મંગળવાર, 29 ડિસેમ્બર, 2020

મંગળવારે કરો શ્રી ગણેશજી ના 108 નામ જાપ ગુજરાતમાં લખાણ સાથે- Ganeshji 108 Name - Okhaharan

મંગળવારે કરો શ્રી ગણેશજી ના 108 નામ જાપ ગુજરાતમાં લખાણ સાથે- Ganeshji 108 Name - Okhaharan

 શ્રી ગણેશજી ના ૧૦૮ નામ 

 શ્રીગણેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિ

ૐ ગજાનનાય નમઃ

ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમઃ

ૐ વિઘ્નરાજાય નમઃ

ૐ વિનાયકાય નમઃ

ૐ દ્વૈમાતુરાય નમઃ

ૐ સુમુખાય નમઃ

ૐ પ્રમુખાય નમઃ

ૐ સન્મુખાય નમઃ

ૐ કૃતિને નમઃ

ૐ જ્ઞાનદીપાય નમઃ

ૐ સુખનિધયે નમઃ

ૐ સુરાધ્યક્ષાય નમઃ

ૐ સુરારિભિદે નમઃ

ૐ મહાગણપતયે નમઃ

 

ૐ માન્યાય નમ:

ૐ મહન્માન્યાય નમઃ

ૐ મૃડાત્મજાય નમ:

ૐ પુરાણાય નમઃ 

 

 

ૐ પુરાણપુરુષાય નમઃ

ૐ પુરુષાય નમઃ

ૐ પૂષ્ણે નમઃ

ૐ પુષ્કરિણે નમઃ

ૐ પુણ્યકૃતે નમઃ

ૐ અગ્રગણ્યાય નમઃ

ૐ અગ્રપૂજ્યાય નમઃ

ૐ અગ્રગામિને નમઃ

ૐ ચામીકરપ્રભાય નમઃ

ૐ સર્વસ્મૈ નમઃ

ૐ સર્વોપાસ્યાય નમઃ

ૐ સર્વકર્ત્રે નમ:

ૐ સર્વનેત્રે નમઃ

ૐ સર્વસિદ્ધિપ્રદાય નમઃ

ૐ સર્વસિદ્ધાય નમઃ

ૐ સર્વવન્દ્યાય નમઃ

ૐ મહાકાલાય નમઃ

ૐ મહાબલાય નમઃ

ૐ હેરમ્બાય નમઃ

ૐ લમ્બજઠરાય નમઃ

ૐ હ્રસ્વગ્રીવાય નમઃ

ૐ મહોદરાય નમઃ નમઃ

ૐ મદોત્કટાય નમઃ

ૐ મહાવીરાય નમ:

ૐ મન્ત્રિણે નમઃ

ૐ મઙ્ગલદાય નમઃ

ૐ પ્રમથાચાર્યાય નમઃ

ૐ પ્રાજ્ઞાય નમ

ૐ પ્રમોદાય નમઃ

ૐ મોદકપ્રિયાય નમઃ

ૐ ધૃતિમતે નમઃ

ૐ મતિમતે નમઃ

ૐ કામિને નમઃ

ૐ કપિત્થપ્રિયાય નમઃ

ૐ બ્રહ્મચારિણે નમઃ


 ""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે


ૐ બ્રહ્મરૂપિણે નમઃ

ૐ બ્રહ્મવિદે નમઃ

ૐ બ્રહ્મવન્દિતાય નમઃ

ૐ જિષ્ણવે નમઃ

ૐ વિષ્ણુપ્રિયાય નમઃ

ૐ ભક્તજીવિતાય નમઃ

ૐ જિતમન્મથાય નમઃ

ૐ ઐશ્વર્યદાય નમઃ 

ૐ ગુહજ્યાયસે નમઃ

ૐ સિદ્ધિસેવિતાય નમઃ

ૐ વિઘ્નકર્ત્રે નમઃ

ૐ વિઘ્નહર્ત્રે નમઃ

ૐ વિશ્વનેત્રે નમઃ

ૐ વિરાજે નમઃ

ૐ સ્વરાજે નમઃ

ૐ શ્રીપતયે નમઃ

ૐ વાક્પતયે નમઃ

ૐ શ્રીમતે નમઃ

ૐ શૃઙ્ગારિણે નમઃ

 

ૐ શ્રિતવત્સલાય નમઃ

ૐ શિવપ્રિયાય નમઃ

ૐ શીઘ્રકારિણે નમઃ

ૐ શાશ્વતાય નમઃ

ૐ શિવનન્દનાય નમઃ

ૐ બલોદ્ધાય નમઃ

ૐ ભક્તનિધયે નમઃ

ૐ ભાવગમ્યાય નમઃ

ૐ ભવાત્મજાય નમઃ

ૐ મહતે નમઃ

ૐ મઙ્ગલદાયિને નમઃ

ૐ મહેશાય નમઃ

ૐ મહિતાય નમઃ

ૐ સત્યધર્મિણે નમઃ

ૐ સદાધારાય નમઃ

ૐ સત્યાય નમઃ

ૐ સત્યપરાક્રમાય નમઃ

ૐ શુભાઙ્ગાય નમઃ

ૐ શુભ્રદન્તાય નમઃ

 

ૐ શુભદાય નમઃ

ૐ શુભવિગ્રહાય નમઃ

ૐ પઞ્ચપાતકનાશિને નમઃ

ૐ પાર્વતીપ્રિયનન્દનાય નમઃ

ૐ વિશ્વેશાય નમઃ

ૐ વિબુધ આરાધ્યપદાય નમઃ

ૐ વીરવરાગ્રગાય નમઃ

ૐ કુમારગુરુવન્દ્યાય નમઃ

ૐ કુઞ્જરાસુરભઞ્જનાય નમઃ

ૐ વલ્લભાવલ્લભાય નમઃ

ૐ વરાભયકરામ્બુજાય નમઃ

ૐ સુધાકલશહસ્તાય નમઃ

ૐ સુધાકરકલાધરાય નમઃ

ૐ પઞ્ચહસ્તાય નમઃ

ૐ પ્રધાનેશાય નમઃ

ૐ પુરાતનાય નમઃ

ૐ વરસિદ્ધિવિનાયકાય નમઃ

ઇતિ ગણેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તાલેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો અને  

 

 જય ગણેશ જય જરૂર લખજો.

 

  દરરોજ આવા ભક્તિ લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો

 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇

 

 

દરરોજ સવારે કરો શ્રી ગણેશજી ના ૧૨ નામ જાપ તમારા દરેક કાર્ય ના વિધ્ન દૂર થશે 👇👇👇

ganesh 12 name gujarati
Ganesh 12 Name

 

હનુમાનજી નો આ પાઠ કરવાથી નકારત્મક ઉર્જા સામે રક્ષણ મળે છે👇👇👇

bajrang baan gujarati
bajrang baan gujarati

 

 

મંગળવારે કરો શ્રી ગણેશજી ના ૨૧ નામનો ઉચ્ચાર બધા વિધ્ન દૂર થશે ગુજરાતી લખાણ સાથે 👇👇👇

 

ganesh 21  name gujarati
Ganesh 21 name gujarati


શ્રી ગણેશ સંકટ ચતુર્થી ના દિવસે ખાસ કરો સ્તુતિ તમારા બધા કાયૅ ના વિધ્ન દૂર થશે 👇👇👇

ganesh stuti gujarati,
Ganesh stuti gujarati


 

Check Out Best Deal of Day 

Amazon Prime offer which give Music Free, Free Movie , Web series to watch live on Amazon Prime Video.


For 1 Year 50% Discount Rs 999 /-