મંગળવાર, 8 ફેબ્રુઆરી, 2022

ખોડિયાર જંયતિ રાત્રે સૂતા પહેલાં આ સ્તુતિ કરી લેજો માં ખોડલ ની કૃપા મેળવવા | Khodiyar stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

 ખોડિયાર જંયતિ રાત્રે સૂતા પહેલાં આ સ્તુતિ કરી લેજો માં ખોડલ ની કૃપા મેળવવા | Khodiyar stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

khodiyar-stuti-gujarati-lyrics
khodiyar-stuti-gujarati-lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ આજે આપણે ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં જાણીશું ખોડિયાર જંયતિ રાત્રે સૂતા પહેલાં આ સ્તુતિ કરી લેજો માં ખોડલ ની કૃપા મેળવવા

ખોડિયાર જંયતિ દિવસે માં ખોડલનો આ પાઠ કરવાથી માં ખોડલ ખમકારો બતાવે છે  અહી ક્લિક કરો. 

ખોડિયાર સ્તુતિ
શ્રી આઈ ખોડિયાર માટેલવાળી સ્તુતિ ગાઉ છું લઈને તાળી
શક્તિ તમારી છુપાવી ન છૂપે ધટ ધટ વ્યાપ્યા શક્તિ સ્વરૂપે
કામ કયૉ તેવા નામે વખાણી શ્રી આઈ ખોડિયાર માટેલવાળી
નિશદિન ધરતો તારું ધ્યાન બાળ જાણીને આપો જ્ઞાન 


ભોળા ભાવથી ભજું ભવાની શ્રી આઈ ખોડિયાર માટેલવાળી
ઝંખ્યુ જગમાં જલ્દી ના મળતું વગર ઝંખેલુ ચરણોમાં ઢળતું
મોહ માયાની લીલા નિરાળી શ્રી આઈ ખોડિયાર માટેલવાળી
બાળક ઊભો છે ધૂન મચાવી કરો કરુણા તમે દયા લાવી
દશૅન દોને દીન દયાળી શ્રી આઈ ખોડિયાર માટેલવાળી

 

શ્રી ખોડિયાર ચાલીસા ગુજરાતી લખાણ સાથે  અહી ક્લિક કરો.   

 

શ્રી ખોડલ જંયતિ સ્પેશિયલ ખોડિયાર પચ્ચીસા પાઠ કરવાથી સુખ સંપત્તિ પરિવાર અખંડ રહેશે ગુજરાતીમાં જે તમે હજી સુધી નહીં વાંચ્યો હોય 

 

Khodiyar Photo Online Buy

 

ખોડિયાર જંયતિ રાત્રે સૂતા પહેલાં આ સ્તુતિ કરી લેજો માં ખોડલ ની કૃપા મેળવવા અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી ખોડિયાર માઁ નુ વ્રત નિયમ | વિઘિ | ઉજવણું | Khodiyar Maa Vrat Vidhi | Vrat Niyam |Vrat Ujavanu|

 

 સવૅ કુળદેવી મંત્ર  અહી ક્લિક કરો.

 

 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

ખોડિયાર જંયતિ દિવસે માં ખોડલનો આ પાઠ કરવાથી માં ખોડલ ખમકારો બતાવે છે | Khodiyar Ashtak Gujarati lyrics | Okhaharan

 ખોડિયાર જંયતિ દિવસે માં ખોડલનો આ પાઠ કરવાથી માં ખોડલ ખમકારો બતાવે છે | Khodiyar Ashtak Gujarati Lyrics | Okhaharan

 
Khodiyar-Ashtak-Gujarati-Lyrics
Khodiyar-Ashtak-Gujarati-Lyrics

 

શ્રી ગણેશાય નમઃ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ આજે આપણે ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં જાણીશું ખોડિયાર જંયતિ દિવસે માં ખોડલનો આ પાઠ કરવાથી માં ખોડલ ખમકારો બતાવે છે

શ્રી ખોડિયાર ચાલીસા ગુજરાતી લખાણ સાથે

ખોડિયાર અષ્ટક

ખોડલ તું ખમકારી , ખરા ટાણે તું ભીડ ભાંગનારી

રાય નવઘણના ભાલે માડી , દેવચકલી બની બેસનારી

 કુલડીમાં તું કટક જમાડે , ભક્તો તણી તું ભીડ ભાંગતી

અંતર આશા કરે પળમાં પૂરી , સૂતો આતમ તું જગાડતી

મોહમાયાના પડકા તોડતી , કામ ક્રોધને તું નિવા૨તી

કલ્યાણકારી સ્વરૂપ તારું , શાંતિ સદા તું મનને દેતી 


તુ જગદંબા તું જોગમાયા , તું આદિ ઈશ્વરી શક્તિ માતા

નજરું તારી જ્યાં મંડાતી , રિદ્ધિ સિદ્ધિ એ જન પતા

કરૂણાકારી તું છે દેવી કૃપાળી , દરિયે દોટું મેલનારી

ધર્મની રક્ષા કાજે માડી , રક્તાસુર દૈત્યને હણનારી

તુંજ કૃપાની છે બલિષ્ઠારી , નમતાં તુજને નર ને નારી

નવગ્રહનાં નડતર એનાં ટળે , જે સેવા કરે તમારી 

ખોડિયાર જંયતિ રાત્રે સૂતા પહેલાં આ સ્તુતિ કરી લેજો માં ખોડલ ની કૃપા મેળવવા અહી ક્લિક કરો.  

ભૂત પલીત ભયથી ભાગે , ડાકણ શાકણ સદા દૂર રહે 

 

શ્રી ખોડલ જંયતિ સ્પેશિયલ ખોડિયાર પચ્ચીસા પાઠ કરવાથી સુખ સંપત્તિ પરિવાર અખંડ રહેશે ગુજરાતીમાં જે તમે હજી સુધી નહીં વાંચ્યો હોય 

 

તારા પરતાપે ચૌદમા લોકનો , સહેજે ના ભય રહે

 અષ્ટક ને આઠ વાર વાંચે , ધૂપ દિપ ને નૈવેધ ધરે

ખોડલ ત્યાં ખમકારો કરતી , ભીડ પડતાં આવી ઊભી રહે

Khodiyar Photo Online Buy


 સવૅ કુળદેવી મંત્ર  અહી ક્લિક કરો.

 

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇