સોમવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2024

એકાદશી શુભ દિવસે પાઠ કરો શ્રી શ્રીહરિનામારતિ સ્ત્રોત | Shree Hari Namrti stotram gujarati lyrics | #Okhaharan

એકાદશી શુભ દિવસે પાઠ કરો શ્રી શ્રીહરિનામારતિ સ્ત્રોત | Shree Hari Namrti stotram gujarati lyrics | #Okhaharan shree-hari-namrti-stotram-gujarati
shree-hari-namrti-stotram-gujarati


શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ સ્વાગત છે તમારૂ આપણા ગુજરાતી લેખ મા આજે આપણે જાણીશું અઘિક માસમાં પાઠ કરો શ્રી શ્રીહરિનામારતિ: સ્ત્રોત ગુજરાતી મા જેના પઠન શ્રવણ માત્રથી હરિ ચરણો માં સ્થાન મળે છે.


એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કરવાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છેશ્રીહરિનામારતિ:
વંદે હરિનામં, મંગલમય હરિનામં:
જય જય જય હરિનામં, વંદે હરિનામં.
 
અગુણં સગુણમનંતં, સુગમં સખસદનં;
અમૃતંવિમલં વિવિધ, જય કલિમલકદનં. વંદે0
 
ભગવદગુણભંડારં હરિચરિતાગારં;
પ્રત્યક્ષં હરિરૂપં સ્વયમેકાકારં. વંદે0
 
જાપકન- ચિંતામણીરૂપં ભવસારં;
ઈહ પરલોકે નિજજનરક્ષણકરણપરં. વંદે0
 
અજ્ઞાનતિમિરનાશનચિન્મયમણિભાસં;
હરિદર્શનદાનકરં, ભવમુક્તિવિલાસં. વંદે0
 
સર્વમનોરથપૂરણદિવ્યમહામંત્ર;
ન બાધતે ત્વા જપતાં, હરિમાયાતંત્રં. વંદે0
 
તવા જપકીર્તન-ગાન-સ્મરણામૃતધારા;
શિવનારદસનકાદ્યાસ્તવ કીર્તનકારા. વંદે0
 
તેડ઼પિ ન શક્તા: કથનેતવા ગુણમહિમાનં;
પ્રેનિમગ્ના: સતતં, કરણે તવા ગાનં. વંદે0
 
એવં બ્રહ્માશેષરમોમા: શ્રુતિસંઘા:;
સુરમુનિસંઘા: સંતજના ગાયંત્યનઘા:. વંદે0
 
ભુકૃત્વા પૂર્ણ સુખમિહ, તીર્ત્વા ભવવારિં;
યાંતિ સુખં તવ સેવિજના દેવ મુરારિં. વંદે0
 
અધમોદ્ધારણકરણે પ્રથિતા તવ કીર્તિ:;
ત્વાં જપતાં હિ કદાપિ ન યમકિંકર્ભીતિ:. વંદે0
 
અધમાજામિલ-ગણિકા-ગૃધ્રા-ગજ-વ્યાધા:;
ત્વદબલતો યાતા હરિપદમપ્યપરાદ્ધા:. વંદે0
 
ઈથં પ્રભાવપૂર્ણ, હે હરિનામ ત્વાં;
વંદે વારંવારમહં કુરુ કૃપયા મામ. વંદે0
 
હરિદાસં તવ દાસં વાસં વદને મે;
કુરુ સતતં મત્પ્રાણગમનસમયે ચરમે. વંદે0

 ઈતિ હરિનામસ્ત્વનં નામસ્મૃતિગાનં;
ગાયંતં હરિનામં કુરુતે રતિદાનં. વંદે0 

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે 


 એકાદશી ના શુભ દિવસે   "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

નારાયણ નો આ કવચ નો પાઠ કરવાથી તમામ પ્રકારના ભય માંથી મુક્તિ મળે છે

 

એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કરવાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છે


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત 

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી 

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે 


શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 

જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇