બુધવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2024

બુધ ગ્રહનો આ કવચ નો પાઠ કરવામાં માત્રથી બુધ પીડા શાંત થાય અને વંશવૃદ્ધિ થાય | Budha Kavach Gujarati Lyrics | #Okhaharan

બુધ ગ્રહનો આ કવચ નો પાઠ કરવામાં માત્રથી બુધ પીડા શાંત થાય અને વંશવૃદ્ધિ થાય | Budha Kavach Gujarati Lyrics | #Okhaharan

Budha-Grah-Kavach-Gujarati-Lyrics
Budha-Grah-Kavach-Gujarati-Lyrics


શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું બુધવાર ના દિવસે બુધ ગ્રહનો આ કવચ નો પાઠ કરવામાં માત્રથી બુધ પીડા શાંત થાય અને વંશવૃદ્ધિ થાય


 ૐ હ્રીં બુધાય નમઃ 


|| બુધ કવચ ||બુધસ્તુ પુસ્તકઘરઃ કુંકુમસ્ય સમધુતિઃ । 
પીતામ્બરઘરઃ પાતુ પીતમાલ્યાનુલેપનઃ ||૧||
કટિંગ પાતુ મે સૌમ્યઃ શિરોદેશં બુધસ્તથા। ।
નેત્રે જ્ઞાનમય પાતુ શ્રોત્રે પાતુ નિશાપ્રિયઃ ॥૨॥
ધ્રાણં ગંધપ્રિયઃ પાતુ જિહવાં વધાપ્રદો મમ
કંઠે પાતુ વિધોઃ પુત્રો ભુજૌ પુસ્તકભૂષણઃ ||૩||
વક્ષઃ પાતુ વરાંગશ્વ હ્રદય રોહિણીસુતઃ ।
 નાભિ પાતુ પુરારાધ્યો મધ્ય પાતુ ખગેશ્વર |૪||

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે 


જાનુની રોહિણેયશ્વ પાતુ જંઘેડખિલપ્રદઃ ।
પાદૌ મે બોધનઃ પાતુ પાતુ સૌમ્યોડખિલં વપુઃ ||

એતદ્ધિ કવચં દિવ્યં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ |
 સર્વરોગપ્રશમનં સર્વદુઃખનિવારણમ્ ॥૬॥

આયુરારોગ્યશુભદં પુત્ર-પૌત્ર-પ્રવર્ધનમ્ ।
 યઃ પઠેચ્છુણુયાદ્ વાપિ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ||

|| ઈતિ બુધ કવચં સમાપ્તમ્ ॥

આ કવચનો નિયમિત તથા શ્રધ્ધાપૂર્વક પાઠ કરનારની બુધ પીડા શાંત થાય છે. તથા આયુષ્ય વૃદ્ધિ નીરોગી વંશવૃધ્ધિ જે થાય છે. સાથે સાથે તમામ પીડાઓ શાંત થાય છે.

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇