મંગળવાર, 23 નવેમ્બર, 2021

અંગારકી સંકષ્ટી ચતુર્થી ના દિવસે રાત્રે સૂતા પહેલાં કરીલો શ્રી ગણેશ ની આ સ્તુતિ આખુ વષૅ શ્રી ગણેશ રક્ષા કરશે | Ganesh Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

અંગારકી સંકષ્ટી ચતુર્થી ના દિવસે રાત્રે સૂતા પહેલાં કરીલો શ્રી ગણેશ ની આ સ્તુતિ આખુ વષૅ શ્રી ગણેશ રક્ષા કરશે | Ganesh Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

Ganesh-stuti-agaraki-chaturthi-gujarati-lyrics
Ganesh-stuti-agaraki-chaturthi-gujarati-lyrics


શ્રી ગણપતિ નમસ્કાર સ્તુતિ

ગણાધિપં નમસ્તુભ્યં સવૅ વિધ્નપ્રશાન્તિદમ્

ઉમાનંદપ્રદ પ્રાજ્ઞ ત્રાહિ માં ભવસાગરાત્


હે દેવાધિદેવ ગણેશ આપને મારા નમસ્કાર છે.તમે સવૅ વિધ્નો ને સંકટોને હરીને શાંતિ પ્રદાન કરવાવાળા છો માતાજી ઉમા માટે તમે હષૅદાયક અને અત્યંત બુદ્ધિશાળી છો. આ મોહ માયાના ભવસાગરથી તારી ને મારો ઉદ્ધાર કરો.

Ganesh-Mantra-gujarati-lyrics-ganesh-slok

 


હરાનંદકર ધ્યાનં જ્ઞાન વિજ્ઞાનદ પ્રભો

વિધ્નરાજ નમસ્તુભ્યં સવૅ દૈત્યેક સૂરની


હે વિધ્નરાજ આપનાથી ભગવાન શંકર ઘણો આનંદ પામે છે તમારું ધ્યાન ધરનાર અને સ્મરણ કરનારને તમે જ્ઞાન અને બુદ્ધિ પ્રદાન કરો છો તથા સંપૂર્ણ દૈત્નોયોનો અને દુષ્ટોના સંહારક આપ છો એવા વિઘ્નહર્તા આપને મારા નમસ્કાર છે


સવૅ પ્રીતિપદ શ્રીદ સવૅ યજ્ઞૈક રક્ષક

સવૉભીષ્ટપ્રદ પ્રીત્યા નમામી ત્વામ્ ગણાધિપ:


હે પ્રભુ ગણપતિ આપ આપના ભક્તોને સર્વસુખ પ્રસન્નતા અને પૂર્ણ ઐશ્વર્ય અને સમગ્ર યજ્ઞોના એકમાત્ર રક્ષક છો તથા ભક્તોના સર્વ મનોરથને પૂર્ણ કરવા વાળા છો હું આપને પ્રેમ પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું.

Angarak-Stotram-Gujarati-Lyrics-PDF


બોલીયે શ્રી ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ ની જય


અંગારકી સંકષ્ટ ચતુર્થી વ્રત- કથા,મહાત્મય Youtube પર સાભળો


શ્રી ગણપતિ અથવૅશીષૅ પાઠ Youtube પર સાભળો ફકત 3 મિનિટમાજ 


સરમતા સુખ પામીએ ગણપતિ ભજન Youtube પર સાભળો 

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

  

 શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

સંકષ્ટી ચતુર્થી ના દિવસે કરીલો શ્રી ગણેશ ની આ વંદના સવૅ વિઘ્નો દુર થશે | Ganesh Vandna with Gujarati Lyrics | Okhaharan

સંકષ્ટી ચતુર્થી ના દિવસે કરીલો શ્રી ગણેશ ની આ વંદના સવૅ વિઘ્નો દુર થશે | Ganesh Vandna with Gujarati Lyrics | Okhaharan

Ganesh-Vandna-Gujarati-Lyrics
Ganesh-Vandna-Gujarati-Lyrics

 

શ્રી ગણપતિ વંદના

એકદંત મહાકાયં તત્પકાચનસન્નિભમ્

લંબોદરં વિશાલાક્ષં વન્દેડહં ગણનાયકમ્


વિશાળકાયાવાળા તપાવેલા સુવર્ણ સમાન પ્રકાશવાળા , લંબોદર , મોટી મોટી આંખોવાળા શ્રી એકદંત ગણનાયક ને હું વંદન કરૂં છું.

 

શ્રી ગણેશ નો  "" ઋણમુક્તિ ગણેશ સ્ત્રોત ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે

 


મુજકૃષ્ણાજિનધરં નાગયજ્ઞોપવીતિનમ્

બાલેન્દુકલિકામૌલિ વંદહમ ગણનાયકમ્


જેમણે મૌજી કમરપટો કાળા હરણનું ચામડું તથા નાગને યજ્ઞોપવિત તરીકે ધારણ કયૉ છે જેમના મસ્તક પર બાલચન્દ્ર  શોભાયમાન છે એવા પ્રભુ ગણનાયક ને હું વંદન કરું છું.ચિત્રરત્નવિચિત્રાગ ચિત્રમાલા વિભૂષણમ્

કામરૂપધરં દેવં વંદેહમ ગણનાયકમ્


જેમણે પોતાના શરીર પર વિવિધ રત્નો ધારણ કરેલા છે. ગળામાં અદભુત દિવ્ય માળા ધારણ કરેલી છે. જે સ્વેચ્છાથી ભક્તોને અનેક રૂપોમાં દશૅન આપે છે.એવા પ્રભુ ગણનાયક ને હું વંદન કરું છું.

 શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે

 

 
ગજવ્રકત્રં સુરશ્રેષ્ઠ ચારૂકણૅવિભૂષિતમ્

પાશાકુશધરં દેવં વન્દેહમ ગણનાયકમ્


જેમનું મુખ હાથી સમાન છે જે બધા દેશોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે સુંદર કાનોની વિભૂષિત છે. એવા પાશ અને અંકુશ ધારણ કરવાવાળા ભગવાન શ્રી ગણપતિ હું વંદન કરું છું.બોલીયે શ્રી ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ ની જય
.


""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે 


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી 


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇