ગુરુવાર, 5 મે, 2022

વેદમાતા ગાયત્રી અષ્ટકમ નો પાઠ કરવાથી આ લોક અને પરલોક માતા ગાયત્રી શુભજ કરે છે. | Gayatri Ashtakm Gujarati Lyrics | Okhaharan

વેદમાતા ગાયત્રી અષ્ટકમ નો પાઠ કરવાથી આ લોક અને પરલોક માતા ગાયત્રી શુભજ કરે છે. | Gayatri Ashtakm Gujarati Lyrics |  Okhaharan

Gayatri-Ashtakm-Gujarati-Lyrics
Gayatri-Ashtakm-Gujarati-Lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું વેદમાતા ગાયત્રી અષ્ટકમ નો પાઠ કરવાથી આ લોક અને પરલોક માતા ગાયત્રી શુભજ કરે છે.

ગુરૂવારે એકવાર શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા પાઠ કરો ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 


॥ ગાયત્રી અષ્ટકમ્ ॥
સુકલ્યાણીં વાણીં સુરમુનિવરૈઃ પૂજિતપદામ્ ।
શિવામાદ્યાં વન્દ્યાં ત્રિભુવનમયીં વેદજનનીમ્ ।
પરં શક્તિં સ્રષ્ટું વિવિધવિધ રૂપાં ગુણમ્યીં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૧ ॥

વિશુદ્ધાં સત્ત્વસ્થામખિલ દુરવસ્થાદિહરણીં
નિરાકારાં સારાં સુવિમલ તપો મૂર્તિમતુલામ્ ।
જગજ્જ્યેષ્ઠાં શ્રેષ્ઠામસુરસુરપૂજ્યાં શ્રુતિનુતાં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૨ ॥તપો નિષ્ઠા ભીષ્ટાં સ્વજન મનસન્તા પશમનીં
દયામૂર્તિં સ્ફૂર્તિં યતિતતિ પ્રસાદૈકસુલભામ્ ।
વરેણ્યાં પુણ્યાં તાં નિખિલ ભવ બન્ધાપહરણીં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૩ ॥

સદારાધ્યાં સાધ્યાં સુમતિ મતિ વિસ્તારકરણીં
વિશોકામાલોકાં હૃદયગત મોહાન્ધહરણીમ્ ।
પરાં દિવ્યાં ભવ્યામગમભવસિન્ધ્વેક તરણીં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૪ ॥ ગુરૂવારે એકવાર ગાયત્રી માતાની આ સ્તુતિ જરૂર કરી લેજો સવૅ વેદ લક્ષ પ્રાપ્ત થશે અહી ક્લિક કરો.   

 

 અજાં દ્વૈતાં ત્રૈતાં વિવિધગુણરૂપાં સુવિમલાં
તમો હન્ત્રીં-તન્ત્રીં શ્રુતિ મધુરનાદાં રસમયીમ્ ।
મહામાન્યાં ધન્યાં સતતકરુણાશીલ વિભવાં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૫ ॥

જગદ્ધાત્રીં પાત્રીં સકલ ભવ સંહારકરણીં
સુવીરાં ધીરાં તાં સુવિમલ તપો રાશિ સરણીમ્ ।
અનેકામેકાં વૈ ત્રિજગસદધિષ્ઠાનપદવીં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૬ ॥પ્રબુદ્ધાં બુદ્ધાં તાં સ્વજનમતિ જાડ્યાપહરણાં
હિરણ્યાં ગુણ્યાં તાં સુકવિજન ગીતાં સુનિપુણીમ્ ।
સુવિદ્યાં નિરવદ્યામમલ ગુણગાથાં ભગવતીં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૭ ॥

અનન્તાં શાન્તાં યાં ભજતિ બુધ વૃન્દઃ શ્રુતિમયીં
સુગેયાં ધ્યેયાં યાં સ્મરતિ હૃદિ નિત્યં સુરપતિઃ ।
સદા ભક્ત્યા શક્ત્યા પ્રણતમતિભિઃ પ્રીતિવશગાં
ભજેઽમ્બાં ગાયત્રીં પરમસુભગાનન્દજનનીમ્ ॥ ૮ ॥


ગાયત્રી મંત્ર જાપ સમયે ઘ્યાન રાખવાની બાબતો | જાપ થી શું ફળ મળે છે ગુજરાતીમાં અહી ક્લિક કરો.   

 
શુદ્ધ ચિત્તઃ પઠેદ્યસ્તુ ગાયત્ર્યા અષ્ટકં શુભમ્ ।
અહો ભાગ્યો ભવેલ્લોકે તસ્મિન્ માતા પ્રસીદતિ ॥ ૯ ॥

 


 

આજે જાણો ગાયત્રી માં મહિમા અને ગાયત્રી મંત્ર નો અથૅ ગુજરાતીમાં

 

ગુરૂવારે શ્રી દત્તાત્રેય ભગવાનના 108 નામ પાઠ કરો ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   

 

ગુરૂવારના દિવસે કરો 5 કાયૅ જે તમારી બધી મુશ્કેલીનો અંત લાવી શ્રી લક્ષ્મીજી ની કૃપા રહેશે અહી ક્લિક કરો.   

 

ગુરૂવારે એકવાર શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત ગુજરાતીમાં અહી ક્લિક કરો.  

ગુરુવારે કરો ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 


 

 શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇