શનિવાર, 29 એપ્રિલ, 2023

વૈશાખ સુદ નોમ શ્રી સીતા નોમ પાઠ કરીશું શ્રી સીતા અષ્ટોત્તરશતનામાવલિ | Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati | Okhaharan

વૈશાખ સુદ નોમ શ્રી સીતા નોમ પાઠ કરીશું શ્રી સીતા 108 નામ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિ | Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati | Okhaharan

sita-devi-ashtottarashata-namavali-in-gujarati
sita-devi-ashtottarashata-namavali-in-gujarati

 શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું  શ્રી સીતા 108 નામ જાપ જેને અષ્ટોત્તરશતનામાવલિ પણ કહેવામાં આવે છે.


વૈશાખ સુદ નોમ જાનકી નોમ એટલ દેવી સીતાની જન્મજયંતિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વ્રત કરવાથી વિવાહિત મહિલાઓ તેમના પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરે છે.

 જાનકી નોમ નું મહત્વ

ૐ સીતાયૈ નમઃ ।

ૐ જાનક્યૈ નમઃ ।

ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।

ૐ વૈદેહ્યૈ નમઃ ।

ૐ રાઘવપ્રિયાયૈ નમઃ ।

ૐ રમાયૈ નમઃ ।

ૐ અવનિસુતાયૈ નમઃ ।

ૐ રામાયૈ નમઃ ।

ૐ રાક્ષસાન્તપ્રકારિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ રત્નગુપ્તાયૈ નમઃ । 10

ૐ માતુલિઙ્ગ્યૈ નમહ્ ।

ૐ મૈથિલ્યૈ નમઃ ।

ૐ ભક્તતોષદાયૈ નમઃ ।

ૐ પદ્માક્ષજાયૈ નમઃ ।

ૐ કઞ્જનેત્રાયૈ નમઃ ।

ૐ સ્મિતાસ્યાયૈ નમઃ ।

ૐ નૂપુરસ્વનાયૈ નમઃ ।

ૐ વૈકુણ્ઠનિલયાયૈ નમઃ ।

ૐ માયૈ નમઃ ।

ૐ શ્રિયૈ નમઃ । 20 ।


ૐ મુક્તિદાયૈ નમઃ ।

ૐ કામપૂરણ્યૈ નમઃ ।

ૐ નૃપાત્મજાયૈ નમઃ ।

ૐ હેમવર્ણાયૈ નમઃ ।

ૐ મૃદુલાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।

ૐ સુભાષિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ કુશામ્બિકાયૈ નમઃ ।

ૐ દિવ્યદાયૈ નમઃ ।

ૐ લવમાત્રે નમઃ ।

ૐ મનોહરાયૈ નમઃ । 30 ।

ૐ હનુમદ્ વન્દિતપદાયૈ નમઃ ।

ૐ મુક્તાયૈ નમઃ ।

ૐ કેયૂરધારિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ અશોકવનમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।

ૐ રાવણાદિકમોહિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ વિમાનસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।

ૐ સુભૃવે નમઃ ।

ૐ સુકેશ્યૈ નમઃ ।

ૐ રશનાન્વિતાયૈ નમઃ ।

ૐ રજોરૂપાયૈ નમઃ । 40 ।

 

પુરાણોમાં જણવેલ સીતા જન્મ કથા 


ૐ સત્વરૂપાયૈ નમઃ ।

ૐ તામસ્યૈ નમઃ ।

ૐ વહ્નિવાસિન્યૈ નમઃ ।

ૐ હેમમૃગાસક્ત ચિત્તયૈ નમઃ ।

ૐ વાલ્મીકાશ્રમ વાસિન્યૈ નમઃ ।

ૐ પતિવ્રતાયૈ નમઃ ।

ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।

ૐ પીતકૌશેય વાસિન્યૈ નમઃ ।

ૐ મૃગનેત્રાયૈ નમઃ ।

ૐ બિમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ । 50 ।

ૐ ધનુર્વિદ્યા વિશારદાયૈ નમઃ ।

ૐ સૌમ્યરૂપાયૈ નમઃ

ૐ દશરથસ્તનુષાય નમઃ ।

ૐ ચામરવીજિતાયૈ નમઃ ।

ૐ સુમેધા દુહિત્રે નમઃ ।

ૐ દિવ્યરૂપાયૈ નમઃ ।

ૐ ત્રૈલોક્ય પાલિન્યૈ નમઃ ।

ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ।

ૐ મહાલ્ક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।

ૐ ધિયે નમઃ । 60 ।


ૐ લજ્જાયૈ નમઃ ।

ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।

ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ।

ૐ પુષ્ટ્યૈ નમઃ ।

ૐ શમાયૈ નમઃ ।

ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।

ૐ પ્રભાયૈ નમઃ ।

ૐ અયોધ્યાનિવાસિન્યૈ નમઃ ।

ૐ વસન્તશીતલાયૈ નમઃ ।

ૐ ગૌર્યૈ નમઃ । 70 ।

ૐ સ્નાન સન્તુષ્ટ માનસાયૈ નમઃ ।

ૐ રમાનામ ભદ્રસંસ્થાયૈ નમઃ ।

ૐ હેમકુમ્ભપયોધરાયૈ નમઃ ।

ૐ સુરાર્ચિતાયૈ નમઃ ।

ૐ ધૃત્યૈ નમઃ ।

ૐ કાન્ત્યૈ નમઃ ।

ૐ સ્મૃત્યૈ નમઃ ।

ૐ મેધાયૈ નમઃ ।

ૐ વિભાવર્યૈ નમઃ ।

ૐ લઘૂધરાયૈ નમઃ । 80 ।

 

 શ્રીરામ ની આ જપમાળા જાપ કરવાથી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિને પાપ તાપ ટળી જાય ગુજરાતીમાં અહી ક્લિક કરો. 


ૐ વારારોહાયૈ નમઃ ।

ૐ હેમકઙ્કણમણ્દિતાયૈ નમઃ ।

ૐ દ્વિજપત્ન્યર્પિતનિજભૂષાયૈ નમઃ ।

ૐ રઘવતોષિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ શ્રીરામસેવનરતાયૈ નમઃ ।

ૐ રત્નતાટઙ્ક ધારિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ રામવામાઙ્કસંસ્થાયૈ નમઃ ।

ૐ રામચન્દ્રૈક રઞ્જિન્યૈ નમઃ ।

ૐ સરયૂજલ સઙ્ક્રીડા કારિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ રામમોહિણ્યૈ નમઃ । 90 ।

 

 હનુમાનજી નો આ પાઠ કરવાથી નકારત્મક ઉર્જા સામે રક્ષણ મળે છે

 

ૐ સુવર્ણ તુલિતાયૈ નમઃ ।

ૐ પુણ્યાયૈ નમઃ ।

ૐ પુણ્યકીર્તયે નમઃ ।

ૐ કલાવત્યૈ નમઃ ।

ૐ કલકણ્ઠાયૈ નમઃ ।

ૐ કમ્બુકણ્ઠાયૈ નમઃ ।

ૐ રમ્ભોરવે નમઃ ।

ૐ ગજગામિન્યૈ નમઃ ।

ૐ રામાર્પિતમનસે નમઃ ।

ૐ રામવન્દિતાયૈ નમઃ ।100 ।


ૐ રામ વલ્લભાયૈ નમઃ ।

ૐ શ્રીરામપદ ચિહ્નાઙ્ગાયૈ નમઃ ।

ૐ રામ રામેતિ ભાષિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ રામપર્યઙ્કશયનાયૈ નમઃ ।

ૐ રામાઙ્ઘ્રિક્ષાલિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ વરાયૈ નમઃ ।

ૐ કામધેન્વન્નસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।

ૐ માતુલિઙ્ગકરાધૃતાયૈ નમઃ ।

ૐ દિવ્યચન્દન સંસ્થાયૈ નમઃ ।

ૐ મૂલકાસુરમર્દિન્યૈ નમઃ । 110 ।

॥ શ્રીસીતાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમપ્તા ॥

 

હનુમાનજી રામ નામથી શરૂ થતો સ્ત્રોત છે દરેક કામમાં રક્ષણ આપે 

 

વાંચો "" હનુમાનજી વડવાનલ સ્ત્રોત ""  

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત ""  

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ 

 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આ પાઠ કરવાથી તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ વિષ્ણુ લોક પ્રાપ્તિ થાય છે  

 

 ગીતાજીમાં કહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના 108 નામ.

 

 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ 


 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો