મંગળવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2023

શ્રી ગણેશ નો આ અષ્ટકમ પાઠ કરવાથી પુણ્યશાળી વિધવાન અને ધનવાન થાય બધા વિધ્નો દૂર કરનાર પાઠ | Gananayak Ashtakam Gujarati Lyrics | Okhaharan 

શ્રી ગણેશ નો આ અષ્ટકમ પાઠ કરવાથી  પુણ્યશાળી વિધવાન અને ધનવાન થાય બધા વિધ્નો દૂર કરનાર પાઠ | Gananayak Ashtakam Gujarati Lyrics | Okhaharan 

gananayak-ashtakam-gujarati-lyrics
gananayak-ashtakam-gujarati-lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે આ ભક્તિ લેખ માં જાણીશું શ્રી ગણેશ નો આ અષ્ટકમ પાઠ કરવાથી  પુણ્યશાળી વિધવાન અને ધનવાન થાય બધા વિધ્નો દૂર કરનાર પાઠ . આ ગણનાયકાષ્ટકનો જે વ્યક્તિ હંમેશાં પાઠ કરે છે તે પુણ્યશાળી, વિદ્યાવાન તથા ધનવાન થાય છે. એનાં બધાં કાર્યો સફળ થાય છે.

શ્રી ગણેશ નો  "" ઋણમુક્તિ ગણેશ સ્ત્રોત ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    શ્રી ગણનાયકોષ્ટકમ ||

એકદન્ત મહાકાયં તપ્તકાંચન સંનિભમ્
લમ્બોદરં વિશાલાશં વન્દેડહં ગણનાયકમ્ ॥૧॥

 મૌજીકૃષ્ણાજીનધરં નાગયજ્ઞોપવીતમ્ ।
બાલેન્દુશકલંમૌલં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ ॥૨॥

 ચિત્રરત્ન વિચિત્રાંગ ચિત્રમાલા વિભૂષિતમ્ ।
કામરૂપધરં દેવં વન્દેડહં ગણનાયકમ્ ॥૩॥

 ગજવત્રં સુરશ્રેષ્ઠં કર્ણચામરભૂષિતમ્ ।
 પાશાંકુશધરં દેવં વન્દેઽહં ગણનાયકમ્ !૪॥

 મૂષકોત્તમમારુઢાય દેવાસુર મહાબાહવે ।
યોદ્ધુકામ મહાવીર્ય વન્દેડહં ગણનાયકમ્ ॥

યક્ષકિન્નર ગંધર્વ સિદ્ધ વિદ્યાધરૈસ્સદા ।
સ્તૂયમાન મહાબાહું વન્દેડહં ગણનાયકમ્ ॥૬॥

 અમ્બિકાહૃદયાનંદ માતૃભિઃ પરિવેષ્ટિતમ્ ।
 ભક્તપ્રિય મદોન્મત્ત વન્દેડહં ગણનાયકમ્ ॥૭॥

સર્વવિઘ્નહર દેવ સર્વવિઘ્ન વિવર્જિતમ્ |
સર્વસિદ્ધિ પ્રદાતાર વન્દેડહં ગણનાયકમ્ ॥૮

 ગણાષ્ટકમિદં પુણ્યં પઠેત્સતતં નરઃ I
 સિદ્ધયન્તિ તસ્ય કાર્યાણિ વિદ્યાવાન ધનવાન ભવેત્ ॥

॥ ઈતિ શ્રી ગણનાયકાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ॥

 

શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે અહી ક્લિક કરો.   

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

શ્રી ગણેશજી ના 12 નામ જાપ દરેક કાર્ય ના વિધ્ન દૂર થશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   

 

ગણેશ ની ભક્તિ માટે  મોબાઈલ એપ ફી ડાઉનલોડ જે  Make in India છે અહી ક્લિક કરો. 

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 


 

 શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇