શુક્રવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2022

એકાદશી ના દિવસે સૂતા પહેલાં શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની આ સ્તુતિ કરીલો ભગવાન ની કૃપા થી લક્ષ્મી આગમન થશે | Vishnu Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

એકાદશી ના દિવસે સૂતા પહેલાં શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની આ સ્તુતિ કરીલો ભગવાન ની કૃપા થી લક્ષ્મી આગમન થશે | Vishnu Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

Vishnu-Stuti-Gujarati-Lyrics
Vishnu-Stuti-Gujarati-Lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં આજે આપણે પાઠ કરીશું શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ  ગુજરાતી લખાણ સાથે.

ષટતિલા એકાદશી ની વ્રતકથા મહાત્મ્ય ગુજરાતીમાં   

 

વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ

પ્રાતઃ સ્મરામિ વિષ્ણુ

પ્રાતઃ સ્મરામિ ભવભીતિમહાતિશાન્ત્યૈ

નારાયણં ગરુડવાહનમબ્જનાભમ્ |

ગ્રાહાભિભૂતવરવારણમુક્તિહેતું

 ચક્રાયુધં તરુણવારિંજપત્રનેત્રમ્ || ૧ ||


 પ્રાતનમામિ મનસા વચસા ચ મૂઘ્નૉ

 પાદારવિન્દયુંગલં પરમસ્ય પુંસઃ |

 નારાયણસ્યનર કાર્ણવતારણસ્ય

પારાયણપ્રવણવિપ્રપરાયણસ્ય|| ૨ ||

 

ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 પ્રાતભૅજામિ ભજતામમઙરં તં

પ્રાક્સવૅજન્મકૃતપાપભયાપહત્યૈ

 યો ગ્રાહવકત્રપતિતાઙધ્રિગજેન્દ્રઘોર -  

શોકપ્રયાણશન કરો ધૃતશઙખચક્ર: || ૩


બોલીયે શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ની જય

સવૅ ને અમારા જય શ્રી કૃષ્ણ

કજૅ ઋણ માંથી મુક્તિ મેળવવા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન નો આ પાઠ કરો 

એકાદશી ના કેટલાક નિમ્નલિખિત કયો ના કરવા જોઈએ તે વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

જય શ્રી કૃષ્ણ  રુદ્રાભિષેક ,  લઘુરુદ્ર યજ્ઞ,મહારૂદ્રયજ્ઞ, ગૃહવાસ્તુ પુજન, નવગ્રહ શાંતિ , નવગ્રહ મંત્ર જાપ , કાલસપૅ દોષ , ચાંડાલ દોષ, અંગારક દોષ વગેરે જન્મ કુંડળી ના દરેક દોષોનું નિવારણ , નવચંડી યજ્ઞ, શતચંડી યજ્ઞ, પ્રાણપતિષ્ઠા વિધિ, કરનાર. તેમજ  આ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

 

એકાદશી ની શ્રી જગત ના પાલનહાર વિષ્ણુ ભગવાન પુજન વિધી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

 

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય માહાત્મ્ય કથા | Geeta Adhyay   

Bhagavad-Gita-gujarati-sar-Adhyay-1

  Krishna-chalisa-gujarati 


એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કરવાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છે | Gitaji 18 Name Stotram with Gujarati Lyrics | Okhaharan

એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કરવાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છે | Gitaji 18 Name Stotram with Gujarati Lyrics | Okhaharan

Gitaji-18-Name-Stotram-Gujarati-Lyrics
Gitaji-18-Name-Stotram-Gujarati-Lyrics


શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં આજે આપણે જાણીશું ગીતાજી ના અઠાર નામનો સ્ત્રોત ગુજરાતી અથૅ સહીત.

 

ષટતિલા એકાદશી ની વ્રતકથા મહાત્મ્ય ગુજરાતીમાં 

ગીતાજી ના અઠાર નામનો સ્ત્રોત

ગીતા ગંગા ચ ગાયત્રી સીતા સત્યા સરસ્વતી

બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મવલ્લી ત્રિસંધ્યા મુક્તિ ગેહિની

અધૅમાત્રા ચિદાનંદ ભવધ્ની ભયનાશિની

વેદત્રયી પરાનંતા તત્વાથૅ જ્ઞાન મંજરી

ઈત્યેતાનિ જપેન્નિત્યા નરો નિશ્ર્ચલમાનસ:

જ્ઞાન સિદ્ધિ લભેચ્છિધ્રં તથાતે પરમં પદમ્ગીતા, ગંગા, ગાયત્રી ,સીતા સત્યા, સરસ્વતી, બ્રહ્મવિદ્યા, બ્રહ્મવલ્લી , ત્રિસંધ્યા, મુક્તિ ગેહિની, અધૅમાત્રા, ચિદાનંદ , ભવધ્ની, ભયનાશિની , વેદત્રયી, પરા, અનંતા, અને તત્વાથૅ જ્ઞાન મંજરી આ અઢાર નામનો નિશ્ચલ મનથી નિત્ય જાપ કરનાર અથૉત તેમને અથૅ સમજી તદનુકૂલ અનુભવ કરનાર મનુષ્ય તરત જ જ્ઞાનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. અંતમા પરમ પદ મેળવે છે. 

ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત ગુજરાતીમાં 

 

 કજૅ ઋણ માંથી મુક્તિ મેળવવા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન નો આ પાઠ કરો 

એકાદશી ના કેટલાક નિમ્નલિખિત કયો ના કરવા જોઈએ તે વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

જય શ્રી કૃષ્ણ  રુદ્રાભિષેક ,  લઘુરુદ્ર યજ્ઞ,મહારૂદ્રયજ્ઞ, ગૃહવાસ્તુ પુજન, નવગ્રહ શાંતિ , નવગ્રહ મંત્ર જાપ , કાલસપૅ દોષ , ચાંડાલ દોષ, અંગારક દોષ વગેરે જન્મ કુંડળી ના દરેક દોષોનું નિવારણ , નવચંડી યજ્ઞ, શતચંડી યજ્ઞ, પ્રાણપતિષ્ઠા વિધિ, કરનાર. તેમજ  આ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

 

એકાદશી ની શ્રી જગત ના પાલનહાર વિષ્ણુ ભગવાન પુજન વિધી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

 

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય માહાત્મ્ય કથા | Geeta Adhyay   

Bhagavad-Gita-gujarati-sar-Adhyay-1

  Krishna-chalisa-gujarati