રવિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2021

વંસત પંચમી ના દિવસે ખાસ કરો માં સરસ્વતી નો ચાલીસ ગુણ નો પાઠ હજી સુધી તમે નહીં વાંચ્યો હોય ગુજરાતીમાં

વંસત પંચમી ના દિવસે ખાસ કરો માં સરસ્વતી નો ચાલીસ ગુણ નો પાઠ હજી સુધી તમે નહીં વાંચ્યો હોય ગુજરાતીમાં

સરસ્વતી દેવી ને વિધા અને વાણી ના દેવી કહેવાય આવે છે. હર હંમેશ શ્રી બ્રહ્મા જી જોડે હોય છે. અને પુજા સમયે તેમને મહાલક્ષ્મી માં પણ જોડે છે. મહાલક્ષ્મી મહાન સરસ્વતી અને માં અંબે સાથે નામ જાપ અને રટણ કરવાથી કોઈ પણ કાયૅ સિદ્ધ થાય છે.આ ત્રણેય ત્રિદેવ ના દેવી છે‌.  

શ્રી સરસ્વતી ચાલીસા

Saraswati Chalisa Gujarati
Saraswati Chalisa Gujarati


શ્રી સરસ્વતી ચાલીસા

શ્રી સરસ્વતી માતાયે નમઃ

( દોહરા )

ગૌરી - નન્દન જ બદન | પ્રથમ પૂજય સંસાર વિધ્ન હરણ પ્રસિદ્ધ હે

મંગલકે ભંડાર વિઘાકો ભંડાર હૈ બુદ્ધિ કી જડ માને છે કારણ દિવ્ય પ્રકાશકા , હરે અવિદ્યા રાત |

( ચોપાઈ )

માત સરસ્વતી વીણેવાલી , યોગ મોકા દોનોં કી તાલી .

નામ તેરે કી ઊંચી શાન , મુઝકો દે સંસ્કૃતકા દાન .

બાલક જો ગુણ ગાવે તેરા , ઉસકે કંઠ કરે શ્રુતિ ડેરા .

આજ શરણમેં આયા હું મૈયા , કૃપા કર મુઝે દે વિદ્યાદાન

સેવકકે સંકટ હર લેતી , વાંછિત વર પ્રકટ ધર દેતી .

દુઃખ હરતી શરણાગત તેરી , નિજ ભક્તિ દે ઇચ્છા મેરી .

યોગ મૂલ બીણે રાગ , સુનો ચંચલતા ચિતકો ત્યાગ .

અનહદ શબ્દકો બીણા શકિત , જાપ જપનેકી દે ભક્તિ .

સ્વર બીણે કી કટે ઉદાસી , રસિકો દે પદ અવિનાશી .

બીણેકી સ્વર પ્રેમ સ્વરૂપ , હરતી ભક્તો કા ભવ કૂપ .

વૃત્તિ ઉચ્ચાટકી ઔષધિ બીણા , કૃષ્ણ કુંજકા ભૂષણ કીના .

સરગમ નાચ જબ બીણા ગાતા , નંદ નંદન નટવર બન જાતા .

નારદ રસિક ભી બીણા ધરતે , પ્રસન્નતા લે વિશ્વ વિચરતે .

સુરપુ૨કે ગંધર્વ ભી ચેલે , તેરી પાઠશાલામેં ખેલ .

હોવે દીન ન તેરે દાસ , નીતિ આધમેં નિશ્ચય પાસ .

પૂજા તેરી પુણ્ય બલ દેતી , પ્યાસે પિતૃયોકો જલ દેતી .

લેખ લિખે જીવોકે તૂહી , દુષ્ટકો દુર્મતિ દે તૂહી .

ભક્તિ તેરી સ્વર્ગ નિશાની , સાકી નિશ્ચય ઈશ્વરી બાની .

સેવી તેરી સબ સુખ મૂલ , સ્વપ્નમેં વેધ સકે નહીં શૂલ .

મમતા જાલસે જો નહી છૂટે મૂખ જો મમતાસે રુઠે

જિસને આશ્રય લિયા તુમ્હારા પ્રેમ તત્તવકા પંથ સંવારા

કોટિ તેતીસ દેવ શરણાગત , ઋષિ મુનિ સબ કરે સ્વાગત .

દિવ્ય ચક્ષુ દે પૂર્ણ દાતી , ધૃણા કરે ઉલ્લુ કી જાતિ .

પશુ સમ નર જો વિધાવિહીન , પા ન સકે પદવી સ્વાધીન .

સૂર્ય સહસ ન કટે અંધેરા , દિવ્ય પ્રકાશી સેવક તેરા .

બાટે તૂ પ્રારબ્ધ ખજાના , ભજે ન હઠ યોગી અજ્ઞાના .

બિગડે અંક દૂર કર દેતી , શંકરકો શીઘ વર દેતી .

વાહન હંસકા પાવન ધ્યાન , પરમ હંસકા દેતા જ્ઞાન .

દુભાંગી મોતી નહીં ચુગતે , ચુગનેવાલે રત્ન ભી ચુગતે .

એક હસ્ત જય માલ મૈયાકે , દૂસરે મેં કડતાલ મૈયાકે .

અરુ દો હસ્તકમલ બીણે પર , ધ્યાતાકો દે અજરઅમર વર .

ચતુર ભુજાકે બાજુ બંદ , સ્મરણસે કરતે નિદ્રન્દ્ર .

કાને કુંડલ રખતે દિવ્ય જ્યોતિ , આંખ ત્રિકાલજ્ઞ દર્શી હોતી .

વાટિકા તેરીમેં રહતે મોર , પાપ સમૂહકે યહ ભી ચોર .

કમલ અષ્ટ દલ આસન તેરા , પૂજય વિશ્વ પ્રકાશન પેરા .

ચરણ તેરે મૂર્ત દિવ્ય ધામ , લાખોં તુમકો હૈ પ્રણામ .

હરિ સમાન હર ઘટમેં રહતી , પ્રેમ પુષ્પસે પૂજન ચહતી .

મંગલ ભુવન અમંગલ હરણ , શરણ તેરી વિધિ અંગત વિહારણ .

મત્રવર શુભ શારદા શરણમ્ , આનંદસાગર ભવભય હરણમ્ .

ચાલીસા યહ જો જન ગાવે સો જન વચન સિદ્રિકો પાવે

સુનતી સુતકી માતા ભી , દિવ્ય કામો કે સાથ

મુખસે આશીવાઁદ દે , પામો વિધા દાન

શ્રી સરસ્વતી માતાની જય

 

 હનુમાન ચાલીસા ના દરેક દોહા અને ચોપાઈ નો અથૅ ગુજરાતી લખાણ સાથે 👇👇👇

Hanuman Chalisa Meaning Gujarati
Hanuman Chalisa Meaning Gujratiકરો શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ચાલીસ ગુણ ગાન ધન ભંડાર ખુટશે નહીં

👇👇👇

 

 

 મંગળવારે કરો શ્રી ગણેશજી ના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતમાં લખાણ સાથે 👇👇👇