મંગળવાર, 27 જુલાઈ, 2021

અંગારકી ચતુર્થી ના દિવસે કરો અંગારક સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે | Angarak Stotram Gujarati Lyrics | Okhaharan

અંગારકી ચતુર્થી ના દિવસે કરો અંગારક સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે - Angarak Stotram Gujarati Lyrics Okhaharan

Angarak-Stotram-Gujarati-Lyrics-PDF
Angarak-Stotram-Gujarati-Lyrics-PDF


અંગારક સ્તોત્રમ્

અંગારો શક્તિધરો લોહિતાંગો ધરાસુતઃ .

કુમારો મંગલો ભૌમો મહાકાયો ધનપ્રદઃ .. ૧..


ઋણહર્તા દૃષ્ટિકર્તા રોગકૃદ્રોગનાશનઃ .

વિદ્યુત્પ્રભો વ્રણકરઃ કામદો ધનહૃત્કુજઃ .. ૨..

 

શ્રી ગણેશ નો  "" ઋણમુક્તિ ગણેશ સ્ત્રોત ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે


 
સામગાનપ્રિયો રક્તવસ્ત્રો રક્તાયતેક્ષણઃ .

લોહિતરક્ત વર્ણશ્ચ સર્વકર્માવબોધકઃ .. ૩..


રક્તમાલ્યધરો હેમકુણ્ડલી ગ્રહનાયકઃ .

નામાન્યેતાનિ ભૌમસ્ય યઃ પઠેત્સતતં નરઃ .. ૪..

 

 શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે

 


ઋણં તસ્ય ચ દૌર્ભાગ્યં દારિદ્ર્યં ચ વિનશ્યતિ .

ધનં પ્રાપ્નોતિ વિપુલં સ્ત્રિયં ચૈવ મનોરમામ્ .. ૫..


વંશોધોતકરં પુત્રં લભતે નાત્ર સંશયઃ .

યોઽર્ચયેદહ્નિન ભૌમસ્ય મંગલં બહુપુષ્પકૈઃ .. ૬..

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 


સર્વા નશ્યતિ પીડા ચ તસ્ય ગ્રહકૃતા ધ્રુવમ્ .. ૭..


શ્રી ગણેશજી ના 12 નામ જાપ દરેક કાર્ય ના વિધ્ન દૂર થશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   

 

ગણેશ ની ભક્તિ માટે  મોબાઈલ એપ ફી ડાઉનલોડ જે  Make in India છે અહી ક્લિક કરો. 

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇