રવિવાર, 5 જૂન, 2022

નિત્ય સવારે એક વખત પાઠ કરો """ પરબ્રહ્મની પ્રાર્થના "" | Par Bharma Ni Prathna | Gujarati Prathna | Okhaharan

 નિત્ય સવારે એક વખત પાઠ કરો """ પરબ્રહ્મની પ્રાર્થના ""  |  Par Bharma Ni Prathna | Gujarati Prathna | Okhaharan

par-bharma-ni-prathna-gujarati-prathna-Lyrics
par-bharma-ni-prathna-gujarati-prathna-Lyrics

 

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું પરબ્રહ્મની પ્રાર્થના નિત્ય સવારે એક વખત પાઠ કરો.

રવિવારે સૂયૅ દેવ નો આ પાઠ કરવાથી મનુષ્ય ની ગરીબી દૂર થઈ ધનવાન બને છે   

પરબ્રહ્મની પ્રાર્થના
પ્રાતઃ સ્મરામિ હૃદિ સંસ્ફુરદાત્મતત્વ,

સચ્ચિસુખં પરમહંસગતિ તુરીયમ્ ।

યત્સ્વપ્નજાગરસુષુપ્તિમવૈતિ  નિત્યં તદ્
 બહ્મ નિષ્કલમહં ન ચ ભૂતસંઘઃ ||૧||


પ્રાતભૅજામિ મનસા વચસામગમ્યં

વાચો વિભાન્તિ નિખિલા યદનુગ્રહેણ |

યન્નેતિનેતિવચનૈર્નિંગમા અવોચ

સ્તં દેવદેવમજમચ્યુતમાહુરણ્યમ્ ॥૨॥
પ્રાતર્નમામિ તમસઃ” પરમર્કવર્ણ

પૂર્ણ સનાતનપદં પુરુષોત્તમાષ્યમ્ ।

યસ્મિનિંદ જગદશેષમશેષ મૂતૌ

રજ્જવાં ભુજઙ્ગમ ઇવ પ્રતિભાસિતં વૈ ।

શ્લોકત્રય મિદં પુણ્ય લોકત્રયવિભૂષણમ્ |
પ્રાતઃકાલે પઠેદ્યસ્તુ સ ગચ્છેત્પરમં પદમ્ ॥૪॥ 


 સૂર્યદય સમયે કરો આ સૂયૅ દેવના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે 


ઈતિ શ્રીમદ્ શંકરભગવતઃ કૃતો પરબ્રહ્મણઃ પ્રાતઃ સ્મરણ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ।


પ્રાતઃ કાલે હૃદયમાં સંસ્ફૂરિત આત્મતત્ત્વનું સ્મરણ કરતાં પરમ બ્રહ્મ સ્વરૂપ દેવદેવેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમને નમસ્કાર કરું છું.

 

હું આશા રાખું આપને ખબર પડી ગઈ હશે.


 

શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે

 

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

શ્રી મહાલક્ષ્મી નો આ પાઠ કરવાથી ગરીબ પણ કરોડપતિ બની જાય    

 

શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇