સોમવાર, 31 મે, 2021

ઘરે કે મંદિરે શિવ પુજન કરીલો આ 2 મિનિટ ની સ્તુતિ જરૂર કરો Shiv Stuti Gujatati Okhaharan

ઘરે કે મંદિરે શિવ પુજન કરીલો આ 2 મિનિટ ની સ્તુતિ જરૂર કરો Shiv Stuti Gujatati Okhaharan

shiv-pujan-stuti-gujarati-shiv-stuti-Gujarati
shiv-pujan-stuti-gujarati-shiv-stuti-Gujarati

 

ઉમા ઈશ હું આપને પાય લાગું
કરી ભક્તિ તારી સદા મુક્તિ માગું;
નહીં અન્ય કોઈ મને વસ્તુ પ્યારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી ;


 

 સહુ દેવનો દેવ તું દેવ મોટો
કરે ભક્તિ તારી ન રહે કાંઈ તોટો;
ભજે ભાવથી આપને સૃષ્ટિ સારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી;

Shiv Mantra Gujarati

પૂરા પ્રેમથી જે કરે શિવ સેવા
મળે તેમને તો સદા મિષ્ટ મેવા;
વળી પાપના પુજ નાખો નિવારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી


દયા લાવીને દાસના દુઃખ કાપો
મને શરણે જાણી સદા સુખ આપો
છબી આપની છે મને પૂર્ણ પ્યારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી
ૐ નમઃ શિવાય 

Youtube પર સાભળો.

--- સોમવારે જાણો શિવ બિલિપત્ર નું માહાત્મય 

---બિલાષ્ટક પાઠ ગુજરાતી અથૅ સહિત 

 

 

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો અને  

 દરરોજ આવા ભક્તિ લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇