શનિવાર, 29 મે, 2021

29 મે ચતુર્થી સ્પેશિયલ શ્રી ગણેશ અથવૅશીષૅ સંપૂર્ણ ગુજરાતી લખાણ સાથે - Ganpati Atharvashirsha Lyrics Gujarati Okhaharan

29 મે ચતુર્થી સ્પેશિયલ શ્રી ગણેશ અથવૅશીષૅ સંપૂર્ણ ગુજરાતી લખાણ સાથે - Ganpati Atharvashirsha Lyrics Gujarati Okhaharan

गणपति-अथर्वशीर्ष-पाठ-ganpati-atharvashirsha-lyrics-gujarati
गणपति-अथर्वशीर्ष-पाठ-ganpati-atharvashirsha-lyrics-gujarati

 આજે આપણે ગુજપાતી ભક્તિ લેખમાં પ્રથમ પુજય શ્રી ગણેશનો અથવૅશીષૅ પાઠ કરીશું આ પાઠના વાચન શ્રવણ માત્રથી દરેક પ્રકાર ના પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે.