મંગળવાર, 1 જૂન, 2021

બુધવારે કરીલો શ્રી ગણેશજી ની આ સ્તુતિ કરવાથી દરેક કાર્ય ના સવૅ વિધ્નો દૂર કરે | Ganesh Stuti in Gujarati | Okhaharan

બુધવારે કરીલો શ્રી ગણેશજી ની આ સ્તુતિ કરવાથી દરેક કાર્ય ના સવૅ વિધ્નો દૂર કરે | Ganesh Stuti in Gujarati | Okhaharan

Ganesh-stuti-gujarati-ganesh-stuti-in-gujarati
Ganesh-stuti-gujarati-ganesh-stuti-in-gujarati

 

આજે આપણે ગુજપાતી ભક્તિ લેખમાં પ્રથમ પુજય શ્રી ગણેશ સ્તુતિ કરવાથી દરેક કાર્ય ના સવૅ વિધ્નો દૂર કરે

શ્રી ગણેશજી ની સ્તુતિ