સોમવાર, 31 મે, 2021

ઘરે કે મંદિરે શિવ પુજન કરીલો આ 2 મિનિટ ની સ્તુતિ જરૂર કરો Shiv Stuti Gujatati Okhaharan

ઘરે કે મંદિરે શિવ પુજન કરીલો આ 2 મિનિટ ની સ્તુતિ જરૂર કરો Shiv Stuti Gujatati Okhaharan

shiv-pujan-stuti-gujarati-shiv-stuti-Gujarati
shiv-pujan-stuti-gujarati-shiv-stuti-Gujarati

 

ઉમા ઈશ હું આપને પાય લાગું
કરી ભક્તિ તારી સદા મુક્તિ માગું;
નહીં અન્ય કોઈ મને વસ્તુ પ્યારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી ; 


બિલાષ્ટક પાઠ ગુજરાતી અથૅ સહિત 


 સહુ દેવનો દેવ તું દેવ મોટો

કરે ભક્તિ તારી ન રહે કાંઈ તોટો;
ભજે ભાવથી આપને સૃષ્ટિ સારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી;

Shiv Mantra Gujarati

પૂરા પ્રેમથી જે કરે શિવ સેવા
મળે તેમને તો સદા મિષ્ટ મેવા;
વળી પાપના પુજ નાખો નિવારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી


દયા લાવીને દાસના દુઃખ કાપો
મને શરણે જાણી સદા સુખ આપો
છબી આપની છે મને પૂર્ણ પ્યારી
દીઓ ભક્તિ શંભુ સદાએ તમારી
ૐ નમઃ શિવાય 

Youtube પર સાભળો.

--- સોમવારે જાણો શિવ બિલિપત્ર નું માહાત્મય 

 

 

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇