ગુરુવાર, 10 જૂન, 2021

10 જૂને શનિ જયંતિ જાણો કેટલીક શનિદેવ સાથે જોડાયેલી કેટલીક વિશેષ વાતો About shani dev Gujarati Okhaharan

10 જૂને શનિ જયંતિ જાણો કેટલીક શનિદેવ સાથે જોડાયેલી કેટલીક વિશેષ વાતો About shani dev Gujarati Okhaharan

about-shanidev-shani-jayanti-gujarati
shani-jayanti-about-shanidev-gujarati

 

શનિ જયંતિ 2021: શનિ જયંતિ 2021 દર વર્ષે વૈશાખ અમાવાસ્યા પર ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે શનિ જયંતિ 10 જૂન 2021 ના રોજ ઉજવવામાં આવશે.