મંગળવાર, 13 જુલાઈ, 2021

મંગળવારે શ્રી ગણનાયકષ્ટઠમ પાઠ જે વ્યક્તિ કરે તે હંમેશા પુણ્યશાળી વિદ્યાવાન અને ધનવાન બને છે Sri Gananayaka Ashtakam Gujarati Lyrics Okhaharn

મંગળવારે શ્રી ગણનાયકષ્ટઠમ પાઠ જે વ્યક્તિ કરે તે હંમેશા પુણ્યશાળી વિદ્યાવાન અને ધનવાન બને છે  Sri Gananayaka Ashtakam Gujarati Lyrics Okhaharn

sri-gananayaka-ashtakam-gujarati-lyrics
sri-gananayaka-ashtakam-gujarati-lyrics


શ્રી ગણનાયકાષ્ટકમ

એકદન્તં મહાકાયં તપ્તકાંચન સંનિભમ્ ।

લમ્બોદરમં વિશાલક્ષં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્ ।। 1


મૌંજીકૃષ્ણજીનઘરં નાગયજ્ઞોપવિત્રમ્।

બાલેન્દુંશકલંમૌલં  વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 2


ganesh 12 name gujarati 

 ચિત્રરત્ન વિચિત્રાગં ચિત્રમલા વિભૂષિતમ્।

કામરૂપઘરં દેવં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 3


ગજવક્ત્રં સુરશ્રેષ્ટમ્ કર્ણચામરભૂષિતામ્।

પાશાંકુશધારં દેવં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 4મુષકોત્તમમારૂઢાય દેવાસુર મહાબાહવે ।

યોદ્રકામં મહાવીર્યં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 5


યક્ષ કીન્નર ગન્ધર્વ સિદ્ધ વિદ્યા ધરૈસ્સદા।

સ્તુયમાનં મહાબાહું વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 6

ganesh 21  name gujarati


અંબિકાહૃદયાનંદં માતૃભિઃ પરિવેષ્ટિતમ્।

ભક્તિપ્રિયં મદોન્મત્તં  વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 7


સર્વવિઘ્નહરં  દેવં સર્વવિઘ્ન વિવર્જિતમ્।

સર્વસિદ્ધિ પ્રદાતારં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 8


ગણષ્ટકમિદં પુણ્યં ય પઠેત્સતતં નરઃ।

સિદ્રયન્તિ તસ્ય કાયાણિ વિઘાવાનં ધનવાનં ભવેત્ ।। 9

।। ઈતિ શ્રી ગણનાયકાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।।

શ્રી ગણપતિ અથવૅશીષૅ પાઠ Youtube પર સાભળો ફકત 3 મિનિટમાજ 

 

સરમતા સુખ પામીએ ગણપતિ ભજન Youtube પર સાભળો 


 

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

 

 

ganesh stuti gujarati,

ganesh puja vidhi mantra  home

 

ganesh 21  name gujarati