શુક્રવાર, 19 એપ્રિલ, 2024

શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની સ્તુતિ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ખાતે ચલો | Shree Krishna Stuti Gujarati Lyrics | Okhaharan

 શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની સ્તુતિ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ખાતે ચલો | Shree Krishna Stuti Gujarati Lyrics |  OkhaharanKrishna-Stuti-Gujarati-Lyrics
Krishna-Stuti-Gujarati-Lyrics
શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો આજે આપણે પાઠ શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની સ્તુતિ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ખાતે ચલો ૐ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ 

કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો


 કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો, અપની મુક્તિના મારગ બનાતે ચલો.

કામ કરતે રહો, નામ જપતે રહો, પાપ કરનેસે હરદમ ઊગરતે રહો;

નામ ધનકા ખજાના બઢાતે ચલો, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

લોગ કહતે હૈ, ભગવાન આતે નહીં, દ્રૌપદીકી તરહ તુમ બુલાતે નહીં;

ટેર ગજકી તરહસે સૂનાતે ચલો, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો. 

લોગ કહતે હૈ, ભગવાન ખાતે નહીં, શબરીકી તરહસે ખિલાતે નહીં;

સાગ વિદુરકી તરહસે ખિલાતે ચલો, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

સુખમેં ભૂલો નહીં, દુઃખ મેં રોવો નહીં, અપને દિલસે પ્રેમકો વિસારો નહીં;

માયાજાલસે દિલકો હટાતે ચલો, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.


દયા આવેગી ઉનકો, કભી ન કભી, બસ પાવોગે દર્શન કભી ન કભી;


 યહી વિશ્વાસ દિલમેં જમાતે ચલો, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

 સૂનતે આયે અનાથોકે વો નાથ હૈ, અપને ભક્તોકે રહતે સદા પાસ હૈ,

 મનકે વિષયોસે મનકો હટાતે ચલો, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ ગાતે ચલો.

એકાદશી ના કેટલાક નિમ્નલિખિત કયો ના કરવા જોઈએ તે વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

  


In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 

એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કર

વાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છે


શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય માહાત્મ્ય કથા | Geeta Adhyay   


રાત્રે એકવાર શ્રી મહાલક્ષ્મીની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

હનુમાનજી રામ નામથી શરૂ થતો સ્ત્રોત છે દરેક કામમાં રક્ષણ આપે 

 

વાંચો "" હનુમાનજી વડવાનલ સ્ત્રોત ""  

  

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આ પાઠ કરવાથી તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ વિષ્ણુ લોક પ્રાપ્તિ થાય છે  

 


 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ 


  """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો