મંગળવાર, 19 જુલાઈ, 2022

હિડોળા ઉત્સવ "" કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો "" | Krishna Hindola Kirtan Gujarati 2022 | Okhaharan

 હિડોળા ઉત્સવ "" કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો "" | Krishna Hindola Kirtan Gujarati 2022 | Okhaharan

krishna-hindola-kirtan-gujarati-2022
krishna-hindola-kirtan-gujarati-2022

 

 શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું હિડોળા ઉત્સવ "" કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો ""

શ્રી કૃષ્ણ બાવની કરવાથી જન્મ-મરણથી મુક્તિ મળી ભગવાનમાં તરફ પ્રીતિ કરવાનાર અહી ક્લિક કરો. 


કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો, 

અપની મુક્તિના મારગ બનાતે ચલો,

 કામ કરતે રહો, નામ જપતે રહો, 

પાપ કરનેસે હરદમ ઊગરતે રહો;

નામ ધનકા ખજાના બઢાતે ચલો, 

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો,

લોગ કહતે હૈ, ભગવાન આતે નહીં, 

દ્રૌપદીકી તરહ તુમ બુલાતે નહીં;

ટેર ગજકી તરહસે સૂનાતે ચલો, 

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો,

લોગ કહતે હૈ, ભગવાન ખાતે નહીં, 

શબરીકી તરહસે ખિલાતે નહીં;

સાગ વિદુરકી તરહસે ખિલાતે ચલો, 

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

 સુખમેં ભૂલો નહીં, દુઃખ મેં રોવો નહીં, 

અપને દિલસે પ્રેમકો વિસારો નહીં; 

ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

માયાજાલસે દિલકો હટાતે ચલો, 

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

દયા આવેગી ઉનકો, કભી ન કભી, 

બસ પાવોગે દર્શન કભી ન કભી;

યહી વિશ્વાસ દિલમેં જમાતે ચલો, 

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

 સૂનતે આયે અનાથોકે વો નાથ હૈ, 

અપને ભક્તોકે રહતે સદા પાસ હૈ,

મનકે વિષયોંસે મનકો હટાતે ચલો, 

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

 

ઝૂલો ઝૂલો પારણીયામાં લાલ જી રે હિડોળા ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

શ્રી કૃષ્ણ ચાલીસ ગુણ નો પાઠ ગુજરાતી લખાણ સાથે  અહી ક્લિક કરો.  

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  


ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇