સોમવાર, 24 જાન્યુઆરી, 2022

મંગળવાર કરો ગણપતિનો એક એવો સ્ત્રોત મધ્યરાત્રિએ કરવાથી સવૅ વિધ્નનાશ પામે છે | Ganpati Pancharatna Stotram Gujarati Lyrics | Okhaharan

મંગળવાર કરો ગણપતિનો એક એવો સ્ત્રોત મધ્યરાત્રિએ કરવાથી સવૅ વિધ્નનાશ પામે છે | Ganpati Pancharatna Stotram Gujarati Lyrics | Okhaharan

Ganpati-Pancharatna-Stotram-Gujarati-Lyrics
Ganpati-Pancharatna-Stotram-Gujarati-Lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ સ્વાગત છે તમારૂ આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં. આજે લેખમાં જાણીશું સ્તોત્ર ગણપતિ ભક્તો માટે કલ્પવૃક્ષ જેવો છે હંમેશા ગણપતિ ભક્તોની રક્ષા કરે છે. આ પાઠ સવારે , સંધ્યાએ, અને  મધ્યરાત્રિએ કરવાથી ગણપતિ  દરેક વ્યાધિ નો નાશ પામે છે

 મંગળવાર કરો શ્રી ગણેશ નો ઋણમુક્તિ ગણેશ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો

ગણપતિ પંચરત્ન સ્તોત્રમ્


હિમાગંજા સુતાનુજ ગણેશમીશ નંદન

અનેક ચક્રવક્ર તુડ નાગ યજ્ઞ સૂત્રક

રક્તગાત્ર ધૂમ્રનેત્ર શુક્લ વસ્ત્ર મંડિતં

કલ્પવૃક્ષ ભક્તરક્ષ તે નમો ગજાનનં


પાશપાણિ ચક્રપાણિ મુખ્યકાધિરોહણં

અગ્નિકોટિ વજ્રાકોટિ સૂયૅકોટિ મુજવલં

ચિત્રશાલ મુક્તિ માલ ભાલચંદ્ર શોભિતં

કલ્પવૃક્ષ ભક્તરક્ષ તે નમો ગજાનનં


વિશ્ર્વવીયૅ વિશ્ર્વધૈયૅ વિશ્ર્વકમૅ નિમિતં

વિશ્ર્વકતૃ વિશ્ર્વહતૃ યત્રપત્ર પૂજિત

ચતુર્ભુજ ચતુર્મુખ ચતુયુગાદિ સેવિતં

કલ્પવૃક્ષ ભક્તરક્ષ તે નમો ગજાનનં


ભૂતભવ્ય ભવ્ય કવ્ય ભાગૅવાદિ સેવિતં

દિવ્ય તાલ જ્વાલમાલ લોકપાલ વંદિતં

પૂણૅબ્રહ્મ સૂયૅકણૅ પાષૅદં પુરાતનં

કલ્પવૃક્ષ ભક્તરક્ષ તે નમો ગજાનનં

મંગળવાર કરો શ્રી ગણપતિના સિદ્રિદાયક મંત્રો એક અક્ષર થી સોળ અક્ષર મંત્રો અહી ક્લિક કરો.


અષ્ટ સિદ્ધિ રિદ્ધિ બુદ્ધિ સદ્ગગતિ પ્રદાયકં

યજ્ઞકમૅ સવૅધમૅ પૂજાનાતિ નિશ્ર્ચિતં

ભૂતદષ્ટિ દિવ્ય દષ્ટિ દાનવાદિ નાશનં

કલ્પવૃક્ષ ભક્તરક્ષ તે નમો ગજાનનં


પંચરત્નં પઠેત્પ્રાત: ત્રિસંધ્યં મધ્યરાત્રિકં

વ્યાસેન કથિતં પૂવૅ સવૅવ્યાધિ વિનાશનં


દરરોજ કરો પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે શ્રી ગણેશજી નો સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇