મંગળવાર, 22 ડિસેમ્બર, 2020

૨૧ દિવસ ના વ્રતમાં માં અન્નપૂર્ણા ના ૧૦૮ નામ નો જાપ કરો માં અન્નપૂર્ણા ની કૃપા રહેશે | Annapurna 108 names in Gujarati | Okhaharan

૨૧ દિવસ ના વ્રતમાં માં અન્નપૂર્ણા ના ૧૦૮ નામ નો જાપ કરો માં અન્નપૂર્ણા ની કૃપા રહેશે | Annapurna 108 names in Gujarati | Okhaharan

 

annapurna-108-names-in-gujarati
annapurna-108-names-in-gujarati

 


 

 

 

॥ શ્રીઅન્નપૂર્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ
ૐ શિવાયૈ નમઃ
ૐ દેવ્યૈ નમઃ
ૐ ભીમાયૈ નમઃ
ૐ પુષ્ટ્યૈ નમઃ
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ

ૐ શિવવલ્લભાયૈ નમઃ
ૐ વેદવેદ્યાયૈ નમઃ
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ
ૐ વિદ્યાદાત્રૈ નમઃ
ૐ વિશારદાયૈ નમઃ
ૐ કુમાર્યૈ નમઃ
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ
ૐ બાલાયૈ નમઃ
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ
ૐ શ્રિયૈ નમઃ  

Annpurna-Vrat-mahiti-gujarati-2021

 

ૐ ભયહારિણૈ નમઃ
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ
ૐ વિષ્ણુજનન્યૈ નમઃ
ૐ બ્રહ્માદિજનન્યૈ નમઃ
ૐ ગણેશજનન્યૈ નમઃ
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ
ૐ કુમારજનન્યૈ નમઃ
ૐ શુભાયૈ નમઃ
ૐ ભોગપ્રદાયૈ નમઃ
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ  


ૐ ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ૐ ભવરોગહરાયૈ નમઃ
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ
ૐ શુભ્રાયૈ નમઃ
ૐ પરમમઙ્ગલાયૈ નમઃ
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ
ૐ ચઞ્ચલાયૈ નમઃ
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ
ૐ ચારુચન્દ્રકલાધરાયૈ નમઃ
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ 

Shiv Mantra Gujarati

 

ૐ વિશ્વમાત્રે નમઃ
ૐ વિશ્વવન્દ્યાયૈ નમઃ
ૐ વિલાસિન્યૈ નમઃ
ૐ આર્યાયૈ નમઃ
ૐ કલ્યાણનિલાયાયૈ નમઃ
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ
ૐ કમલાસનાયૈ નમઃ
ૐ શુભપ્રદાયૈ નમઃ
ૐ શુભાવર્તાયૈ નમઃ
ૐ વૃત્તપીનપયોધરાયૈ નમઃ  


ૐ અમ્બાયૈ નમઃ
ૐ સંહારમથન્યૈ નમઃ
ૐ મૃડાન્યૈ નમઃ
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ
ૐ વિષ્ણુસંસેવિતાયૈ નમઃ
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ
ૐ સુરસેવિતાયૈ નમઃ
ૐ પરમાનન્દદાયૈ નમઃ
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ 

ૐ પરમાનન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ
ૐ પરમાનન્દજનન્યૈ નમઃ
ૐ પરાયૈ નમઃ
ૐ આનન્દપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ૐ પરોપકારનિરતાયૈ નમઃ
ૐ પરમાયૈ નમઃ
ૐ ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રાભવદનાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રનિભાંશુકાયૈ નમઃ
ૐ શુભલક્ષણસમ્પન્નાયૈ નમઃ  

Vishnu-Sahastra-Path-In-Gujarati-Lyrics

ૐ શુભાનન્દગુણાર્ણવાયૈ નમઃ
ૐ શુભસૌભાગ્યનિલયાયૈ નમઃ
ૐ શુભદાયૈ નમઃ
ૐ રતિપ્રિયાયૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડમથન્યૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડદર્પનિવારિણ્યૈ નમઃ
ૐ માર્તાણ્ડનયનાયૈ નમઃ
ૐ સાધ્વ્યૈ નમઃ
ૐ ચન્દ્રાગ્નિનયનાયૈ નમઃ  


ૐ સત્યૈ નમઃ
ૐ પુણ્ડરીકહરાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ
ૐ પુણ્યદાયૈ નમઃ
ૐ પુણ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ
ૐ માયાતીતાયૈ નમઃ
ૐ શ્રેષ્ઠમાયાયૈ નમઃ
ૐ શ્રેષ્ઠધર્માયૈ નમઃ
ૐ આત્મવન્દિતાયૈ નમઃ
ૐ અસૃષ્ટ્યૈ નમઃ 

ૐ સઙ્ગરહિતાયૈ નમઃ
ૐ સૃષ્ટિહેતવે નમઃ
ૐ કપર્દિન્યૈ નમઃ
ૐ વૃષારૂઢાયૈ નમઃ
ૐ શૂલહસ્તાયૈ નમઃ
ૐ સ્થિતિસંહારકારિણ્યૈ નમઃ
ૐ મન્દસ્મિતાયૈ નમઃ
ૐ સ્કન્દમાત્રે નમઃ
ૐ શુદ્ધચિત્તાયૈ નમઃ
ૐ મુનિસ્તુતાયૈ નમઃ 

ૐ મહાભગવત્યૈ નમઃ
ૐ દક્ષાયૈ નમઃ
ૐ દક્ષાધ્વરવિનાશિન્યૈ નમઃ
ૐ સર્વાર્થદાત્ર્યૈ નમઃ
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ
ૐ સદાશિવકુટુમ્બિન્યૈ નમઃ
ૐ નિત્યસુન્દરસર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ
ૐ સચ્ચિદાનન્દલક્ષણાયૈ નમઃ


॥ શ્રી અન્નપૂર્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥
શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 રાત્રે એકવાર શ્રી મહાલક્ષ્મીની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

હનુમાનજી રામ નામથી શરૂ થતો સ્ત્રોત છે દરેક કામમાં રક્ષણ આપે 

 

વાંચો "" હનુમાનજી વડવાનલ સ્ત્રોત ""  

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત ""  

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ 

 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આ પાઠ કરવાથી તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ વિષ્ણુ લોક પ્રાપ્તિ થાય છે  

 

 ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ.

 

 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ 


 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

આજના શુભ દિવસે શ્રી ગણેશ ચાલીસા પાઠ કરવાથી નાના મોટા બધા પ્રકાર ના સંકટ દૂર થાય છે.| Ganesh Chalisa Gujarati Lyrics | Okhaharan

આજના શુભ દિવસે શ્રી ગણેશ ચાલીસા પાઠ કરવાથી નાના મોટા બધા પ્રકાર ના સંકટ દૂર થાય છે.| Ganesh Chalisa Gujarati Lyrics | Okhaharan

Ganesh-Chalisa-Gujarati-Lyrics
Ganesh-Chalisa-Gujarati-Lyrics

 

 

॥ શ્રી ગણેશ ચાલીસા ॥


જય ગણપતિ સદ્ગુણસદન કવિવર બદન કૃપાલ ।

વિઘ્ન હરણ મંગલ કરણ જય જય ગિરિજાલાલ ॥

જય જય જય ગણપતિ રાજૂ ।

મંગલ ભરણ કરણ શુભ કાજૂ ॥

જય ગજબદન સદન સુખદાતા ।

વિશ્વ વિનાયક બુદ્ધિ વિધાતા ॥

વક્ર તુણ્ડ શુચિ શુણ્ડ સુહાવન ।

તિલક ત્રિપુણ્ડ ભાલ મન ભાવન ॥


શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે 

 
રાજિત મણિ મુક્તન ઉર માલા ।

સ્વર્ણ મુકુટ શિર નયન વિશાલા ॥

પુસ્તક પાણિ કુઠાર ત્રિશૂલં ।

મોદક ભોગ સુગન્ધિત ફૂલં ॥

સુન્દર પીતામ્બર તન સાજિત ।

ચરણ પાદુકા મુનિ મન રાજિત ॥

ધનિ શિવસુવન ષડાનન ભ્રાતા ।

ગૌરી લલન વિશ્વ-વિધાતા ॥

ઋદ્ધિ સિદ્ધિ તવ ચઁવર સુધારે ।

મૂષક વાહન સોહત દ્વારે ॥

કહૌં જન્મ શુભ કથા તુમ્હારી ।

અતિ શુચિ પાવન મંગલ કારી ॥

એક સમય ગિરિરાજ કુમારી ।

 પુત્ર હેતુ તપ કીન્હા ભારી ॥

ભયો યજ્ઞ જબ પૂર્ણ અનૂપા ।

તબ પહુઁચ્યો તુમ ધરિ દ્વિજ રૂપા ॥

અતિથિ જાનિ કૈ ગૌરી સુખારી ।

બહુ વિધિ સેવા કરી તુમ્હારી ॥

અતિ પ્રસન્ન હ્વૈ તુમ વર દીન્હા ।

માતુ પુત્ર હિત જો તપ કીન્હા ॥

મિલહિ પુત્ર તુહિ બુદ્ધિ વિશાલા ।

બિના ગર્ભ ધારણ યહિ કાલા ॥

ગણનાયક ગુણ જ્ઞાન નિધાના ।

પૂજિત પ્રથમ રૂપ ભગવાના ॥અસ કહિ અન્તર્ધ્યાન રૂપ હ્વૈ ।

પલના પર બાલક સ્વરૂપ હ્વૈ ॥

બનિ શિશુ રુદન જબહિ તુમ ઠાના ।

લખિ મુખ સુખ નહિં ગૌરિ સમાના ॥

સકલ મગન સુખ મંગલ ગાવહિં ।

નભ તે સુરન સુમન વર્ષાવહિં

શમ્ભુ ઉમા બહુદાન લુટાવહિં ।

સુર મુનિ જન સુત દેખન આવહિં ॥

લખિ અતિ આનન્દ મંગલ સાજા ।

દેખન ભી આયે શનિ રાજા ॥

નિજ અવગુણ ગુનિ શનિ મન માહીં ।

બાલક દેખન ચાહત નાહીં ॥

ગિરજા કછુ મન ભેદ બઢાયો ।

ઉત્સવ મોર ન શનિ તુહિ ભાયો ॥

 શ્રી ગણપતિના ""સિદ્રિદાયક મંત્રો"" એક અક્ષર થી સોળ અક્ષર મંત્રો 

કહન લગે શનિ મન સકુચાઈ ।

કા કરિહૌ શિશુ મોહિ દિખાઈ ॥

નહિં વિશ્વાસ ઉમા કર ભયઊ ।

શનિ સોં બાલક દેખન કહ્યઊ ॥

પડતહિં શનિ દૃગ કોણ પ્રકાશા ।

બાલક શિર ઇડિ ગયો આકાશા ॥

ગિરજા ગિરીં વિકલ હ્વૈ ધરણી ।

સો દુખ દશા ગયો નહિં વરણી ॥

હાહાકાર મચ્યો કૈલાશા ।

શનિ કીન્હ્યોં લખિ સુત કો નાશા ॥

તુરત ગરુડ ચઢિ વિષ્ણુ સિધાયે ।

કાટિ ચક્ર સો ગજ શિર લાયે ॥

બાલક કે ધડ ઊપર ધારયો ।

પ્રાણ મંત્ર પઢ શંકર ડારયો ॥

નામ ગણેશ શમ્ભુ તબ કીન્હે ।

પ્રથમ પૂજ્ય બુદ્ધિ નિધિ વર દીન્હે ॥બુદ્ધિ પરીક્શા જબ શિવ કીન્હા ।

પૃથ્વી કી પ્રદક્શિણા લીન્હા ॥

ચલે ષડાનન ભરમિ ભુલાઈ ।

રચી બૈઠ તુમ બુદ્ધિ ઉપાઈ ॥

ચરણ માતુ-પિતુ કે ધર લીન્હેં ।

તિનકે સાત પ્રદક્શિણ કીન્હેં ॥

ધનિ ગણેશ કહિ શિવ હિય હરષે ।

નભ તે સુરન સુમન બહુ બરસે ॥

તુમ્હરી મહિમા બુદ્ધિ બડાઈ ।

શેષ સહસ મુખ સકૈ ન ગાઈ ॥

મૈં મતિ હીન મલીન દુખારી ।

કરહુઁ કૌન બિધિ વિનય તુમ્હારી ॥

ભજત રામસુન્દર પ્રભુદાસા ।

લખ પ્રયાગ કકરા દુર્વાસા ॥

અબ પ્રભુ દયા દીન પર કીજૈ ।

અપની શક્તિ ભક્તિ કુછ દીજૈ ॥


""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 
દોહા

શ્રી ગણેશ યહ ચાલીસા પાઠ કરેં ધર ધ્યાન ।

નિત નવ મંગલ ગૃહ બસૈ લહે જગત સન્માન ॥

સંવત્ અપન સહસ્ર દશ ઋષિ પંચમી દિનેશ ।

પૂરણ ચાલીસા ભયો મંગલ મૂર્તિ ગણેશ ॥

 

ગણેશ ની ભક્તિ માટે  મોબાઈલ એપ ફી ડાઉનલોડ જે  Make in India છે 

 

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત 

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

હનુમાન ચાલીસા ની 9 ચોપાઈનું પઠન 🙏 મળશે 100% ફળ

 

શ્રી મહાલક્ષ્મી નો આ પાઠ કરવાથી ગરીબ પણ કરોડપતિ બની જાય 

 

શ્રી ગણપતિ અથવૅશીષૅ પાઠ Youtube પર સાભળો ફકત 3 મિનિટમાજ 


સરમતા સુખ પામીએ ગણપતિ ભજન Youtube પર સાભળો 

 

શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇