શુક્રવાર, 21 મે, 2021

વૈશાખ સુદ પક્ષની મોહિની એકાદશી ની કથા ગુજરાતીમાં | Mohini Ekadashi Vrat Katha Gujarati | Okaharan

વૈશાખ સુદ પક્ષની મોહિની એકાદશી ની કથા ગુજરાતીમાં | Mohini Ekadashi Vrat Katha Gujarati |  Okaharan

Mohini-Ekadashi-Vrat-Katha-Gujarati
Mohini-Ekadashi-Vrat-Katha-Gujarati

   

ધમૅરાજ યુધિષ્ઠિર બોલ્યા હે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૈશાખ માસની શુક્લ પક્ષની એકાદશી નું નામ શું છે? તેની વિધિ કઈ છે? બંધુ વિસ્તાર પૂવૅક કહો.

વૈશાખ માસની સુદ પક્ષની મોહિની એકાદશી નુ મહત્ત્વ , પુજન કેવી રીતે કરવું? શું ના કરવું ? અને શું કરવું? Mohini Ekadashi Gujarati Okhaharan

વૈશાખ માસની સુદ પક્ષની મોહિની એકાદશી નુ મહત્ત્વ , પુજન કેવી રીતે કરવું?  શું ના કરવું ? અને શું કરવું?   Mohini Ekadashi Gujarati Okhaharan

Mohini-Ekadashi-Vrat-Mahiti-Gujarati
Mohini-Ekadashi-Vrat-Mahiti-Gujarati

 

મોહિની એકાદશી નું મહત્ત્વ | પુજન કેવી રીતે કરવું?| શું ના કરવું ? | અને શું કરવું? |