મંગળવાર, 14 ડિસેમ્બર, 2021

ગીતા જંયતિ ના દિવસે સૂતા પહેલાં એકવાર આ ગીતા સ્તુતિ કરી લેજો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પાઠ નું ફળ મળે | Gita Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

ગીતા જંયતિ ના દિવસે સૂતા પહેલાં એકવાર આ ગીતા સ્તુતિ કરી લેજો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પાઠ નું ફળ મળે | Gita Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

Gita-stuti-gujarati-lyrics
Gita-stuti-gujarati-lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ સ્વાગત છે તમારૂ આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં. આજે આપણે પાઠ કરીશું ગીતા સ્તુતિ નો.

શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ -

ઇતિ મતિરુપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતિ સાત્વત પુઙ્ગવે વિભૂમ્નિ .

સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ્વિહર્તું પ્રકૃતિમુપેયુષિ યદ્ભવપ્રવાહઃ ..


ત્રિભુવનકમનં તમાલવર્ણં રવિકરગૌરવરામ્બરં દધાને .

વપુરલકકુલાવૃતાનનાબ્જં વિજયસખે રતિરસ્તુ મેઽનવદ્યા ..


 યુધિ તુરગરજોવિધૂમ્રવિષ્વક્કચલુલિતશ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે .

મમ નિશિતશરૈર્વિભિદ્યમાનત્વચિ વિલસત્કવચેઽસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા ..


સપદિ સખિવચો નિશમ્ય મધ્યે નિજપરયોર્બલયો રથં નિવેશ્ય .

સ્થિતવતિ પરસૈનિકાયુરક્ષ્ણા હૃતવતિ પાર્થ સખે રતિર્મમાસ્તુ ..


વ્યવહિત પૃથનામુખં નિરીક્ષ્ય સ્વજનવધાદ્વિમુખસ્ય દોષબુદ્ધ્યા.

કુમતિમહરદાત્મવિદ્યયા યશ્ચરણરતિઃ પરમસ્ય તસ્ય મેઽસ્તુ ..


સ્વનિગમમપહાય મત્પ્રતિજ્ઞા મૃતમધિકર્તુમવપ્લુતો રથસ્થઃ .

ધૃતરથચરણોઽભ્યયાચ્ચલત્ગુઃ હરિરિવ હન્તુમિભં ગતોત્તરીયઃ ..


શિતવિશિખહતોવિશીર્ણદંશઃ ક્ષતજપરિપ્લુત આતતાયિનો મે .

પ્રસભમભિસસાર મદ્વધાર્થં સ ભવતુ મે ભગવાન્ ગતિર્મુકુન્દઃ ..


વિજયરથકુટુમ્બ આત્તતોત્રે ધૃતહયરશ્મિનિ તચ્છ્રિયેક્ષણીયે.

ભગવતિ રતિરસ્તુ મે મુમૂર્ષોઃ યમિહ નિરીક્ષ્ય હતાઃ ગતાઃ સરૂપમ્ ..


લલિત ગતિ વિલાસ વલ્ગુહાસ પ્રણય નિરીક્ષણ કલ્પિતોરુમાનાઃ .

કૃતમનુકૃતવત્ય ઉન્મદાન્ધાઃ પ્રકૃતિમગન્ કિલ યસ્ય ગોપવધ્વઃ ..


મુનિગણનૃપવર્યસંકુલેઽન્તઃ સદસિ યુધિષ્ઠિરરાજસૂય એષામ્ .

અર્હણમુપપેદ ઈક્ષણીયો મમ દૃશિ ગોચર એષ આવિરાત્મા ..


Vishnu-Sahastra-Path-In-Gujarati-Lyrics

 તમિમમહમજં શરીરભાજાં હૃદિહૃદિ

ધિષ્ટિતમાત્મકલ્પિતાનામ્ .

પ્રતિદૃશમિવ નૈકધાઽર્કમેકં સમધિગતોઽસ્મિ વિધૂતભેદમોહઃ ..


શ્રી સૂત ઉવાચ -

કૃષ્ણ એવં ભગવતિ મનોવાગ્દૃષ્ટિવૃત્તિભિઃ .

આત્મન્યાત્માનમાવેશ્ય સોઽન્તઃ શ્વાસમુપારમત્ ..


.. ઇતિ..


arjun-geeta-gujarati-lyrics

શ્રી કૃષ્ણા અપણૅ નમસ્તુ.

જય શ્રી કૃષ્ણ

ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે 


શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય માહાત્મ્ય કથા | Geeta Adhyay 


એકાદશી ના કેટલાક નિમ્નલિખિત કયો ના કરવા જોઈએ તે વાંચવા અહીં ક્લિક કરો


 શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય-2 સાંખ્યયોગ નો સાર ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

નારાયણ નો આ કવચ નો પાઠ કરવાથી તમામ પ્રકારના ભય માંથી મુક્તિ મળે છે અહી ક્લિક કરો.  

એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કરવાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છે

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 


જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

ગીતા જંયતિ ના દિવસે પાઠ કરો શ્રી અર્જુન ગીતા | Shree Arjun Geeta Gujarati Lyrics | Okhaharan

 ગીતા જંયતિ ના દિવસે પાઠ કરો શ્રી અર્જુન ગીતા | Shree Arjun Geeta Gujarati Lyrics | Okhaharan 

arjun-geeta-gujarati-lyrics
arjun-geeta-gujarati-lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ સ્વાગત છે તમારૂ આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં.
આ એકાદશી ના તિથિ ના દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પાડું પુત્ર ઍજુન ને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ઉપદેશ આપ્યો હતો એટલે કે તેની ઉત્પત્તિ થઈ હતી માટે તેને ગીતા એકાદશી તથા ગીતા જંયતિ પણ કહેવામાં આવે છે.
આજે આપણે પાઠ કરીશું શ્રી અર્જુન ગીતા.

ૐ શ્રી પરમાત્મને નમઃ
શ્રી ગુરુ પ્રતાપે ગાઈએ, કૃપા તે સાધુ જન જો,
પરિબ્રહ્મ મારો આત્મા, મારુ મન તે અર્જુન જો.
અર્જુને એમ જ પૂછ્યું, કે સાંભળો વૈકુંઠરાય જો,
કહો સાર ગીતા નો મને, નિજ ભક્ત નો મહિમાય જો.
ત્યારે શ્રી હરિ ઓચર્યા, અર્જુન ધરજો મન જો,
જે સાર ગીતાનો સાંભળે, અવતાર તેનો ધન્ય જો.


 ચૌદ લોક જે વશ માહરે, બ્રહ્માંડ કેરો ભાર જો,
એ ધન્ય મારા દાસ ને, રાખે હૃદય મોઝાર જો.
જલ મધ્યે જેમ વસે પદ્મ, તેને સ્પર્શ નહિ લગાર જો,
તે ચિહ્ન મારા ભક્ત નું, વળગે ન વિષય વિકાર જો.
સંસાર માં સરસો રહે, ને મન મારી પાસ જો,
સંસાર માં લેપાય નહિ, તે જાણ મારો દાસ જો.
મુજ ભક્ત તે મુજને ભજે, હૈયે

Gita-stuti-gujarati-lyrics

હોય હેત હંમેશ જો,


તો ભક્ત તેને જાણીએ, જે કરે ન કોઈ નો દ્વેષ જો.
કર માંહી તુલસી, કરને તુલસી, કંઠે તુલસી હાર જો,
બહુ તિલક છાપા શોભતા, મુજ ભક્તનો શણગાર જો.
સાચા સાધુ ને જાણે નહિ, પાખંડી પૂજે લોક જો,

 


Vishnu-Sahastra-Path-In-Gujarati-Lyrics

જે દંભ આડંબર કરે, તે જાણું સર્વે ફોક જો.
ઉત્તમ વર્ણ થઇ નહિ ભજે, કહીએ ચાંડાલ તેહ જો,
ચાંડાલ થઇ મુજને ભજે, તે જાણ મારો દેહ જો.
મુજ ભક્ત કેરે કારણે, અવતાર લીધા દશ જો,
હું નિરંજન નિરાકાર, મને ભક્તે કીધો વશ જો.
વળી વૈકુંઠ કેરે કારણે, ગયો વસવા વેન જો,
રાવણ ને મારી રાજ આપ્યું, વિભીષણ રાજન જો.
દુર્વાસા ઋષિએ દુભવ્યો, મુજ આત્મા અંબરીશ જો,
ભય ચક્ર મેલી છેદીઓ, મેં ભલી બગાડી શીખ જો .
બલિરાય ને મેં બાંધીઓ, દેવોની કીધી વહાર જો,
પાતાળ આપ્યું રાય ને, ત્યાં હું રહ્યો છડીદાર જો.
ગોકુલ વિષે હું અવતર્યો, શિરે પીંછ ધારતો મોર જો
માખણ ખાતો ચોરી ને, જુગમાં કહેવાયો ચોર જો.
 

ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

માં જશોદાએ બાંધીઓ, હું જોડી ઉભો હાથ જો,
હું દિન થયો તે દાસ નો, જે ચૌદ ભૌવન નો નાથ જો.
વળી ઇન્દ્ર જયારે કોપીઓ, ત્યારે કોઈ ના આવ્યું આડ જો,
ગોકુલ રાખ્યું રેલતું, ગોપી લડાવ્યા લાડ જો.
સોળસો સ્ત્રીઓમાં હું રમ્યો, મારો કોઈ ન જાણે ભેદ જો,
મારા ભક્ત કેરે કારણે, મને કહે લંપટ વેદ જો.
વિરંચી વાછરડું હરિ ગયો, તે થયો મહા અધર્મ જો,
હું નવા નિપજાવી લાવિયો, મારો કોઈ ના જાણે મર્મ જો.
મામા ને હું મળવા ગયો, ત્યાં મળી કુબજા નાર જો,
થોડાક ચંદન કારણે, મેં આપ્યું રૂપ અપાર જો.
વળી પ્રથમ પોળે બેસતા, પરિચરે દીધી ગાળ જો,
મેં મારી ને વસ્ત્રો લીધા, સોહાવિયા ગોવાળ જો.
વળી ત્યાંથી આગળ ચાલતા, માલણ લાવી હાર જો,


 

મેં અર્થ સાધ્યો એહનો, આપ્યા પદારથ ચાર જો.
વળી માર્ગમાં નાવિક મળ્યો, ને આપ્યું દર્પણ હાથ જો,
પૂર્યા મનોરથ તે તણાં, મેં રાખ્યો મારી સાથ જો.
સંબંધી જનને જે હણે, ચાંડાલ નો તે અંશ જો,
મારા ભક્ત કેરે કારણે, મેં માર્યો મામો કંસ જો.
મેં સુદામાને સંતોષીયા, તાન્દુલ કણ ને કાજ જો,
સંપત્તિ આપી તેહને, નવનિઘ સુદ્ધા રાજ જો.
એક વાર વિદુર ઘેર જઈ, આરોગ્યા ભાજી-પાન જો,
મેં લાડ પાળ્યા દાસના, રાજાના તોડ્યા માન જો.
એકવાર જુ વન માં ગયો, ત્યાં વન હતું ઘનઘોર જો,
ભાવ જોયો ભીલડી તણો, મેં ખાધા એઠા બોર જો.
કૌરવોનું કુળ સંહારીયુ, મેં સાર્યો તારો અર્થ જો,
હું ચૌદ ભુવનનો રાજિયો, મેં હાંક્યો તારો રથ જો.
અમે ઘણા મળી ગોવાળિયા, રમતા ગયા મહાવન જો,
બહુ ભાવ જોઈ ઋષિ નારનો, અમે જાચી લીધા અન્ન જો.
પ્રહલાદ-પિતાએ પજવીયો, મેં સ્તંભમાં પૂર્યો વાસ જો,
તે દુષ્ટને વિદારીને, ઉગારી લીધો દાસ જો.
વળી ધ્રુવને દુભવીઓ, ને કાઢ્યો વનવાસ જો,
તે બાળકે મને વશ કર્યો, ધન્ય ધન્ય મારો દાસ જો.
ચંદ્રહાસ ને હરિશ્ચંદ્ર રાય, ભક્ત મારા જેહ જો,
 

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય માહાત્મ્ય કથા | Geeta Adhyay  

પડી વિપત્તિ પણ નહિ વીસર્યા, મુજ મુકુટ મણિ એહ જો.
જયારે સુધન્વાને નાખ્યો, તાતે તેલકઢાની માંહ્ય જો,
મારા દાસને ઉગારવા, હું દોડ્યો તેની પાસ જો.
દ્રૌપદીના પટકૂળ ખેંચીયા, હું પાસ નહિ તે કાળ જો,
મારા દાસ ને વેળા પડી ત્યારે, તુરંત લીધી સંભાળ જો.
પાંચાલીને જયારે પરહરી, પાસે હતા પાંચ વીર જો,
મેં પ્રગટ થઇ ત્યાં પુરિયા, નવસો નવાણું ચીર જો.
એક કોળીએ કૌતુક દીધું ને લીધું મારુ રૂપ જો,
રાજાની કન્યા પરણિયો, પરદલ કોપ્યો ભૂપ જો.
મેં ત્યાં જઈને શું કર્યું, મુજ તેજ મૂક્યું સાર જો,
પારદલનો પરાજય કર્યો, કીધી ભક્તની વહાર જો.
અજામિલ જે મહાપાતકી, પાપિણી ગુણકા જેહ જો,
જે સ્મરણ કરતા માહરું, વૈકુંઠ પામ્યો તેહ જો.
ગજરાજ ને ગ્રાહે ગહ્યો, ત્યાં લીધું મારુ નામ જો,
ત્યાં એક કરતા બેઉના, અર્જુન સિંધ્યા કામ જો.
 


હું ને મારા ભક્તમાં, અંતર હોય ન લગાર જો,
મુજ ભક્તને નહિ ઓળખે, તે ભૂલી ભમે સંસાર જો.
મારા ભક્ત સુખી તો હું સુખી, દુઃખી તો દુઃખી જાણ જો,
મારા ભક્તને જો કોઈ દુભવે, તો મને લાગે બાણ જો.
છે સ્વર્ગ-મૃત્યુ પાતાળમાં, જલથલ મહી મુજવાસ જો,
સન ઇન્દ્રસુંત તુજને કહું, હું થકી વધુ અદકો દાસ જો.
હું યોગ યજ્ઞે નહિ મળું, નહિ તપ તીરથ કે દાન જો,
અર્જુન મહિમા જાણજે, મારુ ભક્તિથી છે જ્ઞાન જો.
હું ભક્ત ની સંગે ફરું, મને ભક્ત નો આધાર જો,
અર્જુન મહિમા જાણજે, કેહતા ન આવે પાર જો.
હરિભક્તિ મહિમા સુણી, અર્જુન પામ્યો હરખ અપાર જો,
મૂર્છિત થઇ અવની પડ્યો, નેત્રે વહે જલધર જો.
અર્જુન ગીતા આ સાંભળે ને ગાય જે નર-નાર જો,
તે ભક્ત નક્કી પામશે, પદ અવિચળ નિરાધાર જો.


 એ ભક્તિ મહિમા માહરો, કોઈથી કળ્યો ના જાય જો,
જેનું ભાગ્ય હોય તે અનુભવે, "ધનદાસ" ગીતા ગાય જો.
અર્જુન ગીતા સમાપ્ત
શ્રી અર્જુન ગીતા શ્રી કૃષ્ણા અપણૅ નમસ્તુ.
જય શ્રી કૃષ્ણ

 

એકાદશી ના કેટલાક નિમ્નલિખિત કયો ના કરવા જોઈએ તે વાંચવા અહીં ક્લિક કરો



શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 રાત્રે એકવાર શ્રી મહાલક્ષ્મીની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

હનુમાનજી રામ નામથી શરૂ થતો સ્ત્રોત છે દરેક કામમાં રક્ષણ આપે 

 

વાંચો "" હનુમાનજી વડવાનલ સ્ત્રોત ""  

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત ""  

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ 

 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આ પાઠ કરવાથી તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ વિષ્ણુ લોક પ્રાપ્તિ થાય છે  

 

 ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ.

 

 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ 


 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇