સોમવાર, 2 ઑગસ્ટ, 2021

મંગળવારે કરો શ્રી ગણપતિ સ્મરણ ગુજરાતી લખાણ સાથે Ganpati Smaran Stotra with Gujarati lyrics Okhaharan

મંગળવારે કરોશ્રી ગણપતિ સ્મરણ ગુજરાતી લખાણ સાથે Ganpati Smaran Stotra with Gujarati lyrics Okhaharan 

Ganpati-Smaran-Stotra-with-Gujarati-lyrics
Ganpati-Smaran-Stotra-with-Gujarati-lyrics

 

શ્રી ગણપતિનો પાઠ

ગણપતિ સ્મરણ

સ જયતિ સિન્દુર વદનો દેવો યત્પાદપંકજ સ્મરણમ્

વાસરમણિરિવ તમસાં રાશિન્નાશયતિ વિઘ્નાનામ્


જેમ સૂર્ય ગાઢ અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ વિધ્નોના સમૂહનો નાશ ભગવાન ગણપતિ વિધ્નેશ્ર્વર ના ચરણકમણનુ ધ્યાન કરવાથી થાય છે. એવાં ગજ સમાન વદનવાળા વિધ્નનો  નાશ કરનાર દેવ વિજય પામે છે.

 

 મંગળવાર કરો શ્રી ગણેશ નો ઋણમુક્તિ ગણેશ સ્ત્રોત

 

 અંગ ન્યાસ : આ પ્રમાણે પ્રાથૅના કરી આચમન અને પ્રાણાયામ સ્થિતિ બેસી મંત્ર મુજબ બધા અંગો નો સ્પર્શ કરવો.


દક્ષિણહસ્તે વક્રતુણ્ડાય નમઃ .

જમણા હાથને વિશે જેમનું મુખ વ્રક છે એ દેવને નમસ્કાર

વામહસ્તે શૂર્પકર્ણાય નમઃ .

ડાબા હાથને વિશે સૂપડાં જેવા કાન છે એવા દેવને નમસ્કાર

ઓષ્ઠે વિઘ્નેશાય નમઃ .

ઓષ્ઠને વિશે વિધ્નોના ઈશ્વર ને નમસ્કાર

 

અધરોષ્ઠે ચિન્તામણયે નમઃ .

નીચલા ઓષ્ઠને વિશે મનોકામના પૂર્ણ કરનારને નમસ્કાર

સમ્પુટે ગજાનનાય નમઃ .

સંપુટના વિશે હાથી જેવું મુખ છે એવાને નમસ્કાર

દક્ષિણપાદે લમ્બોદરાય નમઃ .

જમણા પગને વિશે લાંબુ છે ઉંદર જેનું એ દેવને નમસ્કાર

વામપાદે એકદન્તાય નમઃ .

ડાબા પગને વિશે એક દંત છે એવાને નમસ્કાર

શિરસિ એકદન્તાય નમઃ .

મસ્તકને વિશે માયા ઈશ્વર સ્વરૂપ છે એવાને નમસ્કાર

ચિબુકે બ્રહ્મણસ્પતયે નમઃ .

ચિબુકને વિશે જ્ઞાનના સ્વામીને નમસ્કાર

દક્ષિણનાસિકાયાં વિનાયકાય નમઃ .

જમણાં નાકને વિશે વિનાયકને નમસ્કાર


મંગળવાર કરો શ્રી ગણપતિના સિદ્રિદાયક મંત્રો એક અક્ષર થી સોળ અક્ષર મંત્રો

 

વામનાસિકાયાં જનેષ્ઠ ગજાય નમઃ .

ડાબા નાકને વિશે મહાન રાજા એ

દેવને નમસ્કાર

દક્ષિણનેત્રે વિકટાય નમઃ

જમણી આંખ તે વિશે વિકટ ભયંકરને નમસ્કાર

વામનેત્રે કપિલાય નમઃ .

ડાબી આંખને વિશે કપિલ છે વણૅ જેનો

એવાને નમસ્કાર

દક્ષિણકર્ણે ધિરણધરાય નમઃ .

જમણા કાનને પૃથ્વીને ધારણ કરનાર દેવને નમસ્કાર


વામકર્ણે આશાપૂરકાય નમઃ

ડાબા કાનને વિશે મનોકામના પૂરનાર એવા દેવને નમસ્કાર

નાભૌ મહોદરાય નમઃ .

નાભિને વિશે મોટા ઉદરવાળા એવાને નમસ્કાર

હૃદયે ધૂમ્રકેતવે નમઃ

હ્રદયને વિશે ધુમાડાને રંગ જેવી ધજા છે એવા દેવને નમસ્કાર

 

દરરોજ કરો પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે શ્રી ગણેશજી નો સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 લલાટે મયૂરેશાય નમઃ .

કપાળમાં મોરના સ્વામી એવા દેવને નમસ્કાર

દક્ષિણબાહૌ સ્વાનન્દવાસકારકાય નમઃ .

જમણા હાથને વિશે નિજાનંદમાં વાસ કરાવનારને નમસ્કાર

વામબાહૌ સચ્ચિત્સુખધામ્ને નમઃ ..

ડાબા હાથને વિશે સચ્ચિત છે સુખ જે તેના ધામ રૂપ એવાને નમસ્કાર 


શ્રી ગણેશાય નમઃ

ઇતિ મુદ્ગલપુરાણોક્તો ગણેશન્યાસઃ સમાપ્ત ..


""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇