રવિવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2021

દશામાં આરતી | Dashama Aarti Gujarati Lyrics Okhaharan

દશામાં આરતી  | Dashama Aarti Gujarati Lyrics Okhaharan

Dashamani-Aarti-Gujarati-Lyrics
Dashamani-Aarti-Gujarati-Lyrics


આરતી

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

આરતી દશામાની થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

માંડી અમે લાવ્યા છે સાઢણીની જોડ

માંડી તમે બેસો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


dashama-vrat-katha-ane-vrat-vidhi-Gujarati 

 માંડી અમે લાવ્યા છે ચુંદડી ની જોડ

માંડી તમે ઓઢો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી અમે લાવ્યા છે સોળે શણગાર

માંડી તમે પહેરોતો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી અમે લાવ્યા છે પૂજાનો થાળ

માંડી તમને ચડાવતા આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


દશામાંનો-થાળ-dashama-no-thal-Gujarati-thad

માંડી અમે લાવ્યા છે ચુરમાના થાળ

માંડી તમે જમોતો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી અમે લાવ્યા છે જેમના નીર

માંડી તમે આચમન કરો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી અમે લાવ્યા છે બીડલાના પાન

માંડી તમે મુખવાસ કરો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી તારા ભક્તો આરતી ગાય

માંડી તમે દશૅન આપો તો આનંદ થાય 


દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

Angarak-Stotram-Gujarati-Lyrics-PDF

 


દશામાં વ્રત દશામાંનો થાળ | dashama no thal Gujarati | Okhaharan

દશામાં વ્રત દશામાંનો થાળ | dashama no thal Gujarati | Okhaharan

દશામાંનો-થાળ-dashama-no-thal-Gujarati-thad
દશામાંનો-થાળ-dashama-no-thal-Gujarati-thad

 

 થાળ


મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા પહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવો માંડી સહેલીયોને સાથે લાવો

સોમવારે શીરો પુરી જમવા વહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવો માંડી સાથે અંબાને લાવજો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા પહેલા આવો ને


dashama-vrat-katha-ane-vrat-vidhi-Gujarati

મંગળવારે મોહનથાળ જમવા વહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવો સાથે મહાકાળી ને લાવજો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા વહેલા આવો ને


બુધવારે બરફી પેડા જમવા વહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવો સાથે બહુચર માને લાવજો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા વહેલા આવો ને


ગુરૂવારે ગુલાબ જાંબુ જમવા વહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવો સાથે ખોડિયાર માં ને લાવો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા વહેલા આવો ને


શુક્રવારે સુત્ર ફેણી જમવા વહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવો સાથે લક્ષ્મીજી ને લાવો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા વહેલા આવો ને


શનિવારે શ્રીખંડ પુરી જમવા વહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવજો સાથે રાદંલ માને લાવજો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા વહેલા આવો ને


Dashamani-Aarti-Gujarati-Lyrics

રવિવારે રસગુલ્લા જમવા વહેલા આવો ને

જમવા વહેલા આવો સાથે ચામુંડા માને લાવો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા વહેલા આવો ને


જળ જમનાની જાળી ભરાવી આચમન લેવા આવો રે

આચમન લેવા આવો સાથે આશાપુરા ને લાવો રે

મીનાવાળા દશામાં તમે જમવા વહેલા આવો ને


લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

Angarak-Stotram-Gujarati-Lyrics-PDF