મંગળવાર, 27 ડિસેમ્બર, 2022

શ્રી કૃષ્ણ આ સ્તુતિ કરવા માત્રથી વૈકુંઠ લોક ની પ્રાપ્તિ થાય છે | Krishna Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan 

શ્રી કૃષ્ણ આ સ્તુતિ કરવા માત્રથી વૈકુંઠ લોક ની પ્રાપ્તિ થાય છે  | Krishna Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan 

krishna-stuti-gujarati-lyrics
krishna-stuti-gujarati-lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું શ્રી કૃષ્ણ આ સ્તુતિ કરવા માત્રથી વૈકુંઠ લોક ની પ્રાપ્તિ થાય છે 

 

ધનુમૉસમાં શ્રી કૃષ્ણ નો આ પાઠ કરવાથી જન્મ-મરણથી મુક્તિ મળી ભગવાનમાં તરફ પ્રીતિ કરવાનાર ગુજરાતીમાં ગુજરાતીમાં અહી ક્લિક કરો. 

 

શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ


ભજે વ્રજૈકમંડનં સમસ્તપાપખંડનં સ્વભક્તચિત્તરંજન સદૈવ નંદનંદનમ્


 સુપિચ્છગુચ્છમસ્તકં સુનાદવેણુ હસ્તકં હ્નંયનંગરંગસાગર નમામિ કૃષ્ણનગરમ્


 મનોજગવમોચન વિશાલલોલલોચન વિધૂતગોપશોચનં નમામિ પદ્મલોચનમ્


 કરારવિન્દભૂધરં સ્મિતાવલોકસુન્દર મહેન્દ્રમાનદારણં નમામિ કૃષ્ણવારણમ્


 કદમ્બસનુકુણ્ડલં સુચારુગણ્ડમણ્ડલં વ્રજાંગનૈકવલ્લભં નમામિ કૃષ્ણદુર્લભમ્


યશોદયા સમોદયા સગોપયા સનન્દયા યુતં સુખૈકદાયકં નમામિ ગોપનાયકમ્


સદૈવ પાદપંકજં મદીયમાનસે નિજં દધાનમુત્તમાલક નમામિ નન્દબાલકમ્


 સમસ્તદોષશોષણં મસ્તલોકપોષણ સમસ્તોપમાનસં નમામિ નન્દુલાલસમ્ |


ભુવો ભરાવતારકં ભવાબ્ધિકર્ણધારકં યશોમતીકિશોરકં નમામિ દુગ્ધ ચોરકમ્


 દેગન્તકાન્તભંગિનં સદાસદાલસંગિનં દિને દિને નવં નવં નમામિ નન્દસમ્ભવમ્


 ગુણાકરં સુખાકરં કૃપાકર કૃપાવર સુરદ્વિ્ન્નિકન્દનં નમામિ ગોપનન્દનમ્


 નવીનગોપનાગર નવીનકેલિલમ્પટં નમામિ મેઘસુન્દર તત્પ્રિભાલસત્પટમ્


 સમસ્તગોપનન્દનું હૃદમ્બુજૈકમોહનં નમામિ કુંજમધ્યગં પ્રાંસન્નભાનુ શોભનમ્


 નિકામકામદાયકં દૅગન્તચારુસાયકં રસાલવેણુગાયકં નમામિ કુંજનાયકમ્


વિદગ્ધ ગોપિકામનોમનોજ્ઞતલ્પશાયિનં નમામિ કુજકાનને પ્રવૃદ્ધ વહ્રિપાયિનમ્


યદા તદા યથા તથા તથૈવ કૃષ્ણસત્કથા મયા સદૈવ ગીયતાં તથા કૃપા વિધીયતામ્


પ્રમાણિકાષ્ટ કદ્રયં જપત્યધીત્ય યઃ પુમાન્ ભવેત્સ નન્દનન્દને ભવે ભવે સુભક્તિમાન્

ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ ગુજરાતીમાં ગુજરાતીમાં અહી ક્લિક કરો. 

 
બૌલીયે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ની જય 


" શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ " નો અથૅ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  


કૃષ્ણ ચાલીસ ગુણ નો પાઠ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

નિત્ય સવારે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આ પાઠ કરવાથી તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ વિષ્ણુ લોક પ્રાપ્તિ થાય છે અહી ક્લિક કરો.     

 

હનુમાન ચાલીસા ની 9 ચોપાઈનું પઠન 🙏 મળશે 100% ફળ અહી ક્લિક કરો. 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇