સોમવાર, 2 ઑગસ્ટ, 2021

મંગળવારે કરો શ્રી ગણપતિ સ્મરણ ગુજરાતી લખાણ સાથે Ganpati Smaran Stotra with Gujarati lyrics Okhaharan

મંગળવારે કરોશ્રી ગણપતિ સ્મરણ ગુજરાતી લખાણ સાથે Ganpati Smaran Stotra with Gujarati lyrics Okhaharan 

Ganpati-Smaran-Stotra-with-Gujarati-lyrics
Ganpati-Smaran-Stotra-with-Gujarati-lyrics

 

શ્રી ગણપતિનો પાઠ

ગણપતિ સ્મરણ

સ જયતિ સિન્દુર વદનો દેવો યત્પાદપંકજ સ્મરણમ્

વાસરમણિરિવ તમસાં રાશિન્નાશયતિ વિઘ્નાનામ્


જેમ સૂર્ય ગાઢ અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ વિધ્નોના સમૂહનો નાશ ભગવાન ગણપતિ વિધ્નેશ્ર્વર ના ચરણકમણનુ ધ્યાન કરવાથી થાય છે. એવાં ગજ સમાન વદનવાળા વિધ્નનો  નાશ કરનાર દેવ વિજય પામે છે.


ganesh 12 name gujarati 

 અંગ ન્યાસ : આ પ્રમાણે પ્રાથૅના કરી આચમન અને પ્રાણાયામ સ્થિતિ બેસી મંત્ર મુજબ બધા અંગો નો સ્પર્શ કરવો.


દક્ષિણહસ્તે વક્રતુણ્ડાય નમઃ .

જમણા હાથને વિશે જેમનું મુખ વ્રક છે એ દેવને નમસ્કાર

વામહસ્તે શૂર્પકર્ણાય નમઃ .

ડાબા હાથને વિશે સૂપડાં જેવા કાન છે એવા દેવને નમસ્કાર

ઓષ્ઠે વિઘ્નેશાય નમઃ .

ઓષ્ઠને વિશે વિધ્નોના ઈશ્વર ને નમસ્કાર

 

અધરોષ્ઠે ચિન્તામણયે નમઃ .

નીચલા ઓષ્ઠને વિશે મનોકામના પૂર્ણ કરનારને નમસ્કાર

સમ્પુટે ગજાનનાય નમઃ .

સંપુટના વિશે હાથી જેવું મુખ છે એવાને નમસ્કાર

દક્ષિણપાદે લમ્બોદરાય નમઃ .

જમણા પગને વિશે લાંબુ છે ઉંદર જેનું એ દેવને નમસ્કાર

વામપાદે એકદન્તાય નમઃ .

ડાબા પગને વિશે એક દંત છે એવાને નમસ્કાર

શિરસિ એકદન્તાય નમઃ .

મસ્તકને વિશે માયા ઈશ્વર સ્વરૂપ છે એવાને નમસ્કાર

ચિબુકે બ્રહ્મણસ્પતયે નમઃ .

ચિબુકને વિશે જ્ઞાનના સ્વામીને નમસ્કાર

દક્ષિણનાસિકાયાં વિનાયકાય નમઃ .

જમણાં નાકને વિશે વિનાયકને નમસ્કાર

ganesh 21  name gujarati

વામનાસિકાયાં જનેષ્ઠ ગજાય નમઃ .

ડાબા નાકને વિશે મહાન રાજા એ

દેવને નમસ્કાર

દક્ષિણનેત્રે વિકટાય નમઃ

જમણી આંખ તે વિશે વિકટ ભયંકરને નમસ્કાર

વામનેત્રે કપિલાય નમઃ .

ડાબી આંખને વિશે કપિલ છે વણૅ જેનો

એવાને નમસ્કાર

દક્ષિણકર્ણે ધિરણધરાય નમઃ .

જમણા કાનને પૃથ્વીને ધારણ કરનાર દેવને નમસ્કાર


વામકર્ણે આશાપૂરકાય નમઃ

ડાબા કાનને વિશે મનોકામના પૂરનાર એવા દેવને નમસ્કાર

નાભૌ મહોદરાય નમઃ .

નાભિને વિશે મોટા ઉદરવાળા એવાને નમસ્કાર

હૃદયે ધૂમ્રકેતવે નમઃ

હ્રદયને વિશે ધુમાડાને રંગ જેવી ધજા છે એવા દેવને નમસ્કાર

Radhika-Stotram-Ganesh-Stuti-Gujarati-Lyrics

 લલાટે મયૂરેશાય નમઃ .

કપાળમાં મોરના સ્વામી એવા દેવને નમસ્કાર

દક્ષિણબાહૌ સ્વાનન્દવાસકારકાય નમઃ .

જમણા હાથને વિશે નિજાનંદમાં વાસ કરાવનારને નમસ્કાર

વામબાહૌ સચ્ચિત્સુખધામ્ને નમઃ ..

ડાબા હાથને વિશે સચ્ચિત છે સુખ જે તેના ધામ રૂપ એવાને નમસ્કાર 


શ્રી ગણેશાય નમઃ

ઇતિ મુદ્ગલપુરાણોક્તો ગણેશન્યાસઃ સમાપ્ત ..

અંગારકી સંકષ્ટ ચતુર્થી વ્રત- કથા,મહાત્મય Youtube પર સાભળો


શ્રી ગણપતિ અથવૅશીષૅ પાઠ Youtube પર સાભળો ફકત 3 મિનિટમાજ 


સરમતા સુખ પામીએ ગણપતિ ભજન Youtube પર સાભળો 

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

 Angarak-Stotram-Gujarati-Lyrics-PDF

 ganesh stuti gujarati, 

 ganesh puja vidhi mantra  home