શનિવાર, 30 જાન્યુઆરી, 2021

દરરોજ સવારે હનુમાનજીના આ મંત્ર એક માળા કરો સવૅ કષ્ટ માંથી મુક્તિ મળે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 દરરોજ સવારે હનુમાનજીના આ મંત્ર એક માળા કરો સવૅ કષ્ટ માંથી મુક્તિ મળે ગુજરાતી લખાણ સાથે


 મંત્ર  

1) ॐ નમો હનુમંતે ભય ભંજ્નાય સુખમ કુરું ફટ સ્વાહા 

2) મનોજવં મારુત તુલ્ય વેગં જિતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતા 

વરિષ્ઠં વાતાત્મજં વાનરયૂથ મુખ્ય 

શ્રી રામદૂતં શરણં પ્રપધે.

 3) ૐ શ્રી હનુમતે નમઃ4) શ્રી કાષ્ટભંજન હનુમન્તે નમઃ