સોમવાર, 14 જૂન, 2021

14 જુન આજે વિનાયક ચોથ ના દિવસે કરો શ્રી ગણેશજી ની આ વંદના કરવાથી દરેક કાયૅ વિધ્ન દુર થશે Ganesh Vandna Lyrics Gujarati Okhaharan

14 જુન આજે વિનાયક ચોથ ના દિવસે કરો શ્રી ગણેશજી ની આ વંદના કરવાથી દરેક કાયૅ વિધ્ન દુર થશે Ganesh Vandna Lyrics Gujarati Okhaharan

Ganesh-Vandna-Lyrics-Gujarati
Ganesh-Vandna-Lyrics-Gujarati


શ્રી ગણેશ વંદના