તેને કહીએ, હરે પારકું ધન;  

પાંચમો ચંડાળ તેને કહીએ, જેનું મેલું મન. (૩)  

 

છઠ્ઠો ચંડાળ તેને કહીએ, કરમાયું વદન;  

સાતમો ચંડાળ તેને કહીએ, નહિ તનયા કે તન. (૪)  

 

આઠમો ચંડાળ તેને કહીએ, પરદારાશુ મન  

નવમો ચંડાળ તેને કહીએ, જે હણે તનયા કે તન (૫)  

 

દશમો ચંડાળ તેને કહીએ જે કર્મ ચંડાળ

આવા તો રાજા દસ છે કરમ ચંડાળ (૬)  

    

              કડવું-૧૪  

બાણાસુર ને શિવજી તેનો ભૂતકાળ જણાવે છે  

 

બળીઓ બાણાસુર રાય, પુત્રમાગવાને જાય;  

મહાદેવજીની પાસે આવી, બેઠો તપ કરવાય. (૧)  

 

એક હજાર હાથે તાળી પાડી, તવ રીઝ્યા શ્રી મહાદેવ;  

આપો ને આપો શિવજી, પુત્ર એક તતખેવ. (૨)  

 

ચિત્રકોપ લહિયાને તેડ્યા, કર્મ તણા જોનાર;  

પૂર્વે રાજા તું તો કહાવે, વૈશ્ય તણો અવતાર. (૩)  

 

તારા પેટે એક જ હતો, લાડકવાયો બાળ;  

ભોજન કરવા તું તો બેઠો, તે સાંભળને ભુપાળ. (૪)  

 

તુજ માં જમવા આવ્યો, વેગે તારો બાળ;  

માટી વાળા હાથ હતા, ખરડેલા બાળકનાં હતા તે વાર (૫)  

 

ત્યારે તુજને સંખ્યા આવી, હાંકી કાઢ્યો બાળ;  

બાળક ત્યારે થરથર ધ્રુજ્યો. સાંભળને ભુપાળ. (૬)  

 

બાળકને તો રીસ ચઢીને, નવ ગણ્યો કાંઇ તાત રે;  

તુજને પુત્ર વહાલો નથી, વાંઝિયો રહેજે જન્મ સાત રે. (૭)  

  

              કડવું-૧૫  

આકાશવાણી થઈ ઉમિયાજી એ પુત્રી આપી  

ઉમિયા વાણી બોલિયાં, તું સુણ બાણાસુર રાય;  

તારા મનમાં જો ગમે તને, આપું એક કન્યાય. (૧)  

 

ત્યારે બાણાસુર કહે, પુત્રી મારે કોટીક પુત્ર સમાન;  

મુજને ટાળે વાંઝિયો, આપો એ વરદાન. (૨)  

 

કોઇક દેશનો રાજા જોઇશ, રાખશે મારું નામ;  

પોષ માસથી પૂરણ માસે, પુરણ થશે કામ. (૩)  

 

વર પામી બળીઓ બાણાસુર, શોણિતપુરમાં જાય;  

બાણામતીને ગર્ભ રહ્યો છે, તેનો કહું મહિમાય. (૪)  

 

પોષ માસથી પુરણ માસે, પ્રગટ થઈ કન્યાય;  

વધામણિયા પરવરિયા, રાજસભામાં જાય. (૫)  

 

શાણા જોશી તેડિયા, તેની જન્મપત્રિકા થાય;  

વિદ્યાબળે કરી ગુરુજી બોલ્યા, પોતે તેણીવાર. (૬)  

 

પહેલી ઉમિયાજીના અંગથી, પ્રગટી છે કન્યાય;  

તેને નામે રાશી જોઇને, નામ ધરો ઓખાય. (૭)  

 

ગ્રહ વેળા શુભ લગ્નમાં, સંતાન પ્રગટી સાર;  

એથી તારા હાથનો, વેગે ઉતરશે ભાર. (૮)  

 

ત્યારે આકાશવાણી એવી થઈ, તું સાંભળને ભુપ નિરધાર;  

એ પુત્રી ઇચ્છાવર વરશે, કો કારણ રૂપકુમાર. (૯)  

 

જ્યારે પુત્રી પરણશે, વરતશે હાહાકાર;  

ભાર ઉતારશે તુજ હાથનો, તુજ જા માત્ર તેણીવાર (૧૦)  

 

તે માટે તેડી પ્રધાન, એણીપેર પુછે છે રાય;  

દેવ વચન મિથ્યા નવ થાય, તે માટે કરવો શો ઉપાય ? (૧૧)  

 

રચો માળિયા સુંદર સાર, તે માટે કરો ઉપાય;  

ઓખા અને ચિત્રલેખાને, મેલો મંદિર માળિયા માંય રે. (૧૨)  

  

  નવરાત્રી એકવાર રાત્રે સૂતા પહેલાં માં અંબા ની આ સ્તુતિ કરો જગત જનની પ્રસન્ન રહેશે

              કડવું-૧૬  

ચિત્રલેખા ની ઉત્પત્તિ ની કથા  

પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો વિચારીજી, કેમ પ્રગટ થઇ બેઉ નારીજી;  

ઓખા ને ચિત્રલેખા કેમ ધર્યાં નામજી, કેઈ વિધિએ આવ્યાં અસુરને ધામજી. (૧)  

 

(ઢાળ)

ધામ આવ્યાં અસુરને, તેણે કામ સૌ દેવનાં કર્યાં;  

મને વિસ્તારીને વર્ણવો, એ કેવી રીતે અવતર્યાં. (૧)  

 

શુકદેવ કહે સુણ પરીક્ષિત, અભિમન્યુકુમાર;  

પ્રશ્ન પૂછ્યો મને તેનો, સંદેહ ખોઉં નિરધાર. (૨)  

 

એકવાર દેવ પાતાળે નાઠા, બાણાસુર તાપથી;  

ત્યારે વરુણ કેરા જગનમાં, કન્યા પ્રગટી આપથી. (૩)  

 

કન્યા કહે કેમ પ્રગટ કીધી, કહો અમ સરખું કામ;  

ત્યારે દેવ કહે દૈત્ય દુઃખ દે છે, બાણાસુર જેનું નામ. (૪)  

 

કન્યા કહે દુઃખ કાં ધરો, બાણાસુર આવશે પાતાળ;  

એના પિતાના ચરણ પૂજવા, નિત્ય જાય છે પાતાળ. (૫)  

 

ત્યારે મને પુત્રી કરીને સોંપજો, હું જઇશ એને ઘેર;  

સાંકડી સગાઇએ સુતા થઇને, કરાવું ભુજનીપેર. (૬)  

 

તેણે સમે પાતાળ આવ્યો, બાણાસુર રાજન,  

તેને દેવે દીકરી આપી, પ્રસન્ન થઈને મન. (૭)  

 

પ્રધાન કહે સ્વામી સાંભળીએ, આપો મુજને બાળ;  

કન્યાદાન કુંવરીને દઉં તો, ઉતરે શિરની ગાળ. (૮)  

 

ત્યારે રાજા કહે પ્રધાનને, આ પુત્રી મૂકું વન;  

કાલે તેડીને તું આવજે, જાણે નહિ કો જન. (૯)  

 

પ્રભાતે તે પ્રધાન આવ્યો, પુત્રી બેઠી જ્યાંય;  

પુત્રી તો સમાધી લઇ, હરિ ધ્યાન ધરે છે ત્યાંય. (૧૦)  

 

વાયુદ્વાર તેણે રુંધિયા, ને રુંધિયા શ્વાસોશ્વાસ;  

જમણા પગના અંગૂઠા પર, રહી છે  ખટમાસ. (૧૧)  

 

તે જોઈને પાછો વળ્યો, પછી પુર ભણી પ્રધાન;  

ખટમાસ પૂરણ તપ થયું, ત્યારે પધાર્યા ભગવાન. (૧૨)  

 

માગ્ય કહેતાં કન્યા કહે, મને કરો આજ્ઞા પ્રકાશ,  

ભૂત-ભવિષ્ય વર્તમાન જાણું, ને ઊડી ચઢું આકાશ. (૧૩)  

 

એટલે પ્રભુએ તેને પાંખ આપી. વર આપીને વળિયા હરિ;  

પ્રધાન આવ્યો પુર વિશે, તે કૌભાંડે પુત્રી કરી. (૧૪)  

 

વલણ-  

કુંવરી થઈ પ્રધાનની, તેનું પરાક્રમ કોઈ પ્રીછે નહિ;  

શુકદેવ કહે રાય સાંભળીએ ચિત્રલેખાની, ઉત્પત્તિ કહી. (૧૫)  

   

              કડવું-૧૭  

ઓખા ને ચિત્રલેખા મંદિર માળિયામાં  

(સાખી)  

 

ભાદરવે જે કરે હળોતરા, શત્રુ પાસે માગે શીખ;  

ને ઘેર પુત્રી લાડકવાયી, તેનાં મા બાપ માગે ભીખ. (૧)  

 

બાળે અગ્નિ બધું વન દહે, છળવડે પર્વત કોરાય;  

અબળા રૂઠી જે કરે, મણિધરે નવ કરાય. (૨)  

 

મણિધર નારીએ  ઋષિકુલ નથી નૃપ ને કમલા  

એટલા અંત ન લીજીએ, જો ઇચ્છીએ કુશળ;  

 

(રાગ:ઢાળ)  

 

નગર થકી એક જોજન, રાજાએ મહેલ રચાવ્યો સાર;  

ગોખ બારી ને અટારી, તેનો કહેતાં ન આવે પાર. (૧)  

 

મરકત મણિમોતીએ જડ્યાં, માંહે પીરોજાના પાટ;  

હયશાળા ગજશાળા જે, હીંચવા હીંડોળાખાટ. (૨)  

 

દિવસ માસ ને વરસ ગયાં, કન્યા મોટી થાય;  

ચિત્રલેખા સંગે રમતાં, ઉલટ અંગ ન માય. (૩)  

 

સવાલાખ જોદ્ધા રખવાળે, મેલ્યા છે રાજન;  

એમ કહેતાં ઓખાબાઈ ને, આવ્યું છે જોબન. (૪)  

 

તમે રાત્રે જાગો, દિવસે જાગો, નવ મીચો લોચન રે;  

ઓખા કેરા માળિયામાં, રખે સંચરે પવન રે. (૫)  

  

  નવરાત્રી એકવાર પાઠ દેવી ક્ષમાપન અપરાઘ સ્ત્રોતમ ગુજરાતી અથૅ સહિત

              કડવું-૧૮  

 

શોણિતપુર પાટણ ભલું, રાય બાણાસુરનું ગામ;  

ઓખા તેની પુત્રી કહીએ, કરતી ઉત્તમ કામ. (૧)  

 

ઘડી એકમાં લાવે સોગટાં, ઘડી એકમાં પાટ;  

નાના વિધની રમત રમે, ઘડી એક હીંડોળાખાટ. (૨)  

 

ઘડી એકમાં ઢીંગલા પોતિયાં, રમતની હોડાહોડ;  

હીંડોળે હીંચવાને કાજે, રેશમકેરી દોર. (૩)  

 

ઘમઘમઘમઘમ ઘુઘરા ગાજે, ઘુઘરડીનો ઘોર,  

નાનાવિધનું ગાણુંગાતાં, મધુરો નીકળે શોર. (૪)  

 

રમે જમે આનંદ કરે, પહેલા મંગળ ગાય રે;  

જોબનવંતી થઈ છે ઓખા, મંદિર માળિયા માંયરે. (૫)

     

              કડવું-૧૯  

ઓખા ચિત્રલેખા પોતાની જુવાની કહે છે.  

 

જોબનીયું વાધ્યું રે, ઓખા નાનડી રે લોલ;  

મારે જોબનીયાની જાય, બેની ઘડી ઘડી રે લોલ;  

તું તો સાંભળ સહિયર બેનડી રે લોલ,  

મારો મૂરખ પિતા કંઈ જોતો નથી રે લોલ....(૧)  

 

બોલી ઓખા વળતી વાણી, સાંભળ બેનડી રે લોલ;  

મારો જાય કન્યાકાળ, વર જોતો નથી રે લોલ,  

મારા જોબનીયા દહાડા ચાર છે રે લોલ.  

નાણે રે મળશે પણ ટાણે નહિ મળે રે લોલ....(૨)  

  

              કડવું-૨૦  

કન્યાના વિવાહ નું ફળ  

પાંચ વર્ષની પુત્રી, તો ગવરી રે કહેવાય;  

તેને કન્યાદાન દે તો, કોટી યજ્ઞફળ થાય. (૧)  

 

પણ પુત્રી કેરા પિતાને, સમજાવી કહો વાત,  

દેવવિવાહનું ફળ જેને, વર્ષ થયા છે સાત. (૨)  

 

પુત્રી કેરા પિતાને, કોઈ કહાવો રે વધાઈ ;,  

ગાંધર્વ વિવાહનું ફળ, જેને વર્ષ થયા છે નવ. (૩)  

 

એમ કરતાં વળી વચમાં, આવી પડે કાંઈ વાંક,  

મનુષ્યવિવાહનું ફળ જેને, અગિયારે આડો આંક. (૪)  

 

એમ કરતાં વરસ જાય ને, બાર પૂરા થાય;  

પુત્રીનું મુખ પિતા જુવે. બેસે બ્રહ્મહત્યાય રે. (૫)  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ 


ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇


મંગળવાર, 21 માર્ચ, 2023

ચૈત્ર માસમાં નિત્ય વાંચો "" ઓખાહરણ ભાગ -1 -10 "" | Okhaharan Part 1 to 10 | Okhaharan In Gujarati |

ચૈત્ર માસમાં નિત્ય વાંચો "" ઓખાહરણ ભાગ -1 -10  "" |  Okhaharan Part 1 to 10 | Okhaharan In Gujarati |

okhaharan-part-1-to-10-okhaharan-in-Gujarati
okhaharan-part-1-to-10-okhaharan-in-Gujarati

 

 શ્રી ગણેશાય નમઃ સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું  ચૈત્ર માસમાં ઓખાહરણ વાંચવાથી તાવ તારીયો એકન તરીયો આવતો નથી. અને મહારોગ માંથી મુક્તિ થાય. ભૂત પ્રેતના ભણકારા સ્વપ્ન માં આવતા નથી. અને સુખી મન તન પામી જીવનમાં લાભ થાય છે.તથા અંખડ સોભાગ્યપ્રાપ્તિ નું વ્રત છે. આ કથા કવિ પ્રેમાનંદજી એ 93 કડવાં ના રૂપ મા છે જેમાં આપણે આજે 1-10 કડવાં વાછીશું.,.આ ઓખાહરણ નુ વાંચન ચૈત્ર મહિના મા ત્રણ દિવસ કરવાથી મનુષ્ય ને તાવ, એકાંતરિયો, ભૂત બાધા, રોગ આદિ થી મુક્તિ મળે છે


શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે

સ્તુતિ  

શ્રી ગણેશજી ની પ્રાથૅના  

એક નામ મુજને સાંભર્યું, શ્રી ગૌરીપુત્ર ગણેશ;  

પાર્વતીના અંગથી ઉપન્યો, તાત તણો ઉપદેશ. (૧)  

 

માતા જેની પાર્વતી ને, પિતા શંકરદેવ;  

નવખંડમાં જેની સ્થાપના, કરે જુગ ભુતળ સેવ. (૨)  

 

સિંદુરે શણગાર સજ્યા, ને કંઠે પુષ્પના હાર;  

આયુદ્ધ ફરસી કર ધરીને, હણ્યા અસુર અપાર. (૩)  

 

પહેલા કરમાં જળકમંડળ, બીજે મોદિક આહાર;  

ત્રીજા કરમાં ફરસી સોહીએ, ચોથે રે જપમાળ. (૪)  

 

ચાલો સહિયરો દેરે જઈએ, પૂજીએ ગણપતિરાય;  

મોટા લીજે મોદિક લાડુ, લાગીએ શંભુસુતને પાય. (૫)  

 

એવા દેવ સાચા મુનિવાચા, પૂરે મનની આશ;  

બેઉ કર જોડી કહે જન વૈષ્ણવ, દાસ તણો જે દાસ. (૬)  

 


              કડવું-૧  

શ્રી અંબાજી ની પ્રાથૅના

આદ્યશક્તિ મા અંબા પ્રગટ્યાં, જ્યાં પવન નહિ પાણી;  

સુરીનર મુનિજન સર્વ કળાણા, તું કોણે ન કળાણી. (૧)  

 

તારું વર્ણન કેઈ પેરે કરીએ, જો મુખ રસના એક;  

સહસ્ત્રફેણા શેષનાગને, મા ! તોયે ના પામ્યો શેષ. (૨)  

 

જુજલાં રૂપ ધરે જુગદંબા, રહી નવખંડે વ્યાપી;  

મહા મોટા જડમૂઢ હતા મા, તેમની દુરમત કાપી. (૩)  

 

ભક્તિભાવ કરી ચરણે લાગું, મા આદ્યશક્તિ જાણી;  

અમને સહાય કરવા તું સમરથ, નગરકોટની રાણી. (૪)  

 

તું તારા ત્રિપુરા ને તોતળા, નિર્મળ કેશ રંગે રાતે;  

બીજી શોભા શી મુખ કહીએ, રચના બની બહુ ભાતે. (૫)  

 

હંસાવતી ને બગલામુખી, અંબીકા તું માય;  

ભીડ પડે તમને સંભારું, કરજો અમારી સહાય. (૬)  

 

મા સેવક જન તારી વિનતી કરે, ઉગારજો અંબે માય;  

બ્રહ્મા આવી પાઠ કરે, વિષ્ણુ વાંસળી વાય. (૭)  

 

શિવજી આવી ડાક વગાડે, નારદજી ગુણ ગાય;  

અબીલ ગુલાલ તણા હોય ઓચ્છવ, મૃદંગના ઝણકાર. (૮)  

 

સિંહાસન બેઠી જુગદંબા, અમૃત દૃષ્ટે જોતી;  

સોળે શણગાર તેં સજ્યા મા, નાકે નિરમળ મોતી. (૯)  

 

ખીર ખાંડ મધ શર્કરા, આરોગો અંબામાય;  

અગર કપુરે તારી કરું આરતી, સેવકજન શિર નમાય. (૧૦)  

 

તું બ્રહ્માણી તું રુદ્રાણી, તું દેવાધિદેવા;  

સકલ વિશ્વમાં તું છે માતા, કરું તારી સેવા. (૧૧)  

 

માના શરણ થયા પ્રતિપાલ, પહોંચી મનની આશ;  

કુશળક્ષેમ રાખજો મા સર્વને, એમ કહે ત્રિપુરાદાસ રે. (૧૨)  

 

  

 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

              કડવું-૨  

 

પરીક્ષિત રાજા શુકદેવજી ઓખાહરણ ની કથા કહેવા કહે છે.  

 

હું તો શ્રી પુરુષોત્તમ શિર નામું, હું તો સકળ પદારથ પામું;  

વામું વામું રે, દુઃખ સકળ કલેવર તણાં રે.

 

(રાગ:ઢાળ)  

 

દુઃખ સકળ વામું કુળીવરના, સુણતાં પાતક જાય;  

ઓખાહરણ જે સાંભળે, મહારોગ થકી મૂકાય. (૧)  

 

તાવ, તરીઓ એકાંતરીઓ, ન ચઢે તેની કાય;  

ભૂતનો ભણકારો તેને, ન આવે સ્વપ્નામાંય. (૨)  

 

પરીક્ષિત પૂછે કહોને શુકજી, ઓખાનો મહિમાય;  

કોણ રીતે થયો, ઓખા અનિરુદ્ધનો વિવાય. (૩)  

 

પ્રથમથી તે નવમે સુધી, કહ્યા મને નવ સ્કંધ;  

હવે દશમની કહો કથા, જેમ ઉપજે આનંદ. (૪)  

 

હરિએ વૃંદાવનમાં લીલા કીધી, વાયો મધુરો વંસ;  

પ્રથમ મારી પુતના ને, પછી પછાડ્યો કંસ. (૫)  

 

પછી પધાર્યા દ્વારિકામાં, પરણ્યા છે બહુ રાણી;  

સોળ સહસ્ત્રશત રાણી તેમાં, અષ્ટ કરી પટરાણી. (૬)  

 

તેમાં વડાં જે રુક્ષ્મણી, પ્રદ્યુમન તેના તન;  

પ્રદ્યુમનના અનિરુદ્ધિ કહિએ, કર્મ કથા પાવન. (૭)  

 

આદ્ય બ્રહ્મા સૃષ્ટિ કરતા, મરીચી જેના તન;  

મરીચીના સુત કશ્યપ કહીએ, હિરણ્યકશ્યપ રાજન. (૮)  

 

વિષ્ણુભક્ત પ્રહલાદજી તેને, વહાલા શ્રીભગવંત;  

પ્રહલાદનો સુત વિરોચન, બળીરાય તેનો તન. (૯)  

 

બળિતણો સુત બાણાસુર, જેનું મહારુદ્ર ચરણે મન;  

એક સમે ગુરુ શુક્ર આવ્યા, ત્યારે બોલ્યો વચન. (૧૦)  

 

અહો ગુરુજી, અહો ગુરુજી, કહોને તપમહિમાય;  

શુક્ર વાણી બોલિયા, તું સાંભળને જગરાય. (૧૧)  

 

ત્રણ લોકમાં ભોળા શંભુ, આપશે વરદાન;  

મધુવનમાં જઇ તપ કરો, આરાધો શિવ ભગવાન રે. (૧૨)  

 

  

              કડવું-૩  

બાણાસુર તપનું શિવે આપેલું વરદાન  

 

રાય તપ કરવાને જાય રે, એ તો આવ્યો મધુવનમાંય રે;  

કીધું રાયે નિમૅળ સ્નાન રે, ધરિયું શિવજી કેરું ધ્યાન રે. (૧)  

 

રાય બેઠો છે આસન વાળી રે, કર જમણામાં જપમાળા ઝાલી રે;  

માળા ઘાલ્યા સુગ્રીએ કાન રે, તોયે આરાધે શિવ ભગવાન રે. (૨)  

 

રુધિર માંસ સુકાઇ ગયું રે, શરીર સુકાં કાષ્ટવત થયું રે;  

મહાબળીઓ કેમે નવ બોલે રે, એના તપથી ત્રિભુવન ડોલે રે. (૩)  

 

વળતી બોલ્યા શંકરરાય રે, તમે સાંભળો ઉમિયાય રે;  

એક અસુર મહાતપ સાથે રે, મારું ધ્યાન ધરીને આરાધે રે. (૪)  

 

કોણ કહીએ જેના બાપ રે, તે તો માંડી બેઠો મહાજાપ રે;  

તમે કહો તો વરદાન આપું રે, કહો તો પુત્ર કરીને થાપું રે. (૫)  

 

વળતાં બોલ્યાં રુદ્રાણી રે, મારી વાત સુણો શૂલપાણી રે;  

દૂધ પાઇને ઉછીરીએ સાપ રે, આગળ ઉપજાવે સંતાપ રે. (૬)  

 

ભેદ ભસ્માંગદનો લહ્યો રે, વરદાન પામીને પૂંઠાળ થયો રે;  

વરદાન રાવણને તમે આપ્યાં રે, તેણે જાનકીનાથ સંતાપ્યાં રે. (૭)  

 

માટે શી શિખામણ દીજે રે, ભોળા રુડું ગમે તે કીજે રે;  

વળતાં બોલ્યા શિવરાય રે, તમે સાંભળો ઉમિયાય રે. (૮)  

 

સેવા કરી ચઢાવે જળ રે, તેની કાયા કરું નિરમળ રે;  

સેવા કરી ચઢાવે સુગંધ રે, બુદ્ધિ કરું ધનધન રે. (૯)  

 

જે કોઈ ચઢાવે બિલિપત્ર રે, તેને ધરાવું સોનાનું છત્ર રે;  

સેવા કરી વગાડે ગાલ રે, તેને કરી નાખું ન્યાલ રે. (૧૦)  

 

નારી પાનીએ બુદ્ધિ તમારી રે, આપતાં નવ રાખીએ વારી રે;  

હું તો ભોળાનાથ કહેવાઉં રે, હવે કપટીનાથ કેમ થાઉં રે. (૧૧)  

 

એવું કહીને ચાલ્યા ભોળાનાથ રે, મૂક્યો બાણાસુર શિર હાથ રે;  

તું તો જાગ્ય બાણાસુર રાય રે, તને વરદાન આપે શિવરાય રે. (૧૨)  

 

હું તો જાગું છું મહારાજ રે, આપો શોણિતપુરનું રાજ રે;  

શિવ માગું છું વારંવાર રે, મને આપો કર હજાર રે. (૧૩)  

 

કર એકેકો એવો કીજે રે, દસ સહસ્ત્ર હસ્તીતણું બળ દીજે રે;  

અસ્તુ કહીને શિવે વર આપ્યો રે, બાણાસુરને પુત્ર કરીને સ્થાપ્યો રે. (૧૪)  

 

  નવરાત્રી એકવાર રાત્રે સૂતા પહેલાં માં અંબા ની આ સ્તુતિ કરો જગત જનની પ્રસન્ન રહેશે

   

              કડવું-૪  

સમસ્ત સૃષ્ટિ નો અધિપતિ બાણાસુર બન્યો  

વરદાન પામી વળિયો બાણાસુર, શોણિતપુરમાં જાય;  

વનનાં વાસી પશુ રે પંખી, તે લાગ્યાં બ્‍હીવાય. (૧)  

 

કાંઇ નવ દીઠું સાંભળ્યું, જેમ વૃક્ષ ચાલ્યું જાય;  

આવીને જોવા લાગ્યા સર્વે, દીઠો બાણાસુરરાય. (૨)  

 

નગર સમીપે ચાલી આવ્યો, બાણાસુર બળવાન;  

કૌભાંડ નામે રાય તણે ઘર, પ્રગટ થયો પ્રધાન. (૩)  

 

કોઇક દેશની કન્યા લાવી, પરણાવ્યો રાજન;  

દેશ જીતવા સંચર્યો, રાય બાણાસુર બળવંત. (૪)  

 

પાતાળે નાગલોક જીતી, ચાલ્યો તેણીવાર;  

દેશદેનાઠા મહિપતિ જીત્યા કહેતા ન આવે પાર.  

 સ્વગે જઈને દેવ જીત્યા સવૅ દેવ નાઠા જાય

સૂરજે વળતી સાંગ આપી, બાણાસુર તણા કરમાંય. (૬)  

 

જીતી સુરને પાછો વળિયો, મળિયા નારદમુન;  

પ્રણામ કરીને પાયે લાગ્યો, તેણે સમે રાજન. (૭)  

 

ઓ નારદજી, ઓ નારદજી, ના થયું મારું કામ;  

એકે જોધ્ધો ન મળ્યો સ્વામી, પહોંચે મનની હામ. (૮)  

 

નારદ વાણી બોલ્યા, તું સુણ બાણાસુર રાય;  

જેને તુજને હાથ આપ્યા, તે શિવશું કર સંગ્રામ. (૯)

  

              કડવું-૫  

શિવજી સાથે યુધ્ધ કરવા બાણાસુર ગયો  

કૈલાસ પર્વત જઈ રાજાએ, ભીડી મોટી બાથ;  

જળમાંહી જેમ નાવ ડોલે, એમ ડોલે ગિરિનાથ. (૧)  

 

ટોપ કવચ ને ગદા ફરસી, કડકડાટ બહુ થાય;  

એણે સમે ઉમિયાજી મનમાં, લાગ્યાં બ્‍હીવાય. (૨)  

 

જઇને શંકરને ચરણે નમિયાં, અહો અહો શિવરાય;  

શાને કાજે બીહો પાર્વતી, આવ્યો બાણાસુર રાય. (૩)  

 

શોણિતપુરનું રાજ્ય આપ્યું, ઉપર કર હજાર;  

વળી માગવા શું આવ્યો છે, અંધ તણો કુમાર. (૪)  

 

સહસ્ત્ર હાથ તો મુજને આપ્યા, તે તો સ્વામી સત્ય;  

એક યોધ્ધો મુજને આપો, યુધ્ધ કરવા સમર્થ. (૫)  

 

આવો શિવ આપણ બે વઢિયે, આપ આવ્યા મારી નજરે;  

ફટ ભૂંડા તું એ શું બોલ્યો, ખોટી હઠ આ તજ રે. (૬)

 

 

   

              કડવું-૬  

શિવજી ના સાપથી ગણપતિ અને ઓખાની ઉત્પત્તિ  

તે તો તારે વણ કહે મેં, ઉપજાવ્યો છે એક;  

જે કર છેદન કરીને તારા, કરશે કટકા અનેક. (૧)  

 

તે તો સ્વામી કેમ કહું હું જાણું, ચિંતા મુજને થાય;  

લે બાણાસુર જા હું આપું, એક આ ધજાય. (૨)  

 

જ્યારે ધજા એ ભાંગી પડશે, ત્યારે કર તારા છેદાય;

રૂધિર તણો વરસાદ વરસશે, તારા નગર મોજાર. (૩)  

 

ત્યારે તું એમ જાણજે, રીપુ ઉત્પન્ન થયો સાર;

વરદાન પામી વળિયો બાણાસુર, શોણિતપુરમાં જાય. (૪)  

 

એક સમે મહાદેવ કહે, મારે તપ કરવાનું મન;  

તેણે સમે ઉમિયાએ માંડ્યું, અતિ ઘણું રુદન. (૫)  

 

અહો શિવજી, અહો શિવજી, જનમારો કેમ જાય;  

મારે નથી એકે બાળક તો, કહો વલે શી થાય ? (૬)  

 

મહારુદ્ર વાણી બોલિયા, લે આ મારું વરદાન;  

તું એક પુત્રને એક પુત્રી, ઉપજાવજે સંતાન. (૭)

 

વરદાન આપી મહાદેવજી, વન તપ કરવાને જાય;  

ઉમિયાજી નહાવાને બેઠાં, વિચાર્યું મનમાંય. (૮)  

 

શિવનાં ઘર મોટાં જાણીને, રખે આવતું કોય;  

બે બાળક મેલું બારણે તે, બેઠાં બેઠાં જોય. (૯)  

 

દક્ષિણ અંગથી મેલ લઈને, અઘડ ઘડિયું રૂપ;  

હાથ ચરણને ઘુંટણપાની, ટુંકું અંગ સ્વરૂપ. (૧૦)  

 

ચતુર્ભુજને ફાંદ મોટી, દીસે પરમ વિશાળ;  

શોભા તેની શું કહું, કંઠે ઘુઘરમાળ. (૧૧)  

 

પહેલાં કરમાં જળકમંડળ, બીજે મોદિક આહાર;  

ત્રીજા કરમાં ફરસી સોહિએ, ચોથે રે જપમાળ. (૧૨)  

 

ગણેશને ઉપજાવીને, બોલ્યાં પાર્વતીમાત;  

એની પાસે જોડ હોય તો, કરે તે બેઠાં વાત. (૧૩)  

 

વામ અંગથી મેલ લઈને, ઘડી કન્યારૂપ;  

શોભા તેની શી કહું, શુકદેવજી કહે સુણ ભૂપ. (૧૪)  

 

સેંથો ટીલડી રાખડી, અંબોડી વાંકી મોડ;  

કંઠ કપોળ અને કામની, તેડે મોડામોડ. (૧૫)  

 

કોથળી ફૂલની વેલણ ડાબલી, રમતા નાના ભાત;  

કંકુ પડો નાડાછડી તે, આપ્યો લઈને હાથ. (૧૬)  

 

(વલણ)  

 

પરિક્ષિતને શુકદેવ કહે, કુંવરી કન્યા જેહ રે;  

ઘર સાચવવાને બાળકો, બે પ્રગટાવ્યાં તેહ રે. (૧૭)  

 

  

              કડવું-૭  

શિવજી એ ગણેશજી શિરોચ્છેદ કયૉ  

દેવી નાવણ કરવા બેઠાં, નારદ આવ્યા ત્યાંય;  

બાળક બે જોઇને નાઠા, ગયા શિવ છે જ્યાંય. (૧)  

 

નારદ ચાલી આવિયા, મધુવન તતખેવ;  

ઓરે શિવજી ઓરે શિવજી, નફટ ભૂંડી ટેવ. (૨)  

 

વનવગડામાં ભમતા હીંડો, માથે ઘાલો ધૂળ;  

આ ધંતુરો વિજિયા ચાવો, કરમાં લ્યો ત્રિશૂળ. (૩)  

 

તમે રે વનમાં તપ કરો, ને ઘેર ચાલ્યું ઘરસુત્ર;  

તમો વિના તો ઉમિયાજીએ, ઉપજાવ્યા છે પુત્ર. (૪)  

 

મહાદેવ ત્યાંથી પરવર્યા, કૈલાસ જોવા જાય;  

ગણપતિ વાણી બોલિયા, આડી ધરી જેષ્ટિકાય. (૫)  

 

અલ્યા જટિલ જોગી ભસ્મ અંગે, દિસંતો અદ્દભુત;  

આજ્ઞા વિના અધિકાર નહિ, હોય પૃથ્વીનો જો ભૂપ. (૬)  

 

વચન એવું સાંભળીને, કોપિયા શિવરાય;  

લાતો ગડદા, પાટુ મૂકી, આવ્યા ઘરની માંય. (૭)  

 

ગણપતિનો ગડદો પડે, બ્રહ્માંડ ભાંગી જાય;  

ત્રિલોક તો ખળભળવા લાગ્યું, આ તે શું કહેવાય ? (૮)  

 

ત્યારે શિવજી કોપિયા ને, ચડી મનમાં રીસ;

કોપ કરીને ત્રિશૂળ મેલ્યું, છેદ્યું ગણપતિનું શીષ. (૯)  

 

માગશર વદી ચોથને દહાડે, પુત્ર માર્યો તર્ત;  

તે દહાડેથી ચાલ્યું આવ્યું, ગણેશ ચોથનું વ્રત. (૧૦)  

 

તે મસ્તક તો જઇને પડ્યું, ચંદ્રના રથમાંય;  

તેથી ચતુર્થીને દિવસે, ચંદ્રપૂજન થાય. (૧૧)  

 

એવે શિવજી ઘરમાં આવ્યા, જ્યાં ઉમિયાજી ન્હાય;  

ઓખા બેઠી‘તી બારણે તે, નાસી ગઇ ઘરમાંય. (૧૨)  

 

લવણ કોટડીમાં જઇને પેઠી, મનમાં વિચારી;  

ભાઇના કકડાં કીધા માટે, મુજને નાંખશે મારી. (૧૩)  

 

મહાદેવજી ઘરમાં ગયા ને, ઝબક્યાં ઉમિયા મન;  

નેત્ર ઉઘાડી નિરખિયું, ત્યારે દીઠા પંચવદન. (૧૪)  

 

વસ્ત્ર પહેરીને ઉમિયા કહે છે, કેમ આવ્યા મહાદેવ;

આક ભાંગ ધંતુરો ચાવો, નફટ ભૂંડી ટેવ. (૧૫)  

 

નાહાતા ઉપર શું દોડ્યા આવો, સમજો નહિ મન માંહે;  

બે બાળક મેલ્યાં બારણે, કેમ આવ્યાં મંદિર માંહે. (૧૬)  

 

છાની રહે તું પાપણી, મેં જોયું પારખું બધું;  

આટલા દહાડા સતિ જાણતો, પણ સર્વ લૂંટી ખાધું. (૧૭)  

 

મુજ વિના તેં તો પ્રજા કીધી, એવું તારું કામ;  

પારવતીજી ! તમે રાખ્યું, હિમાચલનું નામ. (૧૮)  

 

વચન એવું સાંભળીને, ઉમિયાજીને ઊઠી જ્વાળ;  

કાલે તમો કહી ગયા હતા, જે પ્રગટ કરજો બાળ. (૧૯)  

 

ત્યારે શંકરે નીચું જોયું, મનમાં વાત વિચારી,  

તારી પુત્રી તો નાસી ગઈ, તારા પુત્રને નાખ્યો  મારી. (૨૦)  

  નવરાત્રી એકવાર પાઠ દેવી ક્ષમાપન અપરાઘ સ્ત્રોતમ ગુજરાતી અથૅ સહિત

   

              કડવું-૮  

ગણેશજી ના મૃત્યુ નો ઉમિયાજીયે કરેલ વિલાપ  

(સાખી)  

 

વાડી વિના ઝુરે વેલડી, વાછરું વિના ઝુરે ગાય;  

બાંધવ વિના ઝુરે બેનડી, પુત્ર વિના ઝુરે માય. (૧)  

 

પુત્ર ધાન્ય ને પુત્ર ધન , પુત્ર જ આગેવાન;  

જે ઘેર પુત્ર ન નિપજ્યો, તેનાં સૂનાં બળે મસાણ. (૨)  

 

પુત્ર વિના ઘર પાંજરું, વન ઊભે અગ્નિ બાળીશ;  

શિવ શાથી માર્યો ગણપતિ, મારો પુત્ર ક્યાંથી પામીશ ? (૩)  

 

(રાગ:વિલાપનો)  

 

બોલો હો બાળા રે હો ગણપત. બોલો હો બાળા. ટેક.  

 

ઉમિયાજી કરે છે રુદન, હો ગણપત.  

શિવ શાને માર્યો મારો તન, હો ગણપત. (૧)  

 

શિવ પુત્ર વિના જેવી માય હો ગણપત.  

તેને સંપત્તિ પાઘેર જાય. હો ગણપત. (૨)  

 

શિવ પુત્ર વિનાની માય હો ગણપત

તે તરણાથી હળવી થાય, હો ગણપત. (૩)  

 

ત્યારે શિવને આવ્યું જ્ઞાન, હો ગણપત.  

મેં તો આપ્યું હતું વરદાન. હો ગણપત. (૪)

 

પેલા નારદિયાનું કામ, હો ગણપત.  

જૂઠા બોલો છે એનું નામ, હો ગણપત. (૫)  

 

એણે વાત કરી સર્વ જૂઠી, હો ગણપત.  

હું તો તપથી આવ્યો ઊઠી, હો ગણપત. (૬)  

 

મેં તો માર્યો તમારો તન, હો ગણપત.  

આ ઊગ્યો શો ભૂંડો દન , હો ગણપત. (૭)  

 

(રાગ:આશાવરી)  

 

નંદી ભૃંગી મોકલ્યા તે, પહેલી પોળે જાય;  

હસ્તી એક મળ્યો મારગમાં, તે શિરે કીધો ઘાય. (૧)  

 

ગજનું મસ્તક લાવીને , ધડ ઉપર મેલ્યું નેટ;

ગડગડીને હેઠે બેઠું, આગળ નીકળ્યું પેટ. (૨)  

 

કાળા એના કુંભસ્થળ, વરવા એના દાંત;  

આગળ એને સૂંઢ મોટી, લાંબા પહોળા કાન. (૩)  

 

દેવમાં જાશે શું પોષાશે. અપાર મુજને દુઃખ;  

દેવતા સર્વે મેણાં દેશે , ધન પાર્વતીની કુખ. (૪)  

ચૈત્ર નવરાત્રી એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે અહી ક્લિક કરો.   

                   કડવું-૯  

રૂપ સાથે ગુણ પણ જરૂરી છે.  

રૂપગુણને વાદ પાડ્યા, ચાલ્યા રાજદ્વાર;  

ગુણને આપ્યા બેસણાં, પછી રૂપને કર્યા જુહાર. (૧)  

 

રૂપ તો આપ્યાં શિવે નાગરાં, કોઇ જોગી અબધુત;  

ચતુરાઈ દીધી જે ચારણાં, વળી કોઇ રજપુત. (૨)  

 

પુન્ય વિના ધન શા કામનું ઉદક વિના કુપ

એ બે વસ્તુ કંઈ ન કામની જેમ ગુણ વિના રૂપ. (૩)  

 

સ્વરૂપ દિયો શિવ ચાતુરી નિકર રૂપ તારું પાછું લે:

રૂપ ગુણ ચતુરાઈ નહીં એ તો દુ:ખ મહાદેવ દે. (૪)  

 

માયા દીધી તેં સોમને મૂર્ખ ધર દીધી નાર

લોચન દીધાં કુકડાને જાય બેસે ઊંડી ઝાડ(૫)  

 

   

              કડવું-૧૦  

ગણેશજી નો દશૉવેલ મહિમા  

પંથી જ્યારે ચાલે ગામ, પહેલું લે ગણપતિનું નામ;  

કથા ગ્રંથ આરંભે જેહ, પ્રથમ ગણપતિ સમરે તેહ. (૧)  

 

સૌભાગ્યવંતી શણગાર ધરે, ગણપતિ કેરું સ્મરણ કરે;  

સોની સમરે ઘડતાં ઘાટ, પંથી સમરે જાતાં વાટ. (૨)  

 

પંચવદનના દહેરામાંય , પહેલી પૂજા ગણપતિની થાય;  

એ વિના મુજને પૂજે તો, સર્વે મિથ્યા થાય. (૩)  

 

ઉથલો—શાને કાજે રુવે પાર્વતી, શાને લોચન ચોળે;  

જેને ઘેર વિવાહવાજન હશે. ત્યાં બસશે ઘીને ગોળે રે. (૪)  

 

  ચૈત્ર માસમાં નિત્ય વાંચો "" ઓખાહરણ ભાગ -11 -20  ""

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ 


ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇