શનિવાર, 6 માર્ચ, 2021

શનિદેવ 108 નામવલી જાપ  સાડાસાતી સામે રક્ષણ મળશે ગુજરાતી લખાણ સાથે | Shani dev 108 Name Gujarati Lyrics | Okhaharan

શનિદેવ 108 નામવલી જાપ  સાડાસાતી સામે રક્ષણ મળશે ગુજરાતી લખાણ સાથે | Shani dev 108 Name Gujarati Lyrics | Okhaharan

108-names-of-shani-deva-ashtottara-shatanamavali-lyrics-in-gujarati
108-names-of-shani-deva-ashtottara-shatanamavali-lyrics-in-gujarati


॥ શનિ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ૐ શનૈશ્ચરાય નમઃ ॥

ૐ શાન્તાય નમઃ ॥

ૐ સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિને નમઃ ॥

ૐ શરણ્યાય નમઃ ॥

ૐ વરેણ્યાય નમઃ ॥

ૐ સર્વેશાય નમઃ ॥

ૐ સૌમ્યાય નમઃ ॥

ૐ સુરવન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ સુરલોકવિહારિણે નમઃ ॥

ૐ સુખાસનોપવિષ્ટાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

Shanivar-Na-Totke-Gujarati

 

ૐ સુન્દરાય નમઃ ॥

ૐ ઘનાય નમઃ ॥

ૐ ઘનરૂપાય નમઃ ॥

ૐ ઘનાભરણધારિણે નમઃ ॥

ૐ ઘનસારવિલેપાય નમઃ ॥

ૐ ખદ્યોતાય નમઃ ॥

ૐ મન્દાય નમઃ ॥

ૐ મન્દચેષ્ટાય નમઃ ॥

ૐ મહનીયગુણાત્મને નમઃ ॥

ૐ મર્ત્યપાવનપદાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥


ૐ મહેશાય નમઃ ॥

ૐ છાયાપુત્રાય નમઃ ॥

ૐ શર્વાય નમઃ ॥

ૐ શતતૂણીરધારિણે નમઃ ॥

ૐ ચરસ્થિરસ્વભાવાય નમઃ ॥

ૐ અચઞ્ચલાય નમઃ ॥

ૐ નીલવર્ણાય નમઃ ॥

ૐ નિત્યાય નમઃ ॥

ૐ નીલાઞ્જનનિભાય નમઃ ॥

ૐ નીલામ્બરવિભૂશણાય નમઃ ॥ ૩૦ ॥

about-shanidev-panoti-in-gujarati

ૐ નિશ્ચલાય નમઃ ॥

ૐ વેદ્યાય નમઃ ॥

ૐ વિધિરૂપાય નમઃ ॥

ૐ વિરોધાધારભૂમયે નમઃ ॥

ૐ ભેદાસ્પદસ્વભાવાય નમઃ ॥

ૐ વજ્રદેહાય નમઃ ॥

ૐ વૈરાગ્યદાય નમઃ ॥

ૐ વીરાય નમઃ ॥

ૐ વીતરોગભયાય નમઃ ॥

ૐ વિપત્પરમ્પરેશાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥


ૐ વિશ્વવન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ ગૃધ્નવાહાય નમઃ ॥

ૐ ગૂઢાય નમઃ ॥

ૐ કૂર્માઙ્ગાય નમઃ ॥

ૐ કુરૂપિણે નમઃ ॥

ૐ કુત્સિતાય નમઃ ॥

ૐ ગુણાઢ્યાય નમઃ ॥

ૐ ગોચરાય નમઃ ॥

ૐ અવિદ્યામૂલનાશાય નમઃ ॥

ૐ વિદ્યાવિદ્યાસ્વરૂપિણે નમઃ ॥ ૫૦ ॥

Shani-Panoti-releve-remedies-gujarati

 

ૐ આયુષ્યકારણાય નમઃ ॥

ૐ આપદુદ્ધર્ત્રે નમઃ ॥

ૐ વિષ્ણુભક્તાય નમઃ ॥

ૐ વશિને નમઃ ॥

ૐ વિવિધાગમવેદિને નમઃ ॥

ૐ વિધિસ્તુત્યાય નમઃ ॥

ૐ વન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ ॥

ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ ॥

ૐ ગરિષ્ઠાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥


ૐ વજ્રાઙ્કુશધરાય નમઃ ॥

ૐ વરદાભયહસ્તાય નમઃ ॥

ૐ વામનાય નમઃ ॥

ૐ જ્યેષ્ઠાપત્નીસમેતાય નમઃ ॥

ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ ॥

ૐ મિતભાષિણે નમઃ ॥

ૐ કષ્ટૌઘનાશકર્ત્રે નમઃ ॥

ૐ પુષ્ટિદાય નમઃ ॥

ૐ સ્તુત્યાય નમઃ ॥

ૐ સ્તોત્રગમ્યાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ram raksha stotra gujarati

ૐ ભક્તિવશ્યાય નમઃ ॥

ૐ ભાનવે નમઃ ॥

ૐ ભાનુપુત્રાય નમઃ ॥

ૐ ભવ્યાય નમઃ ॥

ૐ પાવનાય નમઃ ॥

ૐ ધનુર્મણ્ડલસંસ્થાય નમઃ ॥

ૐ ધનદાય નમઃ ॥

ૐ ધનુષ્મતે નમઃ ॥

ૐ તનુપ્રકાશદેહાય નમઃ ॥

ૐ તામસાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥


ૐ અશેષજનવન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ વિશેશફલદાયિને નમઃ ॥

ૐ વશીકૃતજનેશાય નમઃ ॥

ૐ પશૂનાં પતયે નમઃ ॥

ૐ ખેચરાય નમઃ ॥

ૐ ખગેશાય નમઃ ॥

ૐ ઘનનીલામ્બરાય નમઃ ॥

ૐ કાઠિન્યમાનસાય નમઃ ॥

ૐ આર્યગણસ્તુત્યાય નમઃ ॥

ૐ નીલચ્છત્રાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

Sunderkand-With-Gujarati-Meaning-Slok

 

ૐ નિત્યાય નમઃ ॥

ૐ નિર્ગુણાય નમઃ ॥

ૐ ગુણાત્મને નમઃ ॥

ૐ નિરામયાય નમઃ ॥

ૐ નિન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ વન્દનીયાય નમઃ ॥

ૐ ધીરાય નમઃ ॥

ૐ દિવ્યદેહાય નમઃ ॥

ૐ દીનાર્તિહરણાય નમઃ ॥

ૐ દૈન્યનાશકરાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥


ૐ આર્યજનગણ્યાય નમઃ ॥

ૐ ક્રૂરાય નમઃ ॥

ૐ ક્રૂરચેષ્ટાય નમઃ ॥

ૐ કામક્રોધકરાય નમઃ ॥

ૐ કલત્રપુત્રશત્રુત્વકારણાય નમઃ ॥

ૐ પરિપોષિતભક્તાય નમઃ ॥

ૐ પરભીતિહરાય નમઃ ॥

ૐ ભક્તસંઘમનોઽભીષ્ટફલદાય નમઃ ॥

॥ ઇતિ શનિ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥ શનિ જંયતિ 12 રાશિ મુજબ મંત્રો ગુજરાતી લખાણ સાથે  અહી ક્લિક કરો.

 

શનિ જંયતિ 12 રાશિ મુજબ ઉપાય ગુજરાતી લખાણ સાથે  અહી ક્લિક કરો.  

 

 "" શ્રી શનિદેવ ચાલીસા "  ગુજરાતી લખાણ સાથે  અહી ક્લિક કરો.  

 

 "" શ્રી શનિદેવ 108 નામવલી"  ગુજરાતી લખાણ સાથે  અહી ક્લિક કરો.   

શનિ પનોતી | પનોતી થી બચવા શું દાન કરવું? સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી લખાણ સાથે  અહી ક્લિક કરો.  

 "" શ્રી શનિદેવ સ્તુતિ "" ક્રુર પ્રભાવ ઓછો થાય ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 શ્રી ગણપતિના ""સિદ્રિદાયક મંત્રો"" એક અક્ષર થી સોળ અક્ષર મંત્રો અહી ક્લિક કરો. 

 

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો. 

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

હનુમાન ચાલીસા ની 9 ચોપાઈનું પઠન 🙏 મળશે 100% ફળ અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી મહાલક્ષ્મી નો આ પાઠ કરવાથી ગરીબ પણ કરોડપતિ બની જાય અહી ક્લિક કરો.      

 

 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

 
Disclaimer: અહી ઉપરોક્ત કોઈપણ માહિતી અથવા આ કાયૅ કરતાં પહેલાં, સંબંધિત નિષ્ણાતની સલાહ લો.આમાં Okhaharan.com તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

દરરોજ એકવાર આ 2 મિનિટ હનુમાનજી ની સ્તુતિ કરો સવૅ ભય ભૂત પિસાચ સામે રક્ષણ મલે ગુજરાતી લખાણ સાથે Hanumanji Stuti Lyrics Gujarati Okhaharan

 દરરોજ એકવાર આ 2 મિનિટ હનુમાનજી ની સ્તુતિ કરો સવૅ ભય ભૂત પિસાચ સામે રક્ષણ મલે ગુજરાતી લખાણ સાથે

Hanumanji-Stuti-Gujarati
Hanumanji-Stuti-Gujarati

 

હનુમાનજીની સ્તુતિ

જયતિ વાત - સંજાત , વિખ્યાતવિકમ ,

બૃહદ્દ્બાહુ , બલબિપુલ , બાલધિવિસાલા|

જાતરૂપાચલાકારવિગ્રહ ,

લસલ્લોમ વિઘુલ્લતા જવાલમાલા ||

 જયતિ બાલાર્ક વર - વદન ,

પિંગલ - નયન , કપિશ કર્કશ - જટાજૂટધારી !

 વિકટ ભૃકુટી , વજ દશન નખ ,

 વૈરિ - મદમત્ત - કુંજર - પુંજ - કુંજ રારી || 


 

જયતિ ભીમાર્જુન - વ્યાવસૂદન - ગર્વહાર ,

ધનંજય - રક્ષ - ત્રાણ - કેતૂ

 ભીષ્મ - દ્રોણ – કણૉદિ - પાલિત ,

કાલદૅક સુયોધન - ચમૂ - નિધન - હેતૂ ||

 જયતિ ગતરાજ દાતાર ,

હંતારે સંસાર સંકટ , દનુજ - દર્પહારી

ઈતિ અતિ ભીતિ ગ્રહ - પ્રેત - ચૌરાનલ -

વ્યાધિબાધા - શમન ઘોર મારી || 


જયતિ નિગમાગમ વ્યાકરણ કરણલિપિ ,

કાવ્યકૌતુક - કલા - કોટિ - સિંધો |

 સામગાય કે , ભક્ત કામદાયક , વામદેવ ,

 શ્રીરામ - પ્રિય - પ્રેમ - બંધો ||

જયતિ ધર્માશુ સંદગ્ધ - સંપાતિ ,

નવપક્ષ લોચન દિવ્ય - દેહદાતા |

 કાલકલિ - પાપસંતાપ - સંકુલ સંદા ,

પ્રણત તુલસીદાસ ' તાત - માતા ||


કરવા ચોથ પૂજા મુહૂર્ત | ચંદ્રને અર્ઘ્ય આપવાનો સમય | કરવા ચોથ પૂજા વિધિ | કરવા ચોથ વ્રત કથા | 


""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે


 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇